ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Կրթություն

Վարչության գործառույթներ

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն

 

 Վարչությունը բաղկացած է 2 բաժնից՝ դպրոցական և նախադպրոցական: Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործում է 159 դպրոց, որից 145-ը հիմնական են, երկուսը՝ հատուկ (h.2, h.6)՝ մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների համար, 14-ը միջնակարգ են, որից երկուսը կրթահամալիր են՝ «Հակոբ Կոջոյան» և «Խոսքի ծանր խանգարումներ ունեցող հ. 8 հատուկ», և 1-ը՝ «Կույրերի երեկոյան միջնակարգ դպրոց» (ունի 6-12-րդ դասարաններ):

Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործում է 160 մանկապարտեզ, որից 1-ը /հ.141/ ծավալում է շուրջօրյա գործունեություն:

Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ թվով 12 դպրոցում գործում են ռուսերենով ուսուցմամբ դասարաններ:

Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության թվով 52 դպրոցում և 8 մանկապարտեզում իրականացվում է ներառական կրթություն: Նշված ոլորտում առկա խնդիրների լուծման նպատակով իրագործվում են համագործակցային ծրագրեր «Հույսի կամուրջ», «Վորլդ վիժըն», «Սեյվ դը չիլդրեն», «ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ», «Հավատ» և այլ հասարակական ու միջազգային կազմակերպությունների հետ:



Համագործակցություն


• Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության և արտերկրի դպրոցների համագործակցության աշխարհագրությունն ընդգրկում է Արցախ, Վրաստան, Ռուսաստան, Ֆրանսիա, Ուկրաինա, Արգենտինա, Նիդերլանդների Թագավորություն, Բուլղարիա, Կանադա և այլ երկրներ:
• Կրթության ոլորտում վարչությունը համագործակցում է նաև Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Շվեյցարիայի, ԱՄՆ-ի, Պարսկաստանի և այլ երկրների դեսպանատների և դրանց կից մշակույթի կենտրոնների հետ: Համագործակցություն է իրականացվում նաև «Հայկական Ալիանս Ֆրանսեզ» կրթամշակութային կազմակերպության և ֆրանսերեն դասավանդողների հայկական ասոցիացիայի հետ
• Ընտանիք - դպրոց կապն իրականացվում է «Dasaran.am» կայքի միջոցով:
• Հանրակրթության վարչության և Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնի, մայրաքաղաքի ստեղծագործական միությունների, մշակութային տարբեր օջախների /ՀՀ գրողների միություն, Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ, թանգարաններ, Մատենադարան, գրադարաններ/ համագործակցությունն իրականացվում է սովորողների արժեքային համակարգի ձևավորման հիմքում ազգային ոգին պահպանելու նպատակով:
Քաղաքապետարանի և Խ.Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանի միջև կնքված հուշագիրը նպաստում է նոր ծրագրերով դասավանդող ուսուցիչների մեթոդապես կատարելագործվելուն:

 

2015թ. աշխատակազմի հանրակրթության վարչության կողմից իրականացվել են տարեկան աշխատանքային ծրագրով նախատեսված աշխատանքները.

 

Շարունակվել է հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ուսուցիչների ատեստավորումը, տարակարգ է ստացել 67 ուսուցիչ:
Իրականացվել է ուսուցիչների և ղեկավար աշխատողների վերապատրաստում՝ կրթության ազգային ինստիտուտի համագործակցությամբ:
Անցկացվել են դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաների համայնքային և քաղաքային փուլերը։ Դիպլոմների է արժանացել 324 աշակերտ: Այդ թվում 51 առաջին կարգի դիպլոմակիրներ պարգևատրվել են քաղաքապետարանի կողմից :
Մեկնարկվել է համընդհանուր ներառական կրթության գործընթացը:
2015-2016 ուսումնական տարում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 1876 աշակերտի համար ներառական կրթություն է իրականացվել մայրաքաղաքի թվով 51 դպրոցում։ «Վորլդ Վիժըն» միջազգային կազմակերպության հայաստանյան մասնաճյուղի համագործակցությամբ Երևանի քաղաքապետարանի ներառական կրթություն իրականացնող թվով 13 դպրոցների բազմամասնագիտական թիմի մասնագետների համար իրականացվել են մասնագիտական գիտելիքների վերապատրաստման դասընթացներ:
Շարունակվել է «Ազգային երգ ու պար» առարկայի ներդրումը դպրոցներ. իրականացվում է Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության թվով 59 դպրոցներում:
Համակարգվել են դպրոցական համապատասխան միջոցառումները:
Կազմակերպվել և անցկացվել են ՀՀ անկախության տարեդարձին նվիրված Երևանի դպրոցականների 24-րդ մարզական և Ազգային ժողովի գավաթի կիսաեզրափակիչ խաղերը, դպրոցականների շախմատի օլիմպիադան:
Ստեփանակերտի դպրոցներին և մանկապարտեզներին աջակցելու, երևանյան փորձը փոխանցելու ծրագրի շրջանակում աշխատակազմի հանրակրթության վարչությունը մայիսին հյուրընկալել է Ստեփանակերտի դպրոցների ուսուցիչներին և աշակերտներին:
Շարունակվել է միջռեգիոնալ կրթական համագործակցությունն ԱՊՀ երկրների, Պեկինի Կոնֆուցիուսի, Երևանի քույր քաղաքների ու Սփյուռքի դպրոցների հետ:
Ֆրանսերեն ուսումնասիրող թվով 44 դպրոցներում իրականացվել են ֆրանս-հայկական բարեկամությանը նվիրված միջոցառումներ:
Համակարգվել է տարրական դասարանների աշակերտներին անվճար, ինչպես նաև, ըստ պահանջարկի, նոր տպագրված դասագրքերով ապահովելու գործընթացը:
Երևանի քաղաքապետի՝ 14.04.2015թ. «Երևան քաղաքի 2015թ. բյուջեով նախատեսված նախադպրոցական ուսուցման կազմակերպման համար ձեռք բերվող գույքի բաշխման մասին» հ.321-Ա կարգադրությամբ, համապատասխան ժամանակացույցով՝ մանկապարտեզներին է հատկացվել կենցաղային տեխնիկա, կոշտ գույք խոհանոցների և խմբասենյակների համար։
Երևանի բյուջեի միջոցներով ձևավորվել է լրացուցիչ տարիքային ավագ 3 խումբ։
Մշակվել է մայրաքաղաքի մանկապարտեզների էլեկտրոնային կառավարման համակարգ, որը հնարավորություն կտա կանոնակարգել և վերահսկել երեխաների հերթագրման և ընդունելության գործընթացը:
Վերանորոգվել են Երևանի քաղաքապետարանի՝ 2015թ. բյուջեով նախատեսված թվով 31 մանկապարտեզներ:
Կրթության ազգային ինստիտուտի կողմից վերապատրաստվել են մանկապարտեզների մանկավարժները՝ համապատասխան ժամանակացույցով:
Կազմակերպվել են սեմինար–պարապմունքներ «Նախադպրոցաական կրթության ոլորտի ղեկավարման և կառավարման նորմատիվ ակտերը» և այլ թեմաներով:
Շարունակվել է վերահսկողությունը մանկապարտեզներում երեխաների սննդի կազմակերպման նկատմամբ։ Գործընթացին մասնակցել են նաև ծնողներ։
Երևանի՝ ներառական կրթություն իրականացնող մանկապարտեզները 2015թ. համալրվել են ևս 2-ով / դարձել են թվով 8-ը/:
Կազմակերպվել է «Տարվա լավագույն դաստիարակ» մրցույթը, հանրապետական փուլում հաղթող է ճանաչվել Երևանի հ.47 մանկապարտեզի դաստիարակը:
«Թեժ գիծ» հեռախոսազանգով ստացված յուրաքանչյուր բողոք ուսումնասիրվել է, ձեռնարկվել անհրաժեշտ միջոց և կայացվել համապատասխան որոշում:
Քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության համար սահմանված օրերին ընդունելություն է կազմակերպվել քաղաքացիների համար:

  

Ի գիտություն քաղաքացիներին


Ուսումնական հաստատության առաջին դասարան ընդունվում են այն երեխաները, որոնց վեց տարին լրացել կամ լրանում է տվյալ օրացուցային տարվա դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ: Ավելի փոքր տարիքի երեխաների ընդունելությունը ուսումնական հաստատություն արգելվում է՝ համաձայն հանրակրթության մասին օրենքի 16-րդ հոդվածի հ.2 կետի:
Ձեզ հետաքրքրող հարցերի վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք զանգահարել 514-249 (նախադպրոցական բաժին), 514-250 (դպրոցական բաժին) հեռախոսահամարներով: Դպրոցների և մանկապարտեզների մասին մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար այցելեք ognirdprocid.am և ognirmankapartezid.am կայքեր: Կրթության մասին ՀՀ օրենսդրությանը վերաբերող հարցերի մասին տեղեկատվություն կարող եք ստանալ՝ այցելելով ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության պաշտոնական կայքէջ` edu.am:

 

 

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի
հանրակրթության վարչություն 

Լուսանկարներ