ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Էլեկտրոնային ծառայություններ

Երևանի ինտերակտիվ բյուջե

ֆինանսական միջոցների ոլորտային բաշխվածություն

Իրականացված և նախատեսվող ծախսերը առցանց

Տրանսպորտային միջոցի գույքահարկի պարտքի հարցում

Վճարովի ավտոկայանատեղերի իրավախախտումները պետհամարանիշներով

Կատարել նշում

Վճարովի ավտոկայանատեղերի իրավախախտումները Փին-կոդերով

Կատարել նշում

Արտաքին գովազդի թույլտվության տրամադրման էլեկտրոնային համակարգ

դիմումի ներկայացում                                                                              

ուրվանկարի հաստատում

գովազդի տեղադրման թույլտվության տրամադրում

Գույքահարկի պարտքի հարցում