Պահոց

Հանրային քննարկման հրավեր

24.01.2024

2024թ. փետրվարի 22-ին՝ ժամը 11:00-ին, համաձայն «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենքով ¥21.06.2014թ. Հ0-110-Ն¤ և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի, Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարի նստավայրում (հասցե՝ Երևան, Ն.Զարյան փ. 27) տեղի կունենա §Մետտա գրուպ¦ ՍՊԸ-ի ¥հասցեն՝ Երևան, Հ.Արղության 10¤՝ §Երևան քաղաք, Արաբկիր վարչական շրջան, Հ.Արղության փողոց 10 և 10/9 հասցեում բնակելի համալիր կառուցելու նախատեսվող գործունեության վերաբերյալ¦ ¥«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի 4-րդ կետի 8-րդ ենթակետ) առաջին հանրային լսումը: Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ՝ զանգահարելով (+374) 93752515:
Շահագրգիռ հանրության կողմից առաջարկությունները, դիտողությունները և կարծիքները կարող են ներկայացվել բանավոր՝ հանրային քննարկման ընթացքում կամ գրավոր՝ ծանուցումից հետո 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Համայնքի ղեկավարի կողմից հանրային լսման համար լիազորված անձ՝ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի բնապահպանության վարչության գլխավոր մասնագետ-էկոլոգ Էլլադա Արամյան ¥էլ․փոստի հասցե՝  ellada.aramyan@yerevan.am,  հեռ․՝ 011-514-263¤: