Հովհաննես Թումանյանի անվան հ. 32 հիմնական դպրոց
Միքայել Նալբանդյանի անվան հ. 33 հիմնական դպրոց
Ստեփան Լիսիցյանի անվան հ. 34 հիմնական  դպրոց
Նիկոլայ Գոգոլի անվան հ. 35 հիմնական  դպրոց
Րաֆֆու անվան հ. 36 հիմնական  դպրոց
Հ. 37 հիմնական  դպրոց
Վիսարիոն Բելինսկու անվան հ. 38 հիմնական դպրոց
Հ. 39 հիմնական դպրոց
Արշավիր Շավարշյանի անվան հ. 40 հիմնական դպրոց
Հրանտ Դինքի անվան հ. 44 հիմնական դպրոց
Հ. 45 հիմնական  դպրոց
Խաչատուր Սամուելյանի անվան հ. 47 միջնակարգ դպրոց