Պահոց

Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի կարիքների համար միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերում

25.03.2024

Մալաթիա-Սեբաստիա  վարչական շրջանի կարիքների համար միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերման «ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-24/63» ծածկագրով  գնման ընթացակարգի հրավերը