ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Կոմունալ տնտեսություն

Վարչության գործառույթներ

Ջրամատակարարում և ջրահեռացում

 

Երևան քաղաքի խմելու ջրի մատակարարումը և ջրահեռացումն իրականացվում է «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից, որն իր գործունեությունն իրականացնում է ՀՀ կառավարության՝ ի դեմս ՏԿԵ նախարարության ջրային կոմիտեի և «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի ու «Վեոլիա Օ-Կոմպանի ժեներալ դեզ Օ» ընկերության միջև կնքված վարձակալության պայմանագրի համաձայն:
Մայրաքաղաքում ջուրը սպառողին բաշխվում է 418 կմ երկարությամբ մայրուղային ջրատարների, 1431 կմ երկարությամբ բաշխիչ ցանցի և 192.9 հազ. խմ տարողությամբ 20 օրվա կարգավորիչ ջրամբարների (ՕԿՋ) միջոցով: Ջրահեռացումն իրականացվում է 1759 կմ երկարությամբ կոյուղագծերով, այդ թվում՝ 1433 կմ փողոցային ցանց, 326 կմ միջբակային ցանց:
2022 թվականին Երևանի քաղաքապետարանի ծրագրերով իրականացվում է Բաղյան, Քոչարյան և Գյուրջյան փողոցների (մոտ 600 գծմ), Նոր-Արեշ 22-րդ փողոցի (մոտ 570 գծմ) հեղեղատար համակարգի, Ջիվանու փողոցի (մոտ 512 գծմ), Ծերենցի 2-րդ նրբանցքի (մոտ 355 գծմ) և Նոր-Արեշ 33-րդ փողոցի (մոտ 240 գծմ) կոյուղագծերի կառուցման աշխատանքներ: Իրականացվում է նաև մոտ 2000 գծմ կոյուղագերի վերակառուցման աշխատանքներ 11 հասցեներում:
Կատարվում են նաև «Հանրապետության հրապարակ» մետրոյի կայարանի հարևանությամբ, «2750-ամյակ», Շողակաթ Հ/Ը մոտ գտնվող, Գ. Նժդեհի հրապարակի, Գայի արձանի մոտ գտնվող և Օղակաձև զբոսայգու 5-րդ հատվածի գեղարվեստական շատրվանների (պոմպերի) վերակառուցման աշխատանքներ:

 

 

Նուբարաշենի աղբատեղի

 

Նուբարաշենի քաղաքային աղբավատեղին գտնվում է Նուբարաշենի խճուղու հ.4 հասցեում, որը գործարկվել է 1950-ական թվականներից: Այն գտնվում է մայրաքաղաքի կենտրոնից մոտ 9-10 կմ հեռավորության վրա և զբաղեցնում է 52.3
հա տարածք։
Ներկա դրությամբ մայրաքաղաքի տարածքից քաղաքային աղբավայր է տեղափոխվում օրական միջին հաշվով շուրջ 1000-1200 տոննա ( տարեկան՝ 365-440 հազար տոննա) կենցաղային և այլ բնույթի աղբ։
Կենցաղային աղբը վերամշակման կամ տեսակավորման չի ենթարկվում, այլ խտացվում և վնասազերծվում է` ծածկվելով 25-30 սմ հողի շերտով։
Ներկայումս Նուբարաշենի թափոնակուտակիչում տեղակայված է կենսագազի հավաքման և այրման կայանը, որը նպաստում է աղբավայրում ջերմոցային գազերի արտանետման նվազեցմանը՝ ապահովելով շրջակա միջավայրի սանիտարահիգիենիկ պայմանների բարելավում։
Նուբարաշենի գործող թափոնակուտակիչում՝ մոտ 8 հա տարածքում, գազահավաք սարքերի միջոցով, ուղղահայաց փորված հորատանցքերից հորիզոնական գազատար խողովակով մեթան գազը մղվում է կենտրոնական ուղղահայաց խողովակ (ջահ) և այրվում։ Տարածքը ծածկված է հերմետիկ թաղանթով և հողի շերտով։
Կայանի շահագործման արդյունքում հավաքվում և այրվում է մոտ 350-400 մ3/ժ արտադրողականությամբ կենսագազ:
Կենսագազի հավաքման և այրման կայանը Երևան համայնքին է հանձնվել ՄԶՄ ծրագրի շրջանակներում Երևանի քաղաքապետարանի և ճապոնական «Շիմիձու» կորպորացիայի միջև 2009թ. մարտի 10-ին կնված համաձայնագրի արդյունքում:
Երևանի քաղաքապետի որոշմամբ այժմ կայանի շահագործումն իրականացնում է «Երևանի քաղաքային նոր աղբավայր» ՓԲ ընկերությունը: