ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Տրանսպորտ

Վարչության գործառույթներ


Երևանի ներքաղաքային հասարակական տրանսպորտ

 


Մայրաքաղաքի բնակչության տրանսպորտային սպասարկումն իրականացվում է ավտոբուսներով, տրոլեյբուսներով, միկրոավտոբուսներով և մետրոպոլիտենով: Նկատի ունենալով վերջին տարիներին մայրաքաղաքում ավտոտրանսպորտի քանակի աճի միտումը` քաղաքային իշխանությունը որդեգրել է քաղաքային երթուղային ցանցում ավտոբուսների տեսակարար կշիռը ավելացնելու և, զուգահեռաբար, միկրոավտոբուսների թիվը նվազեցնելու քաղաքականություն:
Երևանի քաղաքապետարանի համակարգում գործում են հետևյալ ուղևորատար տրանսպորտային ընկերությունները` «Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն», «Երևանի էլեկտրատրանսպորտ», «Երևանի ավտոբուս», «Երևանտրանս» փակ բաժնետիրական ընկերությունները, որոնց գործունեությունը համակարգում է Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի տրանսպորտի վարչությունը:

 

 

Երթուղային ցանց


2012 թվականից հետո ընկած ժամանակահատվածում Երևանի քաղաքապետի որոշումներով առանձին երթուղիներում կատարվել են ուղեգծերի և շարժակազմի քանակների փոփոխություններ, դադարեցվել են մի քանի ավտոբուսային երթուղիների աշխատանքը և անհրաժեշտություն էր առաջացել մասնակիորեն վերանայելու ու լրամշակելու Երևանի քաղաքապետի 2012թ. մարտի 30-ի հ.2911-Ա որոշմամբ հաստատված Երևան քաղաքի ներքաղաքային կանոնավոր ուղևորափոխադրումների երթուղային ցանցը։ Այն շարադրվել է նոր խմբագրությամբ և հաստատվել է Երևանի քաղաքապետի 2015 թվականի մարտի 11-ի հ.665-Ա որոշմամբ։
Երթուղային ցանցով նախատեսված է միկրոավտոբուսային 73 երթուղի (1517 միավոր շարժակազմ), ավտոբուսային 44 երթուղի (590 միավոր շարժակազմ) և տրոլեյբուսային 10 երթուղի (108 միավոր շարժակազմ)։

  

Ավտոբուսային փոխադրումներ


Մայրաքաղաքի ավտոբուսային հավաքակազմում առկա է 665 ավտոբուս, փաստացի շահագործվում է 39  երթուղի, որոնցում օրական միջին հաշվով գիծ է դուրս բերվում 420-430 միավոր շարժակազմ։
Ավտոբուսային երթուղիները պայմանագրային հիմունքներով սպասարկում են «Երևանի ավտոբուս» ՓԲԸ-ն և մասնավոր 18 կազմակերպություններ։
Ավտոբուսային հավաքակազմը համալրելու նպատակով 2012-2016թթ. մայրաքաղաք է ներկրվել տարբեր մակնիշների թվով 431  նոր ավտոբուսներ։
2015թ. մի քանի ավտոբուսային երթուղիների աշխատանքի դադարեցման և ներքաղաքային ավտոբուսային երթուղիներ դուրս բերվող շարժակազմի քանակի պակասեցման արդյունքում որոշակիորեն նվազել է ավտոբուսներով իրականացված ուղևորափոխադրումների ծավալները։ 2015թ. ավտոբուսներով ընդհանուր առմամբ տեղափոխվել է մոտ 73.1 մլն ուղևոր, ինչը նախորդ տարվա համեմատ պակաս է մոտ 2.0% -ով։
Չնայած դրան ներքաղաքային կանոնավոր ուղևորափոխադրումների ընդհանուր ծավալում պահպանվել է ավտոբուսներով իրականացվող ուղևորափոխադրումների տեսակարար կշիռը, սակայն այն դեռևս ցածր է՝ մոտ 36.5%։Երևանում դեռևս փոքր է ավտոբուսային երթուղիների շահագործման արդյունավետությունը։ Մայրաքաղաքի բնակչության կանոնավոր տրանսպորտային սպասարկումն ապահովելու համար անհրաժեշտ է շարունակել ավտոբուսային հավաքակազմի համալրումը քաղաքային նշանակության ավտոբուսներով, նոր ավտոբուսային երթուղիներով և դրան զուգահեռ նվազեցնել միկրոավտոբուսների թիվը։

 

 

Միկրոավտոբուսային փոխադրումներ

 


Երևանում փաստացի գործում է 78 միկրոավտոբուսային երթուղի, որոնք համալրված են տարբեր մակնիշների մոտ 1540 միավոր շարժակազմով։ Նշված երթուղիները պայմանագրային հիմունքներով սպասարկում են թվով 43 մասնավոր կազմակերպություններ։
Վերջին տարիներին միկրոավտոբուսների թիվը պակասեցնելու հետևանքով զգալիորեն նվազել է միկրոավտոբուսներով ուղևորափոխադրման ծավալը։ 2015թ. միկրոավտոբուսներով տեղափոխվել է մոտ 106.1 մլն ուղևոր, ինչը 2014թ. համեմատ պակաս է 12.8 մլն-ով կամ 2.6%-ով։ Չնայած դրան, մայրաքաղաքում ուղևորափոխադրումների հիմնական մասը դեռևս իրականացվում է միկրոավտոբուսներով, որոնց բաժին է ընկնում ընդհանուր ծավալի մոտ 53.0%-ը։
Չնայած միկրոավտոբուսային երթուղիների աշխատանքները կազմակերպելու գործընթացում արձանագրված դրական տեղաշարժերին, մայրաքաղաքի բնակչության տրանսպորտային սպասարկումը հիմնականում միկրոավտոբուսներով անընդունելի է, ուստի, ուղևորափոխադրումների գործընթացում միկրոավտոբուսների թվի հետագա նվազեցումը և դրանց փոխարինումը ավտոբուսներով այլընտրանք չունի։

Նոր երթուղային ցանցի ներդրման գործընթացի շրջանակում արդեն իսկ դադարեցվել է թվով 8 միկրոավտոբուսային երթուղիների աշխատանքը, միկրոավտոբուսային 21 երթուղի փոխարինվել է ավտոբուսայինով, ևս 5 միկրոավտոբուսային երթուղի նախատեսվում է փոխարինել ավտոբուսայինով, որի շնորհիվ միկրոավտոբուսներով ուղորափոխադրումների ծավալը կնվազի և կկազմի ընդհանուրի մոտ 41.0%-ը։

 

 

Վերգետնյա էլեկտրատրանսպորտ

 

 «Երևանի էլեկտրատրանսպորտ» ՓԲԸ-ի հաշվեկշռում առկա է 79 տրոլեյբուս (1-ը` տեխօգնության), այդ թվում՝ 9 հատ «Ռենո», 34  «Շկոդա» և 36 «ԼԻԱԶ» մակնիշների։ Ընկերությունն սպասարկում է տրոլեյբուսային 5 երթուղի, օրական գիծ է դուրս բերվում, միջին հաշվով 46-48 միավոր շարժակազմ։

Երևանի վերգետնյա էլեկտրատրանսպորտի գործունեության վերջին մի քանի տարիների վերլուծությունը ցույց է տվել, որ որոշակիորեն ավելացել է տրոլեյբուսներով տեղափոխվող ուղևորների թիվը։ Չնայած այդ հանգամանքին, 2015թ. տրոլեյբուսներով իրականացվող ուղևորափոխադրումներում արձանագրվել է որոշակի նվազում (0.9 %-ով), տեղափոխվել է 5301.6 հազ. ուղևոր, ինչը 49.5 հազ. ուղևորով պակաս է նախորդ տարվա համեմատ։ Դեռևս փոքր է տրոլեյբուսներով տեղափոխվող ուղևորների տեսակարար կշիռը ներքաղաքային ընդհանուր ուղևորափոխադրումներում, այն կազմում է մոտ 2.6%։
Հաշվի առնելով քաղաքային վերգետնյա էլեկտրատրանսպորտի դերը ներքաղաքային կանոնավոր ուղևորափոխադրումների ընդհանուր գործընթացում, այդ թվում բնապահպանական խնդիրների տեսանկյունից և կարևորելով դրա հետագա զարգացման անհրաժեշտությունը, նոր երթուղային ցանցով ավելացվել է տրոլեյբուսային երթուղիների քանակը՝ հասցնելով 10-ի։
Չնայած վերջին մի քանի տարիներին տրոլեյբուսային հավաքակազմը չի համալրվել նոր տրոլեյբուսներով, որոշակի աշխատանքներ են կատարվել վերգետնյա էլեկտրատրանսպորտի շարժակազմի, հպակային և մալուխային ցանցերի, քարշի ենթակայանների նորոգման, հպակային ցանցի որոշակի նոր հատվածներ կառուցելու, տրոլեյբուսային տնտեսության արտադրական շենքերի վերանորոգման և վերազինման, ինչպես նաև տրոլեյբուսների շահագործման արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ։

 

Մետրոպոլիտեն

 

Երևանի մետրոպոլիտենում շահագործվում է 10 կայարան, գծի երկարությունը 12.1 կմ է, առկա է 45 վագոն։ Աշխատանքային օրերին գիծ է դուրս բերվում 26 վագոն (13 շարժակազմ), իսկ շաբաթ և կիրակի օրերին` 24 վագոն (12 շարժակազմ)։
Երևանի մետրոպոլիտենում ուղեվարձի՝ 50-ից 100 դրամ բարձրացումից (2011թ. հուլիսի 1-ից) հետո որոշակիորեն նվազել էր ուղևորափոխադրումների ծավալները, սակայն վերջին տարիներին մետրոպոլիտենով իրականացվող ուղևորափոխադրումներում նկատվում է կայունացման և աճի միտում, ինչը պայմանավորված է նաև նոր երթուղային ցանցի ներդրմամբ, մասնավորապես, միկրոավտոբուսների քանակի կրճատմամբ։ 2015թ. ևս որոշակի աճ է արձանագրվել մետրոպոլիտենով իրականացվող ուղևորափոխադրումների ծավալում, տեղափոխվել է 15819.0 հազ. ուղևոր, ինչը 1.7 հազ. ուղևորով ավելի է նախորդ տարվա համեմատությամբ կամ աճը կազմել է 0.1%։ Մետրոպոլիտենով ուղևորափոխադրումների տեսակարար կշիռը ընդհանուր ուղևորափոխադրումների ծավալում 2015թ. աճել է 0.2%-ով և կազմում է մոտ 7.9%։
Չնայած այդ հանգամանքին մետրոպոլիտենով իրականացվող ուղևորափոխադրումների ծավալների զգալի աճ կարող է տեղի ունենալ միայն գործող գծի ընդլայնման, նոր կայարանների կառուցման և շահագործման, ինչպես նաև, մասնակիորեն, ուղևորատար տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի ներդրման գործընթացի ավարտից հետո։

 

 

Հասարակական տրանսպորտի կանգառներ

 

Երևան քաղաքում սահմանված է հասարակական տրանսպորտի թվով 828 կանգառներ, որոնցից 348-ում տեղադրված են կանգառասրահներ և կանգառանշաններ, 480-ում՝ միայն կանգառանշաններ:
Մայրաքաղաքի նոր երթուղային ցանցի ներդրումը ենթադրում է նաև շարունակել ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների որոշ նախկին կանգառների վերա¬կանգնման, ինչպես նաև, ըստ նոր երթուղիների ուղեգծերում ընդգրկված ճանապարհահատվածների՝ նոր կանգառների սահմանման ուղղությամբ նախկինում մեկնարկած աշխատանքները։
2015թ. Երևանի քաղաքապետի համապատասխան որոշումներով սահմանվել են թվով 35 նոր կանգառներ։

Շարունակվում են մայրաքաղաքի հասարակական տրանսպորտի կանգառների կահավորման աշխատանքները։ 2015թ. ընթացքում կանգառները կահավորվել են միայն կանգառանշաններով, ընդհանուր առմամբ տեղադրվել են 201 հատ կանգառանշան։
Մայրաքաղաքի հասարակական տրանսպորտի երթուղիների չվացուցակների մասին կանգառներում սպասող ուղևորներին իրազեկելու նպատակով կանգառներում տեղադրվել են ընդհանուր առմամբ թվով 50 էլեկտրոնային չվացուցակներ։ Այս գործընթացի շրջանակներում թվով 282 ավտոբուսներ կահավորվել են GPS համակարգով։ Աշխատանքները շարունակական բնույթ են կրում, ամեն տարի կավելանան էլ.չվացուցակների և GPS համակարգով կահավորված շարժակազմերի քանակը։

 

 

Ավտոկայանատեղեր

 

Մայրաքաղաքում ավտոկայանատեղերի ոլորտի կանոնակարգման նպատակով «Ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանատեղերի տեղական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն ընթանում են գործնական միջոցառումներ՝ մայրաքաղաքի համայնքային սեփականությունը հանդիսացող փողոցներում (ճանապարհահատվածներում) և հրապարակներում կայանատեղերի կազմակերպման ու կահավորման աշխատանքներն իրականացնելու ուղղությամբ։
Մասնավորապես՝ Երևան քաղաքում ավտոկայանատեղերի կազմակերպման ծառայությունների մատուցման գնման պայմանագրի հիման վրա, ավտոկայանատեղերի կազմակերպման ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը ստանձնած ընկերությունների կոնսորցիումը շարունակում է ավտոկայանատեղերի կահավորման աշխատանքները։ Գործընթացի սկզբից կազմակերպվել են տրանսպորտային միջոցների վճարովի կայանատեղեր Երևանի Կենտրոն, Արաբկիր, Դավթաշեն, Շենգավիթ, Էրեբունու, Քանաքեռ-Զեյթուն, Աջափնյակ,Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանների հիմնական փողոցներում, ավարտվել են դրանց կահավորման աշխատանքները։ Տեղադրվում են համապատասխան ճանապարհային նշաններ, տեղեկատվական ցուցանակներ, տեսանկարահանող սարքեր և իրականացվում են հորիզոնական գծանշումներ։
Երևան քաղաքի ավագանու համապատասխան որոշումներով, թվով 44 կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց թույլատրվել է կազմակերպել, ինչպես նաև շարունակել նախորդ տարիներին կազմակերպված ծառայողական ավտոկայանատեղերի շահագործումը։
Երևանի քաղաքապետի թվով 10 որոշումներով սահմանվել են թեթև մարդատար տաքսի-ավտոմոբիլների 122 հատ կայանատեղ։

 

Հաշմանդամների տրանսպորտային սպասարկում


Սայլակավոր հաշմանդամների և հատուկ կարիքներ ունեցող անձանց համար քաղաքային ավտոբուսները մատչելի դարձնելու նպատակով, դրանք վերելակներով կահավորելու ծրագրի շրջանակներում, 2014-2015թ.թ. Չինաստանից ներկրված հատուկ վերելակներով կահավորվել են «Երևանի ավտոբուս» ՓԲԸ-ին պատկանող «Հիգեր» մակնիշի թվով 20 ավտոբուս։ 2016թ. նույն մակնիշի ևս 5 ավտոբուսներ կահավորվել են հատուկ կարիքներ ունեցող անձանց տեղափոխման համար նախատեսված վերելակներով։
Ընտրված առայժմ թվով 8 երթուղիները համաձայնեցվել են հասարակական կազմակերպությունների հետ: Գրեթե բոլոր վարչական շրջաններից հատուկ կարիքներով անձինք քաղաքի կենտրոն տեղափոխվելու և հակառակ ուղղությամբ վերադառնալու հնարավորություն կունենան, կապահովվի կապը ուսումնական հաստատությունների հետ։ Ըստ այդմ, հ.3 երթուղին կգործի Նոր Նորքի զանգվածներ, Զեյթուն, Արաբկիր, ՀԱԹ ուղղությամբ, հ.13 երթուղին կգործի Քանաքեռ-Զեյթուն, Արաբկիր, Կենտրոն ուղղությամբ, հ.14 երթուղին կգործի Զեյթուն, Արաբկիր, Կենտրոն ուղղությամբ՝ հասնելով Շենգավիթ վարչական շրջան, հ.20 երթուղին Ավան վարչական շրջանից կհասնի Կենտրոն վարչական շրջան, հ.22 երթուղին Նոր Նորքից Կենտրոն վարչական շրջանով կհասնի Էրեբունի, հ.28 երթուղին Քանաքեռ-Զեյթունից Նոր Նորքով կձգվի Արաբկիր, Աջափնյակ վարչական շրջաններ, այնուհետ նաև «Գրացիա» Հայկական Կարմիր Խաչի ընկերության միջազգային վերականգնողական կենտրոն, հ.33 երթուղին կգործի Դավթաշեն, Աջափնյակ, Կենտրոն ուղղությամբ՝ հասնելով Շենգավիթ վարչական շրջան և հ.35 երթուղին Նոր Նորքից կուղևորվի Կենտրոն, այնուհետ նաև Աջափնյակ և Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջաններ: Ավտոբուսների կողային և դիմային հատվածներում առկա են համապատասխան տարբերանշաններ, ինչպես նաև ծանուցման կարգով փակցված են տվյալ երթուղիների երթակարգավարական ծառայության հեռախոսահամարները (011.674428, 011.674460)՝ տվյալ երթուղու ավտոբուսի այս կամ այն կանգառ հասնելու մոտավոր ժամի մասին տեղեկություն ստանալու համար: Ծրագիրը շարունակվելու է նաև 2017 թվականին։ Նախատեսվում է ևս 5 քաղաքային ավտոբուսներ կահավորել վերելակներով։
Կույր հաշմանդամների, ինչպես նաև մայրաքաղաքի հյուրերի համար քաղաքային հասարակական տրանսպորտից օգտվելու մատչելիության և հարմարավետության ապահովման նպատակով «Հիգեր» մակնիշի թվով 37 քաղաքային ավտոբուսների (երթուղիներ հ.հ.5, 20, 41) ուղևորասրահներում տեղադրվել են կանգառների անվանումների բարձրաձայն հայտարարման ավտոմատ սարքեր և ներկայումս իրականացվում է կանգառների անվանումների հայտարարումը հայերեն և անգլերեն լեզուներով։ Ծրագիրը շարունակվել է նաև 2016 թվականին, նմանատիպ սարքեր են տեղադրվել ևս 36 ավտոբուսներում, որոնք շահագործվում են հհ.13, 14, 54 երթուղիներում: Ծրագիրը շարունակվելու է նաև 2017թ.՝ նմանատիպ սարքեր կտեղադրվեն ևս 37 ավտոբուսներում։
Կարևորելով սակավաշարժ խմբերի քաղաքացիների համար մատչելիության ապահովման անհրաժեշտությունը, մեկնարկել է և հետևողականորեն լուծում է ստանում կայանատեղերի կահավորման աշխատանքների շրջանակներում նաև հաշմանդամների կամ նրանց տեղափոխող տրանսպորտային միջոցների համար առանձնացված տեղերի նախատեսման խնդիրը։ Այդ համատեքստում թվով 101 վճարովի կայանատեղերում, համապատասխան կահավորանքի միջոցով, առանձնացվել են տեղեր հաշմանդամների տրանսպորտային միջոցների համար։ Երևան քաղաքի ավագանու 2014 թվականի հունիսի 24-ի հ.190-Ն որոշման համաձայն ընթանում են տեղաշարժվելու դժվարություն ունեցող հաշմանդամ կամ այդպիսի հաշմանդամներ փոխադրող տրանսպորտային միջոց ղեկավարող անձանց տրանսպորտային միջոցների համար անվճար կայանման թույլտվության կտրոնների տրամադրման և միաժամանակ Երևան համայնքի բյուջեից այդ անձանց համար ավտոկայանատեղի տուրքի վճարման գործընթացը։ 2016 թվականի համար արդեն տրամադրվել են 118 հատ կտրոն։
 

 

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի
տրանսպորտի վարչություն