ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Տնային տնտեսությունների շրջանում Կանաչ քաղաքի հայեցակարգի վերաբերյալ հետազոտություն

Սույն հետազոտությունն իրականացվել է՝ գնահատելու կանաչ քաղաքի, կանաչ տնտեսության և քաղաքային ծառայություների վերաբերյալ բնակչության կարծիքը: Հետազոտությունն իրականացվել է Երևանի քաղաքապետարանի և ՄԱԶԾ համագործակցությամբ:
Հետազոտության հիմնական նպատակն է` Երևան քաղաքի բնակչության կողմից էներգիայի սպառման, շենքերի կառավարման հիմնախնդիրների և ոլորտին առնչվող այլ հարցերի վերաբերյալ տեղեկատվության ստացումը, որը հիմք կծառայի էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված քաղաքականության և ներդրումային առաջարկների մշակման համար:

Հետազոտությունն իրականացվել է 2018թ. փետրվար-մարտ ամիսներին:
Հետազոտության ընթացքում ուսումնասիրվել են Երևան քաղաքի 2098 տնային տնտեսություններ:

 

Բեռնել հաշվետվությունը