Պահոց

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

10.03.2023

2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 15-ԻՆ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ  
ԱՎԱԳԱՆՈՒ  ՆԻՍՏ  ԳՈՒՄԱՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

 

Համաձայն Երևան քաղաքի ավագանու կանոնակարգի 26-րդ կետի` 2023 թվականի մարտի 15-ին՝ ժամը 11:00-ին, գումարվելու է Երևան քաղաքի ավագանու10-րդ  նստաշրջանի 2-րդ  նիստը.

 

ՕՐԱԿԱՐԳԻ  ՆԱԽԱԳԻԾ

1.    Երևանի ավագանու 10-րդ նստաշրջանի 2-րդ նիստի օրակարգը հաստատելու մասին:
2.    Երևան համայնքի սեփականության 2022 թվականի գույքագրման փաստաթղթերը հաստատելու մասին: (Չզեկուցվող)
3.    Երևան քաղաքի ավագանու 2021 թվականի մարտի 16-ի հ.345-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին: (Չզեկուցվող)
4.    Երևան քաղաքի ավագանու 2022թ. դեկտեմբերի 27-ի N693-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին: (Չզեկուցվող)
5.    Երևան քաղաքի ավագանու 2022թ. դեկտեմբերի 27-ի N693-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին: (Չզեկուցվող)
6.    «Երևանտրանս» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալն ավելացնելու և կանոնադրության փոփոխությունը հաստատելու մասին: (Չզեկուցվող)
7.    «Երևանի ավտոբուս» փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերի տեղաբաշխման արդյունքները և կանոնադրության փոփոխությունը հաստատելու մասին: (Չզեկուցվող)
8.    «Երքաղլույս» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալն ավելացնելու և կանոնադրության փոփոխությունը հաստատելու մասին: (Չզեկուցվող)
9.    «Երևանի քաղաքային նոր աղբավայր» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալն ավելացնելու և կանոնադրության փոփոխությունը հաստատելու մասին: (Չզեկուցվող)
10.    Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի հոկտեմբերի 29-ի N10-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին: (Չզեկուցվող)
11.    Երևան քաղաքի ավագանու 2022 թվականի փետրվարի 8-ի N527-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին: (Չզեկուցվող)
12.    «Երևանի հ.116 հիմնական դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունն անվանակոչելու մասին: (Չզեկուցվող)
13.    Կազմակերպված ծառայողական ավտոկայանատեղերի շահագործումը շարունակելու իրավունք տալու մասին: (Չզեկուցվող)

14.    Երևանի զարգացման 2022 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության մասին:
15.    Երևան քաղաքի 2022 թվականի բյուջեի կատարման հաշվետվությունը հաստատելու մասին:
16.    Շառլ Ազնավուրի հիշատակը հավերժացնող հուշարձանի տեղադրմանը համաձայնություն տալու մասին:
17.    Երևան քաղաքում փողոցներ անվանակոչելու մասին:
18.    Երևան քաղաքում Աննա Տեր-Ավետիքյանի անվամբ փողոց անվանակոչելու մասին:
19.    Երևան քաղաքում Արմեն Խոստիկյանի անվամբ փողոց անվանակոչելու մասին:
20.    Երևան քաղաքում Հրանտ Մաթևոսյանի անվամբ փողոց անվանակոչելու մասին:
21.    Երևան քաղաքում Հովհաննես Գրիգորյանի անվամբ փողոց անվանակոչելու մասին:
22.    Երևան քաղաքում փողոցներ անվանակոչելու մասին:
23.    Երևան քաղաքում Սարգիս Բաղդասարյանի անվամբ փողոց անվանակոչելու մասին:
24.    Երևան քաղաքում Էդուարդ Իսաբեկյանի անվամբ փողոց անվանակոչելու մասին:
25.    Գույքը սեփականության իրավունքով անհատույց օտարելու (նվիրելու) և Երևան քաղաքի ավագանու 2021 թվականի հունիսի 22-ի հ.412-Ա և 2022 թվականի սեպտեմբերի 23-ի հ.630-Ա որոշումները ուժը կորցրած ճանաչելու մասին:


ԵՐԵՎԱՆԻ   ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ