Աշխատակազմ

Վահե Հակոբյան

Ավան վարչական շրջանի ղեկավար

Արսեն Հովհաննիսյան

Վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալ

Արամ Թոռչյան

Աշխատակազմի քարտուղար

Անուշ Հարությունյան

Ֆինանսական բաժին

Սոս Հովակիմյան

Եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժին

Ելենա Պողոսյան

Կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժին

Սեդա Մարտիրոսյան

Երեխաների և սոցիալական պաշտպանության բաժին

Վարդան Մուրադյան

Կոմունալ տնտեսության և բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մարմինների հետ աշխատանքների կազմակերպման բաժին

Արթուր Մովսիսյան

Առևտրի, սպասարկումների և գովազդի բաժին

Հասմիկ Հովսեփյան

Ընդհանուր բաժին