ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Էլեկտրոնային ծառայություններ

Երևանի ինտերակտիվ բյուջե

ֆինանսական միջոցների ոլորտային բաշխվածություն

Իրականացված և նախատեսվող ծախսերը առցանց

Գույքահարկի և հողի հարկի տեղեկատվության հարցում

Տրանսպորտային միջոցի գույքահարկի պարտքի հարցում

Վճարովի ավտոկայանատեղերի իրավախախտումները պետհամարանիշներով

Կատարել նշում

Վճարովի ավտոկայանատեղերի իրավախախտումները Փին-կոդերով

Կատարել նշում

Գույքահարկի պարտքի հարցում և վճարում փին֊կոդերով

Արտաքին գովազդի թույլտվության տրամադրման էլեկտրոնային համակարգ

դիմումի ներկայացում

ուրվանկարի հաստատում

գովազդի տեղադրման թույլտվության տրամադրում

Շինարարական թույլտվությունների առցանց համակարգ

Գրանցում և շինարարության թույլտվության ստացում 30 օրվա ընթացքում