ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Որդեգրել ցանկացող անձանց նախապատրաստական դասընթացների կազմակերպման և անցկացման ժամանակացույցը, դասընթացի ծրագրի բովանդակությունը հաստատելու մասին

01.12.2021

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար պարոն Դ. Ղամբարյանին

Հարգելի՛ գործընկեր,
Ձեզ եմ ներկայացնում Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի՝ «Որդեգրել ցանկացող անձանց նախապատրաստական դասընթացների կազմակերպման և անցկացման ժամանակացույցը, դասընթացի ծրագրի բովանդակությունը հաստատելու մասին» սույն թվականի նոյեմբերի 25-ի N 180-Ա/1 հրամանը՝ դասընթացի կազմակերպման և անցկացման ժամանակացույցի և ծրագրի բովանդակության վերաբերյալ տեղեկատվությունը Ձեր պաշտոնական կայքէջերում տեղադրելու նպատակով։
Առդիր՝ 9 էջ։

 

Հարգանքով՝               

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության գլխավոր քարտուղար  Ս. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ


Կատարող` հավասար հնարավորությունների
ապահովման վարչություն, 010565321