Պահոց

Հանրային քննարկման հրավեր

13.01.2023

2023թ. հունվարի 24-ին՝ ժամը 11:00-ին, համաձայն «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի՝ ք.Երևան, ք.Երևան, Դավթաշենի 3-րդ թաղ․ հասցեում (Դավթաշեն վարչական շրջանի շենք) տեղի կունենա քաղաքացի Վանիկ Հովհաննիսյանի կողմից ներկայացված Երևան քաղաքի Դավթաշեն 4-րդ թաղամաս 46/12 հողամասում բնակելի համալիրի կառուցման  շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության վերաբերյալ հանրային քննարկում (2-րդ փուլ)։
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում, ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում: