ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Նախադպրոցական կրթություն

Նախադպրոցական կրթության ոլորտում պետական քաղաքականության խնդիրների իրականացման նպատակով Երևանի քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության նախադպրոցական բաժնի աշխատանքները կազմակերպվել են Երևանի քաղաքապետի կողմից հաստատված աշխատանքային ծրագրի, Երևան քաղաքի ավագանու և քաղաքապետի, ՀՀ կրթության և գիտության, ՀՀ առողջապահության նախարարների որոշումների, հրամանների, կարգադրությունների և այլ իրավական փաստաթղթերի համաձայն:

Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործում է 160 մանկապարտեզ, որից 8-ը իրականացնում է ներառական կրթություն:

Մանկապարտեզներում 30300 երեխայի համար իրականացվել է անվճար նախադպրոցական կրթություն, որոնց ուսումնադաստիարակչական գործընթացին մասնակցել է 4213 աշխատակից:

Երևանի ենթակայության մանկապարտեզներից՝
 2017-2018 ուստարում մսուրային (կրտսեր առաջին՝ 2-3 տարեկաններ) 76 խումբ է գործել 77 մանկապարտեզներում:
 2018-2019 ուստարում մսուրային (կրտսեր առաջին՝ 2-3 տարեկաններ) 80 խումբ է գործում 77 մանկապարտեզներում (սեպտեմբեր-հոկտեմբեր):
 4 դպրոցներում գործել են նախակրթարաններ՝ 82 երեխայով.

Դպրոցի

համարը

/2017 թ./

Նախակրթարանի երեխաների թիվը

/2018 թ./

Նախակրթարանի երեխաների թիվը

(սեպտեմբեր)

1

17

17

21

25

10

59

15

15

175

25

25

Ընդամենը՝

82

67

 

 Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար գործել է 8 մանկապարտեզ, որտեղ աշխատել են հոգեբաններ և լոգոպեդներ:

 

Մանկ. հ

Երեխաների թիվը

Աջակցող ՀԿ

2017թ.

(սեպտեմբեր)

2018թ.

(սեպտեմբեր)

42

16

20

«Հույսի կամուրջ»

«Քայլ առ քայլ»

78

11

8

«Հույսի կամուրջ»

92

42

41

«ԱրԲեՍ» ԲԿ

101

35

16

«Փրկեք երեխաներին»

«Հույսի կամուրջ»

109

15

11

«Հույսի կամուրջ»

«Փրկեք երեխաներին»

114

48

30

«Վորլդ Վիժն»

146

11

7

«Վորլդ Վիժն»

160

11

12

«Վորլդ Վիժն»

Ընդամենը՝

189

145

 

 

 Համագործակցություն

«Սեյվ դը չիլդրեն» ՀԿ-ի հետ՝
 Հայաստանյան գրասենյակի նախաձեռնությամբ՝ «Հանուն երեխայի կրթության և առողջության» ծրագրի շրջանակում կազմակերպված «Վաղ մանկական և նախադպրոցական տարիքում խաղի, ուսուցման և մասնակցության զարգացումը ներառման ինդեքսի միջոցով» սեմինար-քննարկում:
 «Հայաստանում նախադպրոցական կրթության մատչելիության հետազոտություն» թեմայով սեմինար-քննարկում:
 «Վաղ մանկության շրջանի խնամքի և զարգացման ներառական համակարգը Հայաստանում» հայեցակարգ սեմինար - քննարկում։
 «Աղետների ռիսկի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում գործելու պլանի» լրամշակում։

 

Այլ տեղեկություններ՝


 2017-2018 ուստարում Երևանի հ.141 մանկապարտեզում սոցիալապես անապահով ընտանիքների 84 երեխայի համար իրականացվել է շուրջօրյա գործունեություն:
2018-2019 ուստարում՝ 128 երեխա (սեպտեմբեր):
Ներքոհիշյալ մանկապարտեզներում 109 սիրիահայ երեխայի նախադպրոցական կրթությունը կազմակերպվել է արտահերթ և անվճար:

Վարչական

շրջան

2017թ.

         2018թ.

Եր.թիվը

Մանկապարտեզի

համար

Եր.

թիվը

Մանկապարտեզի

համար

Կենտրոն

30

հ.հ.1,2,3,4,5,6,13,15,16,17,18,

20,21

27

Հհ.1,2,3,4,5,6,8,13,16,17,18,20,21

Արաբկիր

33

հ.հ.22,23,25,26,27,28,29,31,32,33,34

24

Հհ.22,23,25,26,28,29,30,31,32,33

Աջափնյակ

5

հ.հ.40,41,45,46

10

Հհ.36,40,41,43,45,46

Դավթաշեն

6

հ.հ.59,62

7

Հհ.59,62

Ավան

1

հ.52

1

Հ.52

Էրեբունի

11

հ.հ.63,69,71,72

6

Հհ.63,69,71

Մալաթիա-Սեբաստիա

4

հ.հ.82,89,96

7

Հհ.79,88,91,92,96

Շենգավիթ

3

հ.հ.126,144

5

Հհ.126,139,146

ՆորՆորք

5

h.h.101,112,116

2

Հհ.99,116

Նորք-Մարաշ

1

h.123

1

Հ.123

Քանաքեռ-Զեյթուն

10

հ.հ.141,150,157,159

3

Հհ.150,160,161

Ընդամենը՝

109

 

93

 

 

Երևանի քաղաքապետարանի 2017թ. բյուջեի միջոցների հաշվին նորոգվել է 27 մանկապարտեզ.

 

2017թ.

Մասնակի նորգում՝ 23   

Հիմնանորոգում՝ 4

 Հհ. 37,42,49,51,52,53,

54,55,56,57,59,60,71,2,3,7,8,15,19,

109,118,162,138

Հհ. 26,69,139,162

2018թ.

Հիմնանորոգում՝ 17

Բակերի բարեկարգում՝  7    

Հհ.29,30,57,6,9, 16,18,149,152,158, 60,66,2,8

13,96,134

Հհ.31,32,60,66,2,8,89

 

- Երևանի հհ.70, 91, 114 մանկապարտեզները հիմնանորոգվել են «Լույս» մշակութային, գիտական, կրթական և «Բիայնա» սոցիալ–մշակութային հիմնադրամների, Երևանի հ.160 մանկապարտեզը՝ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի՝ «Կանաչ կլիմա» հիմնադրամի կողմից՝ Երևանի քաղաքապետարանի համաֆինանսավորմամբ:
Մանկապարտեզների բակերի բարեկարգումը և գույքի տրամադրումն իրականացվել է Երևանի քաղաքապետարանի բյուջեի միջոցներով:

Համակարգվել է՝
- Մանկապարտեզների կառուցահատվածներում սանիտարական նորմերի և կանոնների պահանջների ապահովման գործընթացը:
- Ձմռան նախապատրաստական աշխատանքների կազմակերպումը:
- Երեխաների օրվա կարգացույցի պահպանման գործընթացը:
- Բաց պարապմունքների կազմակերպումը:
- Գույքի տեսականու ընտրության գործընթացը:
- «Մանկապարտեզ» էլեկտրոնային համակարգում հաշվառված երեխաների հերթագրումը և ընդունելությունը:
- ՀՀ անկախության 26-ամյակին, «Աշուն», «Գարուն», «Մայր» թեմաներին, Մայիսյան եռատոնին նվիրված միջոցառումների, տարեվերջյան և ամանորյա հանդեսների կազմակերպումը:
- Կրթության ազգային ինստիտուտի կողմից վերապատրաստվել են մանկապարտեզների տնօրենները, ուսումնական գծով փոխտնօրենները, դաստիարակները, երաժշտության դաստիարակները, ֆիզհրահանգիչները։
- Երեխաներին տրվող սննդի որակի, պիտանելիության ժամկետների, պահպանման պայմանների, ինչպես նաև սննդի կազմակերպմանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջների ապահովման գործընթացը:
- Մանկապարտեզների սննդակարգում ներառված սննդատեսակի ցանկը:
- Երեխաների առողջության պահպանման նպատակով «Ամառային պարտեզ» ծրագրի շրջանակում իրականացվող կոփիչ միջոցառումների, ինչպես նաև մաքուր օդում անցկացվող խաղերի և զրույցների կազմակերպումը:
- Երևանի մանկապարտեզների բուժկետերը, ինչպես նաև առաջին բուժօգնության պարագաների առկայությունը:

Այլ աշխատանքներ
- Երևանի քաղաքապետի՝ 18.04.2017թ. հ.260-Ա, 04.10.2017թ հ.553-Ա., 22.11.2017թ. հ.745-Ա կարգադրություններով մանկապարտեզներին հատկացվել է 12340 կտոր գույք:
- Մանկապարտեզն ավարտած 9346 երեխա ստացել է դպրոցական պայուսակ՝ գրենական պիտույքներով: Նույնատիպ նվերներ են ստացել սիրիահայ, ինչպես նաև սոցիալապես անապահով ընտանիքների 454 երեխաներ:

2018թ. նախատեսվող աշխատանքներ

 Գույքի նորացման ծրագրի իրականացում:
- Մինչև տարվա ավարտը մանկապարտեզներին բաշխվելու է 10901 կտոր գույք:
 Դպրոցական պայուսակների (լրակազմով) բաշխման իրականացում:
- Մանկապարտեզներն ավարտող երեխաներին տրվել է 9800 դպրոցական պայուսակ՝ գրենական պիտույքներով:
 Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար կենտրոնի ստեղծում (Էրեբունի կամ Կենտրոն վարչական շրջաններից մեկում):
- Հարցը քննարկման փուլում է:
 Լրացուցիչ խմբերի ձևավորում:
Մանկապարտեզներում ձևավորվել են 6 լրացուցիչ խմբեր: Գործընթացը շարունակական է:


Համակարգել՝
 Սանիտարահիգիենիկ վիճակի և մատակարարվող սննդամթերքի հիգիենայի ապահովման գործընթացը։
 Երեխաների առողջության պահպանման և կրթադաստիարակչական գործունեության իրականացման նպատակով առանձնացված տարածքների սանիտարահիգիենիկ պայմանների ապահովման գործընթացը:
 Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների՝ պետական կրթական չափորոշիչների պահանջներին համապատասխանության ապահովումը:
 Օրվա կարգացույցի պահպանումը:
 Լրացուցիչ վճարովի կրթական ծառայությունների կազմակերպումը:
 Գրադարանային ֆոնդի օգտագործումը՝ ըստ անհրաժեշտության:
 «Ամառային պարտեզ» ծրագրի կազմակերպումը:
 ՀՀ ԿԳՆ կրթության ազգային ինստիտուտի աջակցությամբ մանկավարժական կադրերի վերապատրաստման գործընթացի կազմակերպումը։
 Ուսումնական գծով փոխտնօրենների և դաստիարակների փորձի փոխանակման գործընթացի կազմակերպումը:

Լուսանկարներ