ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Կրթություն

Վարչության գործառույթներ

Հանրակրթության վարչությունն ապահովում է Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության կրթական հաստատություններում պետական կրթական քաղաքականության իրականացումը՝ դպրոցական և նախադպրոցական բաժինների գործունեությամբ:

 

Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործում է 153 հանրակրթական դպրոց և 161 մանկապարտեզ:

 

Երևանի քաղաքապետարանի հանրակրթական դպրոցներում ուսումնասիրվող հիմնական օտար լեզուներն են ռուսերենը, անգլերենը, ֆրանսերենը և գերմաներենը: Որոշ դպրոցներում դասավանդվում են նաև պարսկերեն, չինարեն, իտալերեն, իսպաներեն և այլն: 

 

2019 թվականին կատարված աշխատանքներ

 

Երևանի քաղաքապետարանի հանրակրթական դպրոցներում վերահսկվել է սովորողի հմտությունների, կարողությունների և արժեքային համակարգի ձևավորմանը, մրցունակ կրթության ապահովմանն ուղղված աշխատանքները:
Վերահսկողություն է իրականացվել ազգային դպրոցի գլխավոր նպատակի՝մասնագիտական պատշաճ պատրաստվածություն ունեցող և համակողմանիորեն զարգացած, պետականության և ազգային արժանապատվության ոգին կրող անձի ձևավորման գործընթացի նկատմամբ:

 

 

Համընդհանուր ներառական կրթություն

 

• Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ «Համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրման գործողությունների պլանի և ժամանակացույցի» համաձայն՝ 2019 թվականից Երևանի դպրոցներում իրականացվել է համընդհանուր ներառման գործընթացը: Երևանի հ.հ.2,6,8 հատուկ դպրոցները փակվել են, աշակերտները տեղափոխվել են հանրակրթական տարբեր դպրոցներ: Ծրագրի շրջանակում «Հույսի կամուրջ» ՀԿ-ի համագործակցությամբ իրականացվել են ուսուցիչների՝ ներառական կրթության տեսության և կիրառման հարցերով վերապատրաստումներ:
• Հատուկ դպրոցների աշակերտներին ընդունող հանրակրթական դպրոցների տնօրենների հետ կազմակերպվել են քննարկումներ՝ սահուն անցումն ապահովելու համար:
• ՀՀԿԳՄՍ նախարարության, ՄԱԿ-ի մանկական գրասենյակի համագործակցությամբ իրականացվել է «Ուսուցիչների՝ ներառող դասավանդման վերապատրաստման կարողությունների զարգացում» ծրագրի շրջանակում մանկավարժների վերապատրաստում՝ ներառական կրթության իրականացմանը աջակցելու նպատակով:Գործընթացը շարունակական է:
• Կազմակերպվել է վերապատրաստված մենթորների հանդիպում՝ քաղաքապետարանի՝ մենթորություն իրականացնող դպրոցների տնօրենների հետ`աջակից ունենալով համապատասխան Հ/Կ- ներ:
• Դպրոցներում ստեղծվել են հարմարեցված սանհանգույցներ, թվով 76 դպրոցներում առկա են թեքահարթակներ:
• «Հույսի կամուրջ Հ/Կ-ի աջակցությամբ կազմակերպվել են «Բարության դասեր»՝ հատուկ դպրոցներից երեխաներ ընդունած հանրակրթական դպրոցներում:Մրցունակ կրթություն


• Դասապրոցեսը արդիական մեթոդներով անցկացնելու նպատակով դպրոցները համալրվել են նոր սերնդի համակարգիչներով, էլեկտրոնային գրատախտակներով :
• Համակարգվել է ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշմամբ իրականացվող երկկողմանի ծնողազուրկ և սոցիալապես անապահով երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպման գործընթացը:
• Պարտադիր կրթության ապահովման առնչությամբ՝ շարունակվել է համագործակցությունը ՀՀ ոստիկանության անչափահասների գործերով բաժանմունքների հետ:
• Սովորողների մեջ ձեռնարկատիրական մտածելակերպ խթանելու նպատակով դպրոցներում ֆինանսաձեռնարկատիրական կրթության փորձնական փուլի ավարտից հետո շարունակվել է ծրագրի իրականացումը:
• Շարունակվել է համագործակցությունը հանրակրթության վարչության և «ԿՏԱԿ»-ի միջև:
• «Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկատիրական միություն» ՀԿ- ի համագործակցությամբ դպրոցներում իրականացվել են ինժեներական խմբակ-լաբորատորիաների (ռոբոտաշինություն) ստեղծման աշխատանքներ՝ «Կրթական համակարգում նախնական ինժեներական կրթության ներդրում» ծրագրի շրջանակում: «Արմաթ» ինժեներական լաբորատորիաներ են ստեղծվել հ.87,95,102,173, 200 դպրոցներում:
• ՀՀ դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի քաղաքային փուլին մասնակցել են 2283 դպրոցական, որից 527-ը մասնակցել են օլիմպիադայի հանրապետական փուլին:

 

Քաղաքային փուլում դիպլոմների են արժանացել 336 աշակերտ՝
1-ին կարգ՝51
2-րդ կարգ՝111
3-րդ կարգ՝174
Կրթական ակտիվ գործունեություն ցուցաբերած 10 դպրոց
(հ. 5,10,33,49,63,70,101,124,157,172) և հոբելյանական միջոցառուները լավագույնս կազմակերպած 6 դպրոց ( հ. 32,122,138,145,163,167) պարգևատրվել են նոթբուքերով՝ ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառման ծավալները դպրոցում մեծացնելու նպատակով:

 

• Երևանի հ.հ. 1, 36, 67,91,117, 120, 134, 156 դպրոցներին տրվել է 38 էլեկտրոնային ընթերցիչ՝ գրական ակումբներ հիմնադրելու նպատակով:

 

• Քաղաքապետարանի ֆինանսական աջակցությամբ՝ 8 աշակերտներ սեպտեմբերի 1-6-ը Մոսկվայում մասնակցել են Մեգապոլիսների միջազգային օլիմպիադային, որտեղ անհատական մրցույթում նվաճել են 4 արծաթե և 3 բրոնզե մեդալներ, իսկ թիմային հաշվարկում արժանացել են 3-րդ կարգի գավաթի։

 

• Իրականացվել են «Երևան քաղաքի տարվա լավագույն տնօրեն, տարվա լավագույն ուսուցիչ, տարվա լավագույն դաստիարակ», ինչպես նաև ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության նույնանուն մրցույթների քաղաքային փուլերը: Արդյունքում Երևան քաղաքի 2019թ. «Լավագույն տնօրեն» կոչմանն է արժանացել մայրաքաղաքի հ.181 հիմնական դպրոցի տնօրեն Լիլիթ Արեյանը, «Լավագույն ուսուցիչ» է ճանաչվել հ.186 դպրոցի կենսաբանության ուսուցիչ Գայանե Բուլդոյանը, իսկ «Երևան քաղաքի լավագույն դաստիարակը» Աննման Մելքոնյանն է(Երևանի հ.33 մանկապարտեզ):
• Համաքաղաքային միջոցառումներին գործուն մասնակցություն դրսևորած ուսուցիչները, առարկայական օլիմպիադաներին և մրցույթներին լավագույն արդյունք ցուցաբերած աշակերտների ուսուցիչները՝ իրենց մասնագիտկան տոնի առթիվ խրախուսվել են՝ նվեր ստանալով էլեկտրոնային ընթերցիչներ :

 

• ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությունը «Տարվա լավագույն տնօրեն, տարվա լավագույն ուսուցիչ, տարվա լավագույն դաստիարակ» մրցույթի հանրապետական փուլում Երևանի հ.200 դպրոցի տնօրեն Մ.Հովհաննիսյանին, հ. 100 դպրոցի ուսուցչուհի Ե. Ջիլավյանին և հ.84 մանկապարտեզի դաստիարակ Լ. Համբարձումյանին պարգևատրել է պատվոգրերով և նվիրել համակարգիչներ:

 

 

Սովորողների արժեքային համակարգի ձևավորում

 

• Սովորողի գեղագիտական և բարոյական դաստիարակությանը, ազգային մտածողության զարգացմանը աջակցելու նպատակով՝ «Տարվա հոբելյարներ» շարքով իրականացվել են հայ ժողովրդի պատմության հիշարժան տարեթվերին, հայ նշանավոր և համաշխարհային մեծության անհատների հոբելյաններին նվիրված միջոցառումներ (Հովհ.Թումանյան-150,Կոմիտաս-150, Ա.Պուշկին-220, Պ. Սևակ-95, Ս. Կապոուտիկյան-100): Կազմակերպվել են Հայոց բանակի,Մայրենիի, Գիրք նվիրելու օրերին նվիրված միջոցառումները, համակարգվել են դպրոցներում իրականացված ՀՀ անկախություն-28,Երևան-2801 հանդիսությունները:

 

 

Համագործակցություն

 

• Երևան - Սանկտ Պետերբուրգ համագործակցության ծրագրի շրջանակում Երևան քաղաքի 4 դպրոցների 8 աշակերտ` երկու ուսուցչի ուղեկցությամբ, հունիսի 22-24-ը Սանկտ Պետերբուրգում մասնակցել են «Алые паруса» միջոցառմանը:
• Ապահովվել է «Երևանի և Սանկտ Պետերբուրգի տնօրենների ասոցիացիայի» համագործակցության ծրագրի շարունակականությունը:
• Հանրակրթական դպրոցների տնօրենները փորձի փոխանակման նպատակով պարբերաբար ներկայացրել են դպրոցի զարգացման ծրագրերի կատարողականը(հ.հ.18,19,64,87,144,158,166): Գործընթացը շարունակական է:
• Մայիսի 29- 31-ը Ստեփանակերտում և հոկտեմբերի 18-20-ը Արցախում
իրականացվել է փորձի փոխանակում՝ հանրակրթությանվարչության կողմից
ձևավորված աշխատանքային խմբի և տեղի դպրոցների ու մանկապարտեզ-
• ների տնօրենների հետ:
• «Երևանի օրերը Գյումրիում» ծրագրի շրջանակում նոյեմբերի 08-10-ը քաղաքապետարանի հանրակրթական դպրոցների և մանկապարտեզների տնօրենների կողմից ներկայացվել է դպրոցավարության և կրթության գործընթացին վերաբերող, նախադպրոցական կրթության կազմակերպման առանձնահատկությունների մասին իրենց աշխատանքային փորձը:
• Մոսկվայում օգոստոսին կայացած կրթական նոր տեխնոլոգիաների և մեթոդների ու տարբեր փորձերի ներկայացման հարթակ հանդիսացող «Կրթության քաղաք» միջազգային ֆորումին մասնակցել է Երևանի պատվիրակությունը՝ ներկայացնելով երևանյան նորարարական փորձը:

 

• Միջմշակութային համագործակցությունը խթանելու նպատակով՝ համաձայնագրերով նախատեսված դպրոցներում շարունակվել է ֆրանսերենի խորացված ուսուցում:

 


Մայրաքաղաքի ֆրանսերեն ուսումնասիրող դպրոցներում կազմակերպվել են ֆրանկոֆոնիայի միամսյակին նվիրված միջոցառումներ:

 

• Շարունակվել են քույր քաղաքների համագործակցության ծրագրով նախատեսված միջոցառումները:

 

• «Ճանաչենք մեր հայրենակիցներին» ազգային փոքրամասնությունների առնաձնահատկություններին նվիված միջոցառումների շարք (ցուցահանդեսներ, տեղեկատվական հանդիպումներ, փոխայցելություններ)՝ Երևանի հ. 181 դպրոցում:
• Փորձի փոխանակման նպատակով իրականացվել է «Վարպետաց դասեր»՝ նորարարական հարուստ փորձով տնօրենների և մանկավարժների կողմից:
• Գերմաներեն ուսումնասիրող դպրոցներում / հ. 6, 60/ գերմաներենի դիպլոմ ծրագրի շրջանակում իրականացվել է գերմաներենի խորացված ուսուցում: Աշակերտների փոխանակման ծրագրով Հայաստան ժամանած գերմանացի սովորողների հետ հ. 6 դպրոցում կազմակերպվել են մի շարք միջոցառումներ և էքսկուրսիաներ:
• «Խնկո Ապոր» անվան գրադարանում կազմակերպվել է «Խոսում ենք պարսկերեն հեքիաթի ընթերցանություն» միջոցառում՝ հ.հ. 100,136,200,176,6 դպրոցների աշակերտների մասնակցությամբ:
• Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության դեսպանատան մշակույթի բաժինի համագործակցությամբ կազմակերպվել են դպրոցականների և մանկավարժների ճանաչողական փոխայցելություններ, միջոցառումներ:
• Շարունակվել է «Փոփոխության սերունդ» կրթական ծրագիրը՝ Բրիտանական խորհրդի համագործակցությամբ: Ծրագրում ընդգրկված է հ.162 դպրոցը:
• Երևանի քաղաքապետարանում քաղաքացիների ընդունելության ժամանակ իրականցվել է 131 քաղաքացու ընդունելություն՝ աշխատակազմի հանրակրթության վարչության պետի և աշխատակիցների կողմից: Բարձրացված խնդիրներին տրվել են համապատասխան հնարավոր լուծումներ կամ խորհրդատվություն՝ քաղաքացիներին:
• Աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն վերադաս մարմինների, գերատեսչությունների, կազմակեպությունների, քաղաքացիների կողմից հասցեագրվել է թվով 2660 գրություն, որոնց տրվել է համապատասխան ընթացք:

 

 

  

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի
հանրակրթության վարչություն