Տրանսպորտային միջոցի գույքահարկի պարտքի հարցում

Հարգելի քաղաքացի,

«Հաստատել» կոճակը սեղմելուց հետո Ձեր անձնական տվյալներով կատարվում է հարցում և մի քանի վայրկյան անց նոր բացված էջում ցուցադրվում են հարցման արդյունքները։