ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Էլեկտրոնային ծառայություններ

Երևանի ինտերակտիվ բյուջե

ֆինանսական միջոցների ոլորտային բաշխվածություն

Իրականացված և նախատեսվող ծախսերը առցանց

Շրջիկ առևտրի կետերի ամրագրման համակարգ

Կետերի առցանց ամրագրում

Թույլտվության երկարացում

Առցանց վճարում

«Մանկապարտեզ» էլեկտրոնային կառավարման համակարգ

Առցանց հերթագրում

Երեխայի հերթին հետևելու հնարավորություն

Գույքահարկի (շարժական և անշարժ), հողի հարկի և աղբահանության պարտքի վճարում

Տրանսպորտային միջոցի գույքահարկի պարտքի հարցում

Վճարովի ավտոկայանատեղերի իրավախախտումները պետհամարանիշներով

Կատարել նշում

Վճարովի ավտոկայանատեղերի իրավախախտումները Փին-կոդերով

Կատարել նշում

Շինարարական թույլտվությունների առցանց համակարգ

Գրանցում և շինարարության թույլտվության ստացում 30 օրվա ընթացքում