ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

20.05.2022

2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 24-ԻՆ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ

ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՆԻՍՏ ԳՈՒՄԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Համաձայն Երևան քաղաքի ավագանու կանոնակարգի 26-րդ կետի` 2022 թվականի մայիսի 24-ին՝ ժամը 11:00-ին, գումարվելու է Երևան քաղաքի ավագանու 8-րդ նստաշրջանի 4-րդ նիստը.

 

ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

 

1. Երևանի ավագանու 8-րդ նստաշրջանի 4-րդ նիստի օրակարգը հաստատելու մասին:
2. Երևան քաղաքի ավագանու 2021 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N497-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին:
3. Երևան քաղաքի ավագանու 2021 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N497-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին:
4. Երևան քաղաքի ավագանու 2021 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N497-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին:
5. Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի հոկտեմբերի 29-ի N10-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին:
6. Երևանի ենթակայության մի շարք բաժնետի-րական ընկերությունների վերակազմա-կերպման մասին:
7. Երևան համայնքի սեփականություն համարվող 50 տոկոսից ավելի բաժնեմաս ունեցող փակ բաժնետիրական ընկերությունների կողմից 2021 թվականի տարեկան գործունեության արդյունքներով առաջացած զուտ շահույթի բաշխման ուղղությունները և Երևանի բյուջե վճարման շահութաբաժինների չափերը հաստատելու մասին:
8. «Երևաննախագիծ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից 2020 թվականի տնտեսական գործունեության արդյունքներով հաշվարկված շահութաբաժնի գծով պարտավորության և սահմանված ժամկետում վճարում չկատարելու համար հաշվարկվող տոկոսների՝ Երևան քաղաքի բյուջե վճարումից ազատելու մասին:
9. «Երևաննախագիծ» փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերի տեղաբաշխման արդյունքները և կանոնադրության փոփոխությունը հաստատելու մասին:
10. «Փարկինգ Սիթի Սերվիս» փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերի տեղաբաշխման արդյունքները և կանոնադրության փոփոխությունը հաստատելու մասին:
11. «Երևանի ավտոբուս» փակ բաժնտիրական ընկերության բաժնետոմսերի տեղաբաշխման արդյունքները և կանոնադրության փոփոխությունը հաստատելու մասին:
12. «Երևանի քաղաքային նոր աղբավայր» փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերի տեղաբաշխման արդյունքները և կանոնադրության փոփոխությունը հաստատելու մասին:
13. Հուշատախտակների տեղադրման մասին:
14. Երևան քաղաքում Արտաշես Քալանթարյանի անվամբ փողոց անվանակոչելու մասին:
15. Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին:
16. Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին:
17. Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին:
18. Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին:
19. Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին:
20. Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին:
21. Հողամասերի նպատակային նշանակությունները փոխելու մասին:
22. Կազմակերպված ծառայողական ավտոկայանատեղի շահագործումը շարունակելու իրավունք տալու մասին:
23. Երևան քաղաքի ավագանու 2010 թվականի մայիսի 7-ի N96-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին:
24. Երևան քաղաքի ավագանու 2013 թվականի մարտի 19-ի N622-Ն և 2021 թվականի մայիսի 25-ի N390-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին:
25. Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին:
26. Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին:

 


ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ