Պահոց

Հայտարարություն

03.03.2023

Երևան քաղաքի ավագանու 27.12.2022թ. հ. 689-Ն որոշման համաձայն կից ցանկում բերված էլեկտրամոբիլներին տրամադրվել է ավտոկայանատեղի վճարի արտոնություն: