Վճարովի ավտոկայանատեղերի իրավախախտումները
Փին֊կոդերով

Պետհամարանիշ -
Վճարովի ավտոկայանատեղերի տուգանքներ
ԱԱՀ Վճարել
Տուգանք
Որոշման N
Պետհամարանիշ
Արձանագրություն Դիտել
Որոշում Դիտել

Տրանսպորտային միջոցի համար չի վճարվել «Ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանատեղերի տեղական վճարի մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածով և Երևան քաղաքի ավագանու 23.12.2017 թվականի N 89Ն որոշմամբ նախատեսված տրանսպորտային միջոցների կայանատեղերի համար սահմանված պարտադիր գանձույթը։


Ներկայացվում է տեսանկարահանող սարքերի միջոցով հայտնաբերված իրավախախտման մասին ապացույցներ՝ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 124 7-րդ հոդվածով նախատեսված վարչական պատասխանատվության ենթարկելու համար։