ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի մանկապարտեզներ

Տեսնել քարտեզի վրա
 • Թիվ 123 մանկապարտեզ

  Երևանի թիվ 123 մանկապարտեզը գործում է 1942 թվականից։

  Գործում է 2 խմբով։

 • Թիվ 124 մանկապարտեզ

  Երևանի հ. 124 մանկապարտեզը հիմնադրվել է 1957 թվականին:
  Գործում է 2 խմբով:

 • Թիվ 125 մանկապարտեզ

  Երևանի հ. 125 մանկապարտեզը հիմնադրվել է 1965 թվականին:
  Գործում է 5 խմբով:

 • Թիվ 126 «Ժպիտներ» մանկապարտեզ

  Երևանի հ. 126 մանկապարտեզը հիմնադրվել է 1974թ.: 2016թ. կոչվել է «Ժպիտներ»:

  Գործում է 12 խմբով:

 • Թիվ 127 մանկապարտեզ

  Երևանի h. 127 մանկապարտեզը հիմնադրվել է 1940 թվականին:
  Գործում է 4 խմբով:

 • Թիվ 128 մանկապարտեզ

  Երևանի h. 128 մանկապարտեզը հիմնադրվել է 1953 թվականին:
  Գործում է 4 խմբով:

 • Թիվ 129 մանկապարտեզ

  Երևանի հ.129 նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունը հիմնադրվել է 1957 թվականին: Գործում է 4 խմբով:

 • Թիվ 130 մանկապարտեզ

  Երևանի h.130 նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունը հիմնադրվել է 1970 թվականին:

  Գործում է 5 խմբով:

 • Թիվ 132 մանկապարտեզ

  Երևանի հ. 132 մանկապարտեզը հիմնադրվել է 1960 թվականին:
  Գործում է 3 խմբով, երեխաների ցուցակային թիվը`99:

 • Թիվ 133 մանկապարտեզ

  Երևանի հ. 133 մանկապարտեզը հիմնադրվել է 1963թ.:
  Գործում է 8 խմբով, երեխաների ցուցակային թիվը՝ 252:

 • Թիվ 134 մանկապարտեզ

  Երևանի հ. 134 մանկապարտեզը հիմնադրվել է 1973թ:
  Գործում է 3 խմբով, երեխաների ցուցակային թիվը`91:

 • Թիվ 135 մանկապարտեզ

  Երևանի թիվ 135 մանկապարտեզը հիմնադրվել է 1963 թվականին:
  Գործում է 4 խմբով, երեխաների ցուցակային թիվը` 132:

 • Թիվ 136 մանկապարտեզ

  Երևանի հ. 136 մանկապարտեզը հիմնադրվել է 1963 թվականին:
  Գործում է 4 խմբով, երեխաների ցուցակային թիվը`132:

 • Թիվ 137 մանկապարտեզ

  Երևանի հ.137 մանկապարտեզը հիմնադրվել է 1985 թվականին:
  Գործում է 5 խումբ: Երեխաների ցուցակային թիվը`156:

 • Թիվ 138 մանկապարտեզ

  Երևանի հ.138 մանկապարտեզը հիմնադրվել է 1965 թվականին:
  Գործում է 3 խումբ: Երեխաների ցուցակային թիվը`96:

 • Թիվ 139 մանկապարտեզ

  Երևանի հ. 139 մանկապարտեզը հիմնադրվել է 1964թ.:
  Գործում է 7 խմբով, երեխաների ցուցակային թիվը`239:

 • Թիվ 140 մանկապարտեզ

  Երևանի հ. 140 մանկապարտեզը հիմնադրվել է 1964 թվականին:
  Գործում է 5 խմբով:

 • Թիվ 141 մանկապարտեզ

  Հ.141 մանկապարտեզը հիմնադրվել է 1965թ., հիմնանորոգվել՝ 2012-ին: Մանկապարտեզում գործում է 7 խումբ:

 • Թիվ 142 մանկապարտեզ

  Երևանի h. 142 մանկապարտեզը հիմնադրվել է 1965 թվականին:
  Գործում է 6 խմբով, երեխաների ցուցակային թիվը`198:

 • Թիվ 143 մանկապարտեզ

  Երևանի հ.143 մանկապարտեզը հիմնադրվել է 1967 թվականին:
  Գործում է 7 խումբ: Երեխաների ցուցակային թիվը`220:

 • Թիվ 144 մանկապարտեզ

  Երևանի h. 144 մանկապարտեզը հիմնադրվել է 1965 թվականին:
  Գործում է 7 խմբով, երեխաների ցուցակային թիվը`221:

 • Թիվ 145 մանկապարտեզ

  Երևանի հ.  145 մանկապարտեզը հիմնադրվել է 1973 թվականին:
  Գործում է 7 խմբով, երեխաների ցուցակային թիվը` 223:

 • Թիվ 146 մանկապարտեզ

  Երևանի թիվ 146 մանկապարտեզը հիմնադրվել է 1982 թվականին:
  Գործում է 6 խմբով, երեխաների ցուցակային թիվը`198:

 • Թիվ 147 մանկապարտեզ

  Երևանի h.  147 մանկապարտեզը հիմնադրվել է 1983 թվականին:
  Գործում է 5 խմբով, երեխաների ցուցակային թիվը`165:

 • Թիվ 148 մանկապարտեզ

  Երևանի հ. 148  մանկապարտեզը հիմնադրվել է 1937 թվականին:
  Գործում է 3 խմբով:

 • Թիվ 149 մանկապարտեզ

  Երևանի հ. 149 մանկապարտեզը հիմնադրվել է 1959 թվականին:
  Գործում է 4 խմբով:

 • Թիվ 150 մանկապարտեզ

  Երևանի հ. 150 մանկապարտեզը հիմնադրվել է 1959 թվականին:
  Գործում է 4 խմբով:

 • Թիվ 151 մանկապարտեզ

  Երևանի հ. 151 մանկապարտեզը հիմնադրվել է 1962 թվականին:
  Գործում է 6 խմբով:

 • Թիվ 152 մանկապարտեզ

  Երևանի h. 152 մանկապարտեզը հիմնադրվել է 1961 թվականին:
  Գործում է 3 խմբով: