ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Շինարարություն և բարեկարգում

Վարչության գործառույթներ

Փողոցների բարեկարգում

 

Մայրաքաղաքի 12 վարչական շրջանների փողոցներում շարունակվում են ասֆալտբետոնե ծածկի վերանորոգման և փոսային նորոգան աշխատանքները, կիրականացվեն նաև ճաքալցման և հողային պաստառով (գրունտային) փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքները:
Ընթանում են Մաշտոցի պողոտա-Գր.Լուսավորիչ տրանսպորտային հանգույցի թունելային հատվածի բարեկարգման և «Զվարթնոց» օդանավակայանից մինչև Արգավանդ կամուրջ ճանապարհահատվածի բարեկարգման և դիզայներական ձևավորման աշխատանքները:
Ավարտվել են Մոսկովյան փողոցի՝ Նալբանդյան փողոց-Մաշտոցի պողոտա հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքները:
Ավարտվել են նաև Մոսկովյան, Շիրակի և Մանանդյան փողոցների ոռոգման ցանցերի կառուցման աշխատանքները: Ընթացքի մեջ են Հրազդանի կիրճ-Արաբկիրի զբոսայգու պոմպակայանի կառուցման աշխատանքները:
Շարունակվում են 2018թ. ծրագրով նախատեսված եզրաքարերի վերանորոգման, հենապատերի ընթացիկ նորոգման, մայթերի սալիկապատման, մետաղական ցանկապատերի ուղղման, ներկման և թեքահարթակների կառուցման, վնասվածների վերանորոգման աշխատանքները։
2018թ. ծրագրերով շահագործվում են 35 ջրային կառույցներ և շատրվաններ:
Պահպանման ծառայություններ են մատուցվում և շահագործվում են Երևանի քաղաքապետարանի հաշվեկշռում ընդգրկված 37 կամուրջները, ուղեանցերը, տրանսպորտային հանգույցները, վերգետնյա անցումները և կամրջային կառույցները։

 

Շենքերի բարեկարգում

 

Երևանի քաղաքապետարանի 2018թ. ծրագրով նախատեսված Աջափնյակ, Արաբկիր, Ավան, Մալաթիա-Սեբաստիա, Նոր Նորք, Շենգավիթ և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների թվով 67 բազմաբնակարան շենքերի շքապատշգամբների վերանորոգման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են, նախատեսվում է վերանորոգել 147 պատշգամբ:
Ավարտման փուլում են Գ.Նժդեհի հ.56ա շենքում վերականգնման-ամրացման աշխատանքները:

Հանգստի գոտիների ստեղծում
Մայրաքաղաքի կանաչ գոտու պահպանման և ավելացման նպատակով քաղաքապետարանի ծրագրերով իրականացվում են հանգստի գոտիների ստեղծման, ինչպես նաև գործող զբոսայգիների, պուրակների վերակառուցման և բարեկարգման աշխատանքները։
Ավարտվել են Էրեբունի-Երևանի 2750-ամյակի այգու բարեկարգման և Էրեբունի-Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակի այգու հիմնման աշխատանքները:
Կոմիտասի անվան զբոսայգում ընթանում են վերակառուցման և բարեկարգման աշխատանքները:

 


Կրթական, արտադպրոցական, առողջապահական օբյեկտների հիմնանորոգում

 

2018թ. Երևանի քաղաքապետարանի ծրագրով վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվում 21 մանկապարտեզներում, և 1-ը կվերանորոգվի Նոր Նորք վարչական շրջանի ծրագրով:
Այժմ վերանորոգման աշխատանքներն ավարտվել են 6 մանկապարտեզներում, ընթացքի մեջ են՝ թվով 8-ում, ևս 7 մանկապարտեզների վերանորոգման և բակերի բարեկարգման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են:
2018թ. ծրագրով նախատեսված 10 պոլիկլինիկաների տանիքների վերանորոգման աշխատանքները 4 պոլիկլինիկաներում ավարտվել են, 6-ում ընթացքի մեջ են:

 

Բակային տարածքների բարեկարգում

 

Երևան քաղաքի բակային տարածքներում առկա են թվով 132 ֆուտբոլի դաշտեր: Երևանի քաղաքապետարանի 2018թ. ծրագրով շարունակվում են վարչական շրջանների տարածքներում մինի ֆուտբոլի դաշտերի կառուցման աշխատանքները:
Նախատեսված 6 դաշտերից 2-ում՝ Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Տիչինայի 2-րդ նրբանցքի հ.121 դպրոցի բակում և Էրեբունի վարչական շրջանի Խաղաղ Դոնի հ.27 շենքի բակում մինի-ֆուտբոլի դաշտերի կառուցման աշխատանքներն ավարտվել են, 1-ում՝ Դավթաշեն վարչական շրջանի 3-րդ թաղամասի հ.7 հանրակացարանի և հ.6/2 շենքի բակում՝ ընթացքի մեջ են:
Պատվիրված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը ստանալուց հետո գնման հայտեր կներկայացվեն ևս 3 մինի-ֆուտբոլի դաշտերի կառուցման աշխատանքների համար՝ Ավան, Նոր Նորք և Շենգավիթ վարչական շրջաններում:


Հուշարձանների վերանորոգում և պահպանում

 

Երևանի քաղաքապետարանի 2018թ. ծրագրով նախատեսված մայրաքաղաքի հուշարձանների պատվանդանների վերանորոգման աշխատանքների պայմանագիրը կնքված է, աշխատանքները կիրականացվեն քաղաքապետարանի կողմից տրվող պատվեր առաջադրանքների հիման վրա:
Արամի փողոցում ավարտվել են ՀՀ պետական և հասարակական գործիչ Արամ Մանուկյանի պատվանդանի կառուցման, արձանի տեղադրման և տարածքի բարեկարգման աշխատանքները:

Լուսանկարներ