ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Նախադպրոցական կրթություն

2021-2022 թթ.

Նախադպրոցական կրթության ոլորտում պետական քաղաքականության խնդիրների իրականացման նպատակով Երևանի քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության նախադպրոցական բաժնի աշխատանքները կազմակերպվում են Երևանի քաղաքապետի կողմից հաստատված աշխատանքային ծրագրի, Երևան քաղաքի ավագանու և քաղաքապետի, ՀՀ կառավարության, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի, ՀՀ առողջապահության նախարարների որոշումների, հրամանների, կարգադրությունների և այլ իրավական փաստաթղթերի համաձայն:

2022թ.
Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործում է 161 մանկապարտեզ, որտեղ նախադպրոցական կրթություն է իրականացվում շուրջ 25000 երեխայի համար: Նրանց ուսումնադաստիարակչական գործընթացին մասնակցում է 4561 աշխատակից:
Սոցիալապես անապահով ընտանիքների 14 երեխայի համար իրականացվում է շուրջօրյա գործունեություն հ.141 մանկապարտեզում:
8 մանկապարտեզում իրականացվում է ներառական կրթություն: Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթադաստիարակչական աշխատանքներին մասնակցել են նաև հոգեբաններ և լոգոպեդներ: Համընդհանուր ներառման ծրագրով Երևանի մանկապարտեզներում ներառված է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող շուրջ 60 երեխա:

 

Հ/հ

Մանկապարտեզի համարը

Երեխաների թիվը

Աջակցող ՀԿ

1

42

8

«Հույսիկամուրջ»

«Քայլառքայլ»

2

78

6

«Հույսիկամուրջ»

3

92

41

«Արբես» ԲԿ

4

101

13

«Փրկեքերեխաներին»

«Հույսիկամուրջ»

5

109

0

«Հույսիկամուրջ»

«Փրկեքերեխաներին»

6

114

25

«ՎորլդՎիժն»

7

146

0

«ՎորլդՎիժն»

8

160

0

«ՎորլդՎիժն»

Ընդամենը՝

93

 

Երևանի ենթակայության 11 դպրոցներում գործում է 11 նախակրթարան, ուր հաճախում է 238 երեխա:

 

Հ/հ

Դպրոցի համարը

Երեխաների թիվը

1

1

15

2

13

23

3

20

16

4

21

24

5

31

16

6

59

16

7

60

29

8

66

30

9

175

25

10

186

14

11

196

30

Ընդամենը՝

238

 

2021թ. համակարգվել և իրականացվել է.

 

- Գույքի բաշխման և փաստաթղթաշրջանառության գործընթացը:

-«Մանկապարտեզ» կառավարման համակարգում հաշվառված երեխաների հերթագրումը և ընդունելությունը:

-Մանկապարտեզներում տարիքային խմբերի ձևավորումը:

-Մանկապարտեզների կառուցահատվածներում սանիտարական նորմերի և կանոնների պահանջների ապահովման գործընթացը:

-Ձմռան նախապատրաստական աշխատանքների կազմակերպումը:

-Մանկապարտեզների սննդակարգում ներառված սննդատեսակի ցանկի ապահովման գործընթացը:

-Երեխաներին տրվող սննդի որակի, պիտանելիության ժամկետների, պահպանման պայմանների, ինչպես նաև սննդի կազմակերպմանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջների ապահովման գործընթացը:
-Երևանի մանկապարտեզների բուժկետերի, ինչպես նաև առաջին բուժօգնության պարագաների առկայության ապահովումը:

-Երեխաների օրվա կարգացույցի պահպանման գործընթացը:

-Պարապմունքների բաշխման ժամանակացույցի պահանջները:

-Բաց պարապմունքների կազմակերպումը:

 

Հիմնանորոգում

 - Հիմնանորոգվել են հհ. 5,20,21,35,36,76,86,88,90,97,98,99,104,107,112 մանկապարտեզները:

Վերապատրաստում
- ՀՀ սննդի անվտանգության տեսչական մարմնի մասնագետների ներգրավմամբ իրականացվել են սննդամթերքի հիգիենային ներկայացվող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների իրազեկման աշխատանքներ:
- Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հանրակրթության վարչության նախաձեռնությամբ կազմակերպվել է Երևանի ենթակայության մանկապարտեզների մեթոդիստների, դաստիարակների, պարուսույցների, երաժշտության դաստիարակների, ֆիզհրահանգիչների 2-օրյա վերապատրաստման գործընթաց: Շուրջ 600 մասնագետ ստացել է մասնակցության հավաստագրեր:
- Երևանի քաղաքապետարանի և Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի համագործակցությամբ իրականացվել են Երևանի մանկապարտեզների հոգեբանների և լոգոպեդների 8-ժամյա վերապատրաստման դասընթացներ:
- Երևանի քաղաքապետարանի և ԿԶՆԱԿ-ի կողմից կազմակերպվել է «Նախադպրոցական կրթության հիմնախնդիրներ» թեմայով քննարկում, ինչպես նաև նոր «Նախադպրոցական կրթական համալիր ծրագրի» վերաբերյալ առցանց քննարկում:
- Կազամակերպվել է Երևանի քաղաքապետարանի մանկապարտեզների տնօրենների հմտությունների, կարողությունների արդյունավետության բարձրացման արտագնա 3-օրյա դասընթաց:
- ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հայաստանյան գրասենյակի, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից կազմակերպվել է «Նախադպրոցական ոլորտի խնդիրներ» թեմայով առցանց քննարկում:
- Երևանի քաղաքապետարանի և ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հայաստանյան գրասենյակի և Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի համագործակցությամբ կայացել է «Մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների զարգացման ուղիները» թեմայով աշխատաժողով։
- Կազմակերպվել են ՀՀ անկախության, Երևանի հիմնադրման, Մայիսյան եռատոնին նվիրված միջոցառումների, Դպրության և գիտության օրվան, Հայոց բանակի, Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված, մարզական տոների և մրցույթների, «Ոսկե աշուն», «Գարուն», «Մայր» թեմաների, տարեվերջյան և ամանորյա հանդեսներ:
- Ապահովվել են մանկապարտեզների հակահրդեհային նորմերը և տեխնիկական անվտանգության պահանջները:
-Վարչական շրջանների կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժինների պետերի աշխատանքային խորհրդակցւթյուններ՝ առկա խնդիրների լուծման նպատակով:

 

2021 - 2022 ուստարում. մանկապարտեզներում ձևավորվել են վաղ տարիքի (կրտսեր՝ 1) երեխաների խմբեր.

 

Հ/Հ

Վարչական շրջան

Մանկապարտեզի

համար

1

Աջափնյակ

հհ. 36-2 խումբ, 39,42,45

2

Ավան

հ.56

3

Արաբկիր

հհ. 27,31

4

Դավթաշեն

հ. 59

5

Կենտրոն

հհ. 6,11,13,14,16,17,18

6

Էրեբունի

հհ.64,67

7

Նորք-Մարաշ

հ.121

8

ՆորՆորք

հհ.98,99,100,101,102, 103,104,105,

106,107, 108,111, 112,114,116,117,118,119,120

9

Շենգավիթ

հհ. 127, 129,133,137,140, 141, 145

10

Նուբարաշեն

-

11

Մալաթիա-Սեբաստիա

հհ.79,80,84,85,90,97

12

Քանաքեռ-Զեյթուն

հհ.149,151,153,156,162

Ընդամենը՝

56 խումբ

 

Հիմնանորոգման աշխատանքներ են ընթանում հհ.22,23,47,48,49,58,81,82,127,144,146,109,110,161 մանկապարտեզներում, քանդման և նորի կառուցման՝ հհ.74,135,138 մանկապարտեզներում:

Լուսանկարներ