Պահոց

Հանրային քննարկման հրավեր

15.01.2024

2024թ. փետրվարի 13-ին՝ ժամը 11:00-ին, համաձայն «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենքով ¥21.06.2014թ. Հ0-110-Ն¤ և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի, Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարի նստավայրում (հասցե՝ Երևան, Սեբաստիայի փ. 32) տեղի կունենա «Լենդլորդ» ՍՊԸ-ի՝ §Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Լենինգրադյան փողոց 23 հասցեում Վարդանանց բժշկական կենտրոնի նոր մասնաշենք կառուցելու նախատեսվող գործունեության վերաբերյալ ¥«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի 4-րդ կետի 8-րդ ենթակետ) հանրային քննարկում ¥1-ին փուլ¤: Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ՝ զանգահարելով (+374)99991155:
Շահագրգիռ հանրության կողմից առաջարկությունները, դիտողությունները և կարծիքները կարող են ներկայացվել բանավոր՝ հանրային քննարկման ընթացքում կամ գրավոր՝ ծանուցումից հետո 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Համայնքի ղեկավարի կողմից հանրային լսման համար լիազորված անձ՝ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի բնապահպանության վարչության գլխավոր մասնագետ-էկոլոգ Էլլադա Արամյան (էլ․փոստ՝  ellada.aramyan@yerevan.am,  հեռ․՝ 011-514-263):