ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Շինարարություն և բարեկարգում

Վարչության գործառույթներ

Փողոցների բարեկարգում

 

Մայրաքաղաքում ընթանում են ծրագրային փողոցների, մայթերի և բակային տարածքների ասֆալտբետոնե ծածկի վերանորոգման աշխատանքները:
Ընթացքի մեջ են մայթերի սալիկապատման, եզրաքարերի վերանորոգման, հենապատերի ընթացիկ նորոգման, մետաղական ցանկապատերի ուղղման, ներկման և թեքահարթակների կառուցման աշխատանքները։
2017թ. ծրագրերով շահագործվում և սպասարկվում են թվով 35 ջրային կառույցներ։
Շահագործվում և սպասարկվում են նաև Երևանի քաղաքապետարանի հաշվեկշռում ընդգրկված 37 կամուրջներ, ուղեանցեր, տրանսպորտային հանգույցներ, վերգետնյա անցումներ և կամրջային կառույցներ։


Շենքերի բարեկարգում

 

2017թ. ծրագրով շարունակվում են բազմաբնակարան շենքերի շքապատշգամբների վերանորոգման աշխատանքները: Համաձայն կնքված պայմանագրերի՝ վերանորոգվում են Աջափնյակ, Արաբկիր, Ավան, Էրեբունի, Կենտրոն, Մալաթիա-Սեբաստիա, Նոր Նորք, Շենգավիթ և Քանաքեռ-Զեյթուն 66 շենքերի շուրջ 150 պատշգամբներ:
Ընթանում են Տիգրան Մեծի պողոտայի հ.47՝ 4-րդ կարգի վթարային շենքի քանդման աշխատանքները:


Հանգստի գոտիների ստեղծում

 

Մայրաքաղաքի կանաչ գոտու պահպանման և ավելացման նպատակով իրականացվում են հանգստի գոտիների ստեղծման, ինչպես նաև գործող զբոսայգիների, պուրակների վերակառուցման և բարեկարգման աշխատանքներ։
Ավարտին են հասցվել «Կարապի լիճ» զբոսայգու տարածքի բարեկարգման աշխատանքները:


Կրթական, արտադպրոցական, առողջապահական օբյեկտների հիմնանորոգում

 

2017թ. ծրագրով հիմնանորոգման աշխատանքներ են ընթանում 26 մանկապարտեզներում:
Ընթացքի մեջ են Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի մարզադպրոցին կից մարզասրահի հիմնանորոգման աշխատանքները:
Ընթանում են նաև 7 պոլիկլինիկաների լուսամուտների փոխարինման աշխատանքները:
Պայմանագրերը կնքվելուց հետո կսկսվեն Շենգավիթի պատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի և Աջափնյակի Ա.Գաբրիելյանի անվան երաժշտական դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքները:


Բակային տարածքների բարեկարգում


Երևան քաղաքի բակային տարածքներում առկա են 126 ֆուտբոլի դաշտեր: Երևանի քաղաքապետարանի 2017թ. ծրագրով ընթանում են Աջափնյակ, Դավթաշեն, Նորք-Մարաշ, Նոր Նորք և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների բակերում ևս 5 մինի ֆուտբոլի դաշտերի կառուցման աշխատանքներ: Գնման հայտ է ներկայացվել նաև Շենգավիթ վարչական շրջանի Հ.Հովհաննիսյան փողոցի «Կարմիր բլուր» հնավայրի հարակից այգու տարածքում մինի ֆուտբոլի դաշտի կառուցման աշխատանքների համար:

Լուսանկարներ