ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Կրթություն

Վարչության գործառույթներ

  2016 թվականին Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի

հանրակրթության վարչության կատարած աշխատանքներ

 

Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության դպրոցների թիվը 159-ն է, որից 145-ը հիմնական են, երկուսը՝ հատուկ (h.2, h.6)՝ մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների համար, թվով 14-ը միջնակարգ են, որից երկուսը՝ կրթահամալիր՝ «Հակոբ Կոջոյան» և «Խոսքի ծանր խանգարումներ ունեցող հ. 8 հատուկ», 1-ը՝ «Կույրերի երեկոյան միջնակարգ դպրոց» (ունի 6-12-րդ դասարաններ):
Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության մանկապարտեզների թիվը 160 է, որից 1-ը (հ.141) ծավալում է շուրջօրյա գործունեություն:
Թվով 13 դպրոցներում գործում են ռուսերենով ուսուցմամբ դասարաններ, իսկ 30-ում իրականացվում է ռուսերենի խորացված ուսուցում: Թվով 4 դպրոցներում գործում են նախակրթարաններ, ուր հաճախում են թվով 86 (4.5-6 տարեկան) երեխաներ:
Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության թվով 54 դպրոցներում և թվով 8 մանկապարտեզներում իրականացվում է ներառական կրթություն: Նշված ոլորտում առկա խնդիրների լուծման նպատակով իրագործվում են համագործակցային ծրագրեր`«Հույսի կամուրջ», «Վորլդ վիժըն», «Սեյվ դը չիլդրեն», «Յունիսեֆ», «ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ», «Հավատ» և այլ հասարակական ու միջազգային կազմակերպությունների հետ:

 

Համագործակցություն

 

• Երևանի քաղաքապետարանի և արտերկրի դպրոցների համագործակցության աշխարհագրությունն ընդգրկում է Արցախ, Ռուսաստան, Ֆրանսիա, Ուկրաինա, Արգենտինա, Նիդերլանդների Թագավորություն, Բուլղարիա, Կանադա և այլ երկրներ:
• Կրթության ոլորտում վարչությունը համագործակցում է Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Շվեյցարիայի, ԱՄՆ-ի, Պարսկաստանի ինչպես նաև այլ երկրների դեսպանատների և դրանց կից մշակույթի կենտրոնների հետ: Համագործակցություն է իրականացվում նաև «Հայկական Ալիանս Ֆրանսեզ» կրթամշակութային կազմակերպության հետ:
• «Dasaran.am» կայքի միջոցով ապահովվում է ընտանիք-դպրոց կապը::
• Հանրակրթության վարչության և Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնի, մայրաքաղաքի ստեղծագործական միությունների, մշակութային տարբեր օջախների /ՀՀ գրողների միություն, Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ, թանգարաններ, Մատենադարան, գրադարաններ/ համագործակցությունն իրականացվում է սովորողների արժեքային համակարգի ձևավորման հիմքում ազգային ոգին պահպանելու նպատակով:
Քաղաքապետարանի և Խ.Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանի միջև կնքված հուշագիրը նպաստում է նոր ծրագրերով դասավանդող ուսուցիչների մեթոդապես կատարելագործվելուն, դասապրոցեսին ժամանակակից կրթական տեխնոլոգիաների կիրառումն ապահովելուն: Ներառական կրթության ոլորտում վերապատրաստումները շարունակելուն:

Համագործակցության համաձայնագիր է ստորագրվել «Փոքր Մհեր» կրթահամալիրի և հանրակրթության վարչության միջև, համաձայն որի՝ քաղաքապետարանի հանրակրթական դպրոցները հնարավորություն կունենան օգտվելու կրթահամալիրի ռազմամարզական համալիրի գույքից, ինչպես նաև կիրականացվեն կրթական համատեղ ծրագրեր:
Համաձայն աշխատակազմի հանրակրթության վարչության 2016թ. ծրագրի՝ շարունակվել է հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ուսուցիչների ատեստավորումը։ Վերապատրաստվել և պարզ ընթացակարգով ատեստավորվել են 828, իսկ հանրակրթական հաստատության ուսուցչի որակավորման 1-ին աստիճանի տարակարգ են ստացել 47 ուսուցիչ:
Իրականացվել են «Տարվա լավագույն տնօրեն, ուսուցիչ, դաստիարակ» մրցույթների դպրոցական և քաղաքային փուլերը՝ կարգի պահանջներին համապատասխան: Հաղթող են ճանաչվել Երևանի հ.20 դպրոցի տնօրեն Անահիտ Խոսրովյանը, հ.174 դպրոցի ուսուցիչ Ստելլա Սահակյանը, ինչպես նաև Երևանի հ.155 մանկապարտեզի դաստիարակ Լուսինե Քարտաշյանը և մասնակցել մրցույթների հանրապետական փուլին:
Երևանի քաղաքաապետի 27.04.2016թ. հ.384-Ա կարգադրությամբ 2016թ. անցկացվել է «Երևան քաղաքի տարվա լավագույն տնօրեն, ուսուցիչ, դաստիարակ» մրցույթը: Երևան քաղաքի «Տարվա լավագույն տնօրեն» է Ճանաչվել Երևանի Ն. Զարյանի անվ. հ.130 դպրոցի տնօրեն Արմինե Հովհաննիսյանը, «Տարվա լավագույն ուսուցիչ» կոչմանն է արժանացել Երևանի հ.135 դպրոցի ուսուցիչ Գայանե Հովսեփյանը, իսկ լավագույն դաստիարակ է ճանաչվել հ.45 մանկապարտեզի դաստիարակ Նարինե Սեխիլյանը
Շարունակվել է «Ազգային երգ ու պար» առարկայի ներդրումը ևս 77 դպրոցներում:
«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 2.1-ին մասով Հայաստանի Հանրապետությունը համընդհանուր ներառական կրթությունը հռչակում է յուրաքանչյուր երեխայի կրթության իրավունքի ապահովման երաշխիք:
Երևանի քաղաքապետարանի թվով 54 դպրոցներում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 2077 աշակերտի համար իրականացվել է ներառական կրթություն, որտեղ աշխատում են շուրջ 394 հատուկ մանկավարժներ, սոցիալական աշխատողներ, հոգեբաններ և լոգոպեդներ։Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպությունների համագործակցությամբ ապահովվում է կրթության մատչելիության և երեխաների հավասար մասնակցության պահանջը:
Հաշվետու ժամանակաշրջանում դպրոցական առարկայական օլիմպիադաներին սովորողների մասնակցությունը նախորդ տարիների համեմատությամբ անհամեմատ աճել է՝ շնորհիվ կազմակերպման օնլայն ձևի /ֆիզիկա, մաթեմատիկա, քիմիա, աստղագիտություն, կենսաբանություն, ինֆորմատիկա, աշխարհագրություն/:
Աճել է նաև դիպլոմակիրների թիվը՝315 աշակերտ.
1-ին կարգ` 45
2-րդ կարգ` 112
3-րդ կարգ` 158
Առաջին կարգի դիպլոմների արժանացած դպրոցականները պարգևատրվել և խորհրդանշական նվերներ են ստացել քաղաքապետարանի ֆինանսավորմամբ:

Կրթական բարեփոխումներ
Շարունակվում է դպրոցները համակարգիչներով ապահովման գործընթացը, որը կազմակերպվում է դպրոցների ֆինանսական միջոցներով: Դպրոցներում առկա են գրադարաններ՝ էլեկտրոնային ձեռնարկներով։ Դասապրոցեսը ՏՀՏ-ներով անցկացնելը աստիճանաբար դառնում է անհրաժեշտ, որի արդյունքն առավել արդյունավետ է:
«Microsoft» ընկերության համագործակցությամբ մեկնարկվել է «Թվային դարաշրջանի դպրոցներ» ծրագիրը,որի մեջ ընդգրկված են հ.հ. 98 և 76 դպրոցները: Նշված կրթական հաստատությունների առաջին դասարանցիները և դասվարները ստացել են «Windows 10» սարքավորումներ, որոնք հնարավոր կլինի օգտագործել որպես դյուրակիր համակարգիչներ, ինչպես նաև դրանցով կատարել տնային առաջադրանքներ։
Ընկերությունը կազմակերպել է ուսուցիչների վերապատրաստում՝ ստացված պլանշետները դասերի ընթացքում նպատակային և գրագետ օգտագործելու համար։
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը դպրոցներում իրականացրել է ինժեներական խմբակ-լաբորատորիաների ստեղծման ծրագիր՝ ռոբոտաշինություն: Կրթական այս նորարարական ծրագիրը մեկնարկել է Երևանի Վ.Վարդևանյանի անվան հ.173 հիմնական դպրոցում և շարունակվում է հ.հ.27,75 դպրոցներում:


Սովորողների արժեքային համակարգի ձևավորման գործում կարևորվում է դպրոցականների գեղագիտական և բարոյական դաստիարակությունը։
Մեր ժամանակներում ազգային ոգու ամրապնդումը առաջնահերթություն է: Այս նպատակով մշակվել և իրականացվել են տարվա հոբելյարներին՝ Րաֆֆուն, Սողոմոն Թեհլերյանին, Գարեգին Նժդեհին նվիրված համադպրոցական միջոցառումներ՝ հաշվի առնելով նրանց գաղափարախոսության և գործունեության հայրենապաշտական ուղղվածությունը:
Պաշտպանության նախարարության հետ իրականացվել են դպրոցականների և զինվորների համատեղ միջոցառումներ։
Կազմակերպվել և անցկացվել են ՀՀ անկախության 25-րդ տարեդարձին նվիրված Երևանի դպրոցականների 25-րդ մարզական և Ազգային ժողովի գավաթի կիսաեզրափակիչ խաղերը։ Աննախադեպ հաջողություններ են գրանցել «Երևանի դպրոցականները 25-րդ մարզական խաղերի հանրապետական փուլում»՝ 16 մարզաձևերի մրցումներում Երևանի թիմերը /տղաներ, աղջիկներ/ 7 մարզաձևից գրավել են 1–ին տեղ և դարձել չեմպիոն /ֆուտբոլ, ձեռքի գնդակ, բասկետբոլ, լողափնյա վոլեյբոլ, սեղանի թենիս/։ ԱԺ գավաթի կիսաեզրափակիչ խաղերում առաջնություն է շահել Երևանի 4 թիմ:
Շախմատի հանդեպ դպրոցականների հետաքրքրությունը տարեցտարի ավելանում է, որին նպաստել են վարչական շրջաններում քաղաքապետի նախաձեռնությամբ բացված անվճար հիմունքով գործող շախմատի դպրոցները:
Արդյունքում՝շախմատի հանրապետական օլիմպիադայում հիմնականում հաղթող են ճանաչվում քաղաքապետարանի ենթակայության դպրոցները: 2016թվականի չեմպիոնը Երևանի Չեխովի անվան հ.55 դպրոցի թիմն է:
Ստեփանակերտի դպրոցներին և մանկապարտեզներին աջակցելու, երևանյան փորձը փոխանցելու ծրագրի շրջանակում աշխատակազմի հանրակրթության վարչությունը հուլիսին հյուրընկալվել է Ստեփանակերտում:
Ֆրանսերեն ուսումնասիրող թվով 49 դպրոցներում իրականացվել են ֆրանս-հայկական բարեկամությանը նվիրված միջոցառումներ: Համակարգվել է տարրական դասարանների աշակերտներին անվճար, ինչպես նաև, ըստ պահանջարկի, նոր տպագրված դասագրքերով ապահովելու գործընթացը:
Առանձնահատուկ դեր է հատկացվում միջմշակութային կապերին: ՀՀ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան մշակույթի բաժնի և Իրանում «Սաադի» հիմնադրամի համագործակցությամբ աշխատանքներ են տարվել պարսկերենի դասավանդման մեթոդի բարելավման ուղղությամբ: Պարբերաբար կազմակերպվել են պարսկերեն լեզվի դասալսումներ՝ պարսկերեն ուսումնասիրող դպրոցների ուսուցիչների, ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի պարսկերենի մասնագետների կողմից: ՀՀ ԿԳՆ միջնորդությամբ և պահանջով վերահրատարակվել է պարսկերեն լեզվի առաջին դասարանի դասագիրքը:
Կատարվել է երևանցի դպրոցականների /18 աշակերտ, 6 ուսուցիչ/ տասնօրյա ճանաչողական շրջագայություն՝ Սպահանում:
Գերմաներեն ուսումնասիրող դպրոցների «Շպռախ» դիպլոմակիրները արդեն երրորդ տարին է՝ իրենց կրթությունը շարունակելու հնարավորություն ունեն գերմանախոս երկրներում:
Երևան - Սանկտ Պետերբուրգ համագործակցության շրջանակում ապրիլին և նոյեմբերին՝ Երևանում , հունիսին Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում կազմակերպվել են դպրոցական պատվիրակությունների փոխադարձ ընդունելություններ:
Երևանի քաղաքապետարանի և Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի միջև կնքված համագործակցության հուշագրի շրջանակում կազմակերպվել են տարբեր առարկաներ դասավանդող ուսուցիչների վերապատրաստումներ՝ դասապրոցեսին ժամանակակից կրթական տեխնոլոգիաների կիրառումն ապահովելու նպատակով, իրականացվել են համատեղ գիտաժողովներ:
Երեխաների դպրոցական կրթության համար մեկնարկային հավասար պայմաններ ստեղծելը, սակայն շարունակում է մնալ առաջնային խնդիր:
Այս տարի առաջին դասարան հաճախող շուրջ 10000, ինչպես նաև սոցիալապես առավել կարիքավոր ընտանիքների տարրական դասարաններ հաճախող 5697 երեխաների տրամադրվել են պայուսակներ և գրենական պիտույքներ:
Երևանի բյուջեի միջոցներով հիմնանորոգվել է Յ. Լեփսիուսի անվան հ. 88 դպրոցը: 2017թ. կիրականացվի հ.հ.135, 153 դպրոցների վերանորոգումը՝ Ասիական բանկի ֆինանսական աջակցությամբ:
Երեխայի ներդաշնակ զարգացումն ու դաստիարակությունը, նրա ֆիզիկական և հոգեկան առողջության պահպանումն ու ամրապնդումը նախադպրոցական կրթության հիմնական նպատակներից են:
Ներդրվել է «Մանկապարտեզ-հերթագրում» էլեկտրոնային կառավարման համակարգ, որը հնարավորություն է տվել կանոնակարգել և վերահսկել երեխաների հերթագրման և ընդունելության գործընթացը: Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթություն իրականացնող թվով 8 կենտրոններում ներառված է 168 երեխա:
Սոցիալապես անապահով ընտանիքների շուրջ 80 գիշերակացով երեխայի նախադպրոցական կրթությունը իրականացվում է շուրջօրյա գործունեությամբ հ.141մանկապարտեզում:
Երևանի հ. 92 մանկապարտեզում՝ հնգակողմ համագործակցության շրջանակներում («Արաբկիր» բժշկական համալիր, «Արաբկիր» միացյալ մանկական բարեգործական հիմնադրամ, «ՔՐՈՆԻՄԵՏ» բարեգործական հիմնադրամ, Երևանի քաղաքապետարան, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն) ստեղծվել է հատուկ կարիքներով երեխաների վերականգնողական և խնամքի ցերեկային կենտրոն: Այստեղ հաճախում են առողջական տարբեր խնդիրներ ունեցող երեխաներ, որոնց հետ անհատապես զբաղվում են համապատասխան մասնագետներ:
Երևան քաղաքում թվով 32 մանկապարտեզներում սիրիահայ ընտանիքների շուրջ 150 երեխաների նախադպրոցական կրթությունը կազմակերպվում է արտահերթ, նաև անվճար՝ քաղաքապետարանի ֆինանսական ներդրմամբ:
Երևանի քաղաքապետարանի 2016թ. բյուջեի միջոցների հաշվին նորոգվել է 21 մանկապարտեզ, որից 3-ը հիմնանորոգվել է, իսկ 18-ը՝ նորոգվել մասնակի:
Երևանի հ.126 մանկապարտեզը հիմնանորոգվել է «Լույս» մշակութային, գիտական, կրթական հիմնադրամի և «Բիայնա» սոցիալ–մշակութային հիմնադրամի կողմից: Շենքի բակի բարեկարգման, ժամանակակից խաղերի և տարբեր նշանակության գույքի ձեռքբերումը իրականացվել է Երևանի քաղաքապետարանի բյուջեի միջոցներով: Հիմնանորոգումից հետո մանկապարտեզն անվանվել է «ԺՊԻՏՆԵՐ»։
Երևանի քաղաքապետի՝ 29.06.2016թ. «Երևան քաղաքի 2016թ. բյուջեով նախատեսված նախադպրոցական ուսուցման կազմակերպման համար ձեռք բերվող գույքի բաշխման մասին» հ.524-Ա կարգադրությամբ, մանկապարտեզներին է հատկացվել կենցաղային տեխնիկա, կոշտ գույք խմբասենյակների համար։ Երևանի բյուջեի միջոցներով ձևավորվել է լրացուցիչ տարիքային 6 խումբ։
Կրթության ազգային ինստիտուտի կողմից վերապատրաստվել են մանկապարտեզների ուսումնական գծով փոխտնօրենները /մեթոդիստ/, դաստիարակները, երաժշտության դաստիարակները։
Կազմակերպվել է մանկապարտեզների լրացուցիչ կրթական ծառայությունների /ռուսաց լեզու/ մասնագետների վերապատրաստման գործընթացը՝ Ռուսաստանի դաշնության՝ ՀՀ «Ռոսսոտրուդնիչեստվո» դաշնային գործակալության համագործակցությամբ։
Համակարգվել է տարրական դասարանների աշակերտներին անվճար, ինչպես նաև, ըստ պահանջարկի, նոր տպագրված դասագրքերով ապահովելու գործընթացը:

 

Ի գիտություն քաղաքացիներին


Ուսումնական հաստատության առաջին դասարան ընդունվում են այն երեխաները, որոնց վեց տարին լրացել կամ լրանում է տվյալ օրացուցային տարվա դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ: Ավելի փոքր տարիքի երեխաների ընդունելությունը ուսումնական հաստատություն արգելվում է՝ համաձայն հանրակրթության մասին օրենքի 16-րդ հոդվածի հ.2 կետի:
Ձեզ հետաքրքրող հարցերի վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք զանգահարել 514-249 (նախադպրոցական բաժին), 514-250 (դպրոցական բաժին) հեռախոսահամարներով: Դպրոցների և մանկապարտեզների մասին մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար այցելեք ognirdprocid.am և ognirmankapartezid.am կայքեր: Կրթության մասին ՀՀ օրենսդրությանը վերաբերող հարցերի մասին տեղեկատվություն կարող եք ստանալ՝ այցելելով ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության պաշտոնական կայքէջ` edu.am:

 

 

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի
հանրակրթության վարչություն 

Լուսանկարներ