Միսաք Մանուշյանի անվան հ. 48 հիմնական դպրոց
Երևանի  Արա Հարությունյանի անվան հ. 49 հիմնական  դպրոց
Հ. 50 հիմնական դպրոց
Վարդգես Պետրոսյանի անվան հ. 51 հիմնական  դպրոց
Հովհ.  Հովհաննիսյանի  անվան հ. 52 հիմնական դպրոց
Աղասի Խանջյանի անվան հ. 53 հիմնական դպրոց
Անտոն Չեխովի անվան հ. 55 հիմնական դպրոց
Ստեփան Զորյանի անվան հ. 56 հիմնական  դպրոց
Հակոբ Պարոնյանի անվան հ. 59 հիմնական դպրոց
Վահան Տերյանի անվան հ. 60 հիմնական  դպրոց
Երևանի Արգիշտի 1-ին արքայի անվան հ. 61 հիմնական դպրոց
Ղազարոս Աղայանի անվան հ. 63 հիմնական  դպրոց