ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

«ԵՄ-ն Երևանի համար. Արևային համայնք» ծրագիր

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տևողությունը՝ 01/03/2018 – 28/02/2021
Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն՝ 1,250,004.00 եվրո
ԵՄ ներդրումը՝ 1,000,000.00 եվրո (80% համաֆինանսավորում)
Երևանի քաղաքապետարանի ներդրումը՝ 250,004.00 եվրո (20% համաֆինանսավորում)
Վայրը՝ ք. Երևան, ՀՀ
Իրականացնող՝ Երևանի քաղաքապետարան


Եվրոպական Միությունն աջակցում է «ԵՄ-ն Երևանի համար. արևային համայնք» ծրագրի իրագործմանը, որն իրականացվում է Երևանի քաղաքապետարանի կողմից: Ծրագիրը հաստատվել է Երևան քաղաքի ավագանու 13.02.2018թ. հ. 111-Ա որոշմամբ:
Ծրագրի հիմնական նպատակն է բազմաբնակարան շենքերում նվազեցնել էներգետիկ սպառումը և դրա հետ փոխկապակցված ջերմոցային գազերի արտանետումները (տարեկան շուրջ 300 տոննա CO2)` վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների կիրառման և էներգախնայողության միջոցառումների իրականացմամբ:

 

Գործողությունների ամփոփ նկարագիր

 

Եվրոպական Միության աջակցությամբ «Քաղաքապետերի Դաշնագրի» նախաձեռնության շրջանակում իրականացված «ԵՄ-ն Երևանի համար. արևային համայնք» ծրագիրը գործնական փուլ է մտել 2020 թվականին, արդյունքում՝ Երևանի 97 բազմաբնակարան շենքերի տանիքներին տեղադրվել են արևային ֆոտովոլտային կայաններ: Ծրագիրն իր բովանդակային և սոցիալական ազդեցության մասշտաբներով առաջինն ու միակն է ինչպես Երևանում, այնպես էլ Եվրոպական միության «Քաղաքապետերի դաշնագիր» նախաձեռնության անդամ հանդիսացող մյուս քաղաքների շարքում: Ծրագրում ներառված բազմաբնակարան շենքներն ընտրվել են բոլոր վարչական շրջաններից, բացառությամբ Նորք Մարաշի: Ընտրություն իրականացնելիս մի շարք տեխնիկական չափորոշիչներից բացի՝ հաշվի է առնվել նաև սոցիալական բաղադրիչը:

Տեղադրված արևային կայաններն ապահովում են ընտրված շենքերի վերելակների, շքամուտքերի, աստիճանահարթակների, ինչպես նաև բակերի լուսավորության համար անհրաժեշտ էլեկտրաէներգիան: Ծրագրի իրականացման արդյունքում բնակիչները հնարավորություն ունեն տնտեսելու իրենց միջոցները՝ շուրջ 50%-ով, ինչպես նաև ապահովելու շուրջ 77% էլեկտրաէներգիայի սպառման նվազում ընդհանուր օգտագործման տարածքներում: Շենքերում ու բակերում տեղադրվել են նոր էներգախնայող LED լուսատուներ: Հաշվի առնելով ծագրի սոցիալական կարևոր բաղադրիչը՝ նոր էներգախնայող լուսատուներ են տրամադրվել նաև շուրջ 300 անապահով ընտանիքների:
Շենքերից յուրաքանչյուրի համար ստեղծվել են նպատակային բանկային հաշիվներ, որտեղ կուտակվում են բնակիչներից գանձված գումարները և Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ՓԲԸ-ին վաճառված էլեկտրաէներգիայից գոյացած եկամուտը: Կուտակված գումարը կուղղվի անհատույց օգտագործման հանձնված համակարգերի սպասարկմանը և բնակիչների որոշմամբ շենքերում էներգախնայող ծրագրերի իրականացմանը:
Ծրագրի իրագործման կարևոր նպատակներից է խթանել «կանաչ տնտեսական աճ»-ը, նվազեցնել ջերմոցային գազերի արտանետումները՝ տարեկան շուրջ 300 տոննա CO2:

Ծրագրի իրականացման շնորհիվ բազմաբնակարան շենքերի շուրջ 25.920 բնակիչ կապրի ավելի հարմարավետ պայմաններում և կունենա էլեկտրաէներգիայի ավելի ցածր վճարներ:

Ծրագրով մշակվել է նաև «Արևի էներգիան՝ քո տանը» ուղեցույցը

Լուսանկարներ