Վճարովի ավտոկայանատեղերի իրավախախտումները Փին-կոդերով

Հարգելի քաղաքացի,

«Հաստատել» կոճակը սեղմելուց հետո Ձեր անձնական տվյալներով կատարվում է հարցում և մի քանի վայրկյան անց նոր բացված էջում ցուցադրվում են հարցման արդյունքները։