Պահոց

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար մշակութային միջոցառման կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերում

04.07.2024

ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-24/111 ծածկագրով Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար մշակութային միջոցառման կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերում