ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Հայտարարություն

22.09.2021

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ
ՊԱՐՈՆ. Դ. ՀԱՄԲԱՐՅԱՆԻՆ


Հարգելի՛ գործընկեր,
Ձեզ եմ ներկայացնում Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի՝ «Որդեգրել ցանկացող անձանց նախապատրաստական դասընթացների կազմակերպման և անցկացման ժամանակացույցը, դասընթացի ծրագրի բովանդակությունը հաստատելու մասին» սույն թվականի սեպտեմբերի 16-ի N 146-Ա/1 հրամանը՝ դասընթացի կազմակերպման և անցկացման ժամանակացույցի և ծրագրի բովանդակության վերաբերյալ տեղեկատվությունը Ձեր պաշտոնական կայքէջում տեղադրելու նպատակով։
Առդիր՝ 9 էջ։

 

ՀԱՐԳԱՆՔՈՎ՝ /Ս. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ


Կատարող` հավասար հնարավորությունների
ապահովման վարչություն, 010565321