ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Էլեկտրատրանսպորտ

Էլեկտրատրանսպորտ

Վերգետնյա էլեկտրատրանսպորտ


«Երևանի էլեկտրատրանսպորտ» ՓԲԸ-ի հաշվեկշռում առկա է 79 տրոլեյբուս (1-ը` տեխօգնության), այդ թվում՝ 9 հատ «Ռենո», 34 «Շկոդա» և 36 «ԼԻԱԶ» մակնիշների։ Ընկերությունն սպասարկում է տրոլեյբուսային 5 երթուղի, օրական գիծ է դուրս բերվում միջին հաշվով 40-45 միավոր շարժակազմ։ Չնայած Երևանի վերգետնյա էլեկտրատրանսպորտով իրականացված ուղևորափոխադրումների ծավալում վերջին մի քանի տարիներին արձանագրված աճին, 2017 թվականին որոշակիորեն նվազել է տրոլեյբուսներով տեղափոխվող ուղևորների թիվը։ 2017թ. տրոլեյբուսներով տեղափոխվել է 5323.6 հազ. ուղևոր, ինչը 346.2 հազ. ուղևորով պակաս է նախորդ տարվա համեմատ կամ նվազել է 6.1%-ով։ Դեռևս փոքր է տրոլեյբուսներով տեղափոխվող ուղևորների տեսակարար կշիռը ներքաղաքային ընդհանուր ուղևորափոխադրումներում, այն կազմում է մոտ 2.7%։ Հաշվի առնելով քաղաքային վերգետնյա էլեկտրատրանսպորտի դերը ներքաղաքային կանոնավոր ուղևորափոխադրումների ընդհանուր գործընթացում, այդ թվում բնապահպանական խնդիրների տեսանկյունից և կարևորելով դրա հետագա զարգացման անհրաժեշտությունը, որոշակի աշխատանքներ են կատարվում վերգետնյա էլեկտրատրանսպորտի շարժակազմի, հպակային և մալուխային ցանցերի, քարշի ենթակայանների նորոգման, հպակային ցանցի որոշակի նոր հատվածներ կառուցելու, տրոլեյբուսային տնտեսության արտադրական շենքերի վերանորոգման և վերազինման, ինչպես նաև տրոլեյբուսների շահագործման արդյունավետության մեծացման նպատակով: