Պահոց

Աջափնյակ վարչական շրջանի կարիքների համար միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերում

29.03.2024

Աջափնյակ վարչական շրջանի կարիքների համար միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերման «ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-24/68» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերը