ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

18.11.2022

2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 22-ԻՆ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ

ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՆԻՍՏ ԳՈՒՄԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Համաձայն Երևան քաղաքի ավագանու կանոնակարգի 26-րդ կետի` 2022 թվականի նոյեմբերի 22-ին՝ ժամը 11:00-ին, գումարվելու է Երևան քաղաքի ավագանու 9-րդ նստաշրջանի 3-րդ նիստը.


ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

 

1. Երևանի ավագանու 9-րդ նստաշրջանի 3-րդ նիստի օրակարգը հաստատելու մասին:
2. Երևան քաղաքի ավագանու 2021 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N497-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին:
3. Երևան քաղաքի ավագանու 2021 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N497-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին:
4. Աուդիտորական ծառայություն ներգրավելու մասին:
5. Հուշատախտակների տեղադրման մասին:
6. «Երևանի հ.37 հիմնական դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունն անվանակոչելու մասին:
7. Երևան քաղաքում Մարիա Յակոբսենի անվամբ փողոց անվանակոչելու մասին:
8. Երևան քաղաքում տեխնիկական և հատուկ նշանակության հրավառության իրականացման թույլատրելի վայրերը, պահանջները և պայմանները սահմանելու մասին:
9. Երևան քաղաքի ավագանու 2009 թվականի հունիսի 18-ի N 1-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին:
10. Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին:
11. Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին:
12. Հողամասերի նպատակային նշանակությունները փոխելու մասին:
13. Հողամասերի փոխանակությանը համաձայնություն տալու մասին:
14. Փոխանակությանը համաձայնություն տալու մասին:
15. Երևան համայնքի սեփականություն համարվող Վիլնյուսի փողոցի հ.64/6 հասցեում գտնվող 159.0 քմ մակերեսով անավարտ բնակելի տունը և դրա զբաղեցրած 612.7 քմ մակերեսով հողամասն անհատույց սեփականության իրավունքով օտարելու (նվիրելու) մասին:
16. ԵՔ-ԷԱՃԱՇՁԲ-22/8-1 ծածկագրով գնման ընթացակարգը չկայացած համարելու վերաբերյալ:
17. Երևան քաղաքի ավագանու 2022 թվականի սեպտեմբերի 23-ի N629-Ա որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին:
18. Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու վերաբերյալ:
19. Երևան համայնքի սեփականություն համարվ ող Լուկաշին 43/2 շենքի թիվ 77 ոչ բնակելի տարածքը անհատույց օտարելու մասին:
20. Որպես նվիրատվություն գույք ընդունելու մասին:
21. Երևան քաղաքի ավագանու 2022 թվականի հոկտեմբերի 18-ի հ.651-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին:
22. «Նոր Արեշ» պոլիկլինիկա» փակ բաժնետիրական ընկերությունը միացման ձևով վերակազմակերպելու, «Մաքս Մեդ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ներդրումներ կատարելու առաջարկին հավանություն տալու և Երևան քաղաքի ավագանու 2014 թվականի փետրվարի 11-ի N112-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին:

 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ