Պահոց

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ուղևորափոխադրող ավտոմեքենաների վարձակալության ծառայությունների ձեռքբերում

06.05.2024

 ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-24/85 ծածկագրով Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ուղևորափոխադրող ավտոմեքենաների վարձակալության ծառայությունների ձեռքբերման hայտարարությունը և հրավերը