ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Շինարարություն և բարեկարգում

Վարչության գործառույթներ

Փողոցների բարեկարգում


Մայրաքաղաքում շարունակվում են ձնհալից վնասված փողոցների ասֆալտբետոնե ծածկի փոսալցման միջոցառումները:
Եղանակային բարենպաստ պայմանների կայունացումից հետո 2017թ. ծրագրերով կշարունակվի մայրաքաղաքի փողոցների ասֆալտբետոնե ծածկի վերանորոգումը, փոսային նորոգումը և ճաքալցումը, հողային պաստառով (գրունտային) փողոցների հիմնանորոգումը։
Կիրականացվեն նաև մայթերի սալիկապատման, եզրաքարերի վերանորոգման, հենապատերի ընթացիկ նորոգման, մետաղական ցանկապատերի ուղղման, ներկման և թեքահարթակների կառուցման աշխատանքները։
2017թ. ծրագրերով կշահագործվեն և կսպասարկվեն 35 ջրային կառույցներ։ Ներկայումս, ձմեռային տարեշրջանով պայմանավորված, շատրվանները պահածոյացված են, շահագործվում է «Կարապի լիճ» սահադաշտը:
2017թ. կմատուցվեն պահպանման ծառայություններ և կշահագործվեն Երևանի քաղաքապետարանի հաշվեկշռում ընդգրկված 37 կամուրջներ, ուղեանցեր, տրանսպորտային հանգույցներ, վերգետնյա անցումներ և կամրջային կառույցներ։

 


Շենքերի բարեկարգում

 

2017թ. ծրագրով կշարունակվի նաև բազմաբնակարան շենքերի շքապատշգամբների վերանորոգումը: Ընթացիկ տարում նախատեսվում է վերանորոգել 68 շենքերի 150 պատշգամբներ:
Նախատեսված է կատարել Տիգրան Մեծի պողոտայի հ.47՝ 4-րդ կարգի վթարային շենքի ապամոնտաժումը:

Հանգստի գոտիների ստեղծում

Մայրաքաղաքի կանաչ գոտու պահպանման և ավելացման նպատակով իրականացվում են հանգստի գոտիների ստեղծման, ինչպես նաև զբոսայգիների, պուրակների վերակառուցման և բարեկարգման աշխատանքներ։ 2017թ. կբարեկագվի և կկանաչապատվի երևանցիների կողմից շատ սիրված «Կարապի լիճ» զբոսայգու տարածքը:

 


Կրթական, արտադպրոցական, առողջապահական օբյեկտների հիմնանորոգում

 

 

2017թ. կհիմնանորոգվի 28 մանկապարտեզ, ինչպես նաև Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի մարզադպրոցին կից մարզասրահը:
Կփոխարինվեն 7 համաբուժարանների պատուհաններ:

 

Բակային տարածքների բարեկարգում

 

Երևանի բակային տարածքներում առկա է ֆուտբոլի 126 դաշտ: Քաղաքապետարանի 2017թ. ծրագրով կկառուցվեն ևս 5-ը։

Լուսանկարներ