ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Շինարարություն և բարեկարգում

Վարչության գործառույթներ

Փողոցների բարեկարգում

 

Մայրաքաղաքի 12 վարչական շրջանների փողոցներում ընթանում են ասֆալտբետոնե ծածկի վերանորոգման և փոսային նորոգան աշխատանքները:
2018թ. ծրագրերով կշարունակվեն նաև փոսային նորոգման և ճաքալցման, հողային պաստառով (գրունտային) փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքները:
Ընթանում են Մոսկովյան փողոցի Նալբանդյան փողոց-Մաշտոցի պողոտա հատվածի հիմնանորոգման և Մաշտոցի պողոտա-Գր.Լուսավորիչ տրանսպորտային հանգույցի թունելային հատվածի բարեկարգման աշխատանքները:
Սկսվել են «Զվարթնոց» օդանավակայանից մինչև Արգավանդ կամուրջ ճանապարհահատվածի բարեկարգման և դիզայներական ձևավորման աշխատանքները:
Ընթանում են եզրաքարերի վերանորոգման, հենապատերի ընթացիկ նորոգման, մայթերի սալիկապատման, մետաղական ցանկապատերի ուղղման, ներկման և թեքահարթակների կառուցման, վնասվածների վերանորոգման աշխատանքները։
Մանանդյան, Շիրակի և Մոսկովյան փողոցների ոռոգման ցանցերի կառուցման աշխատանքներն ավարտվել են, ընթացքի մեջ են Հրազդանի կիրճ-Արաբկիրի զբոսայգու պոմպակայանի կառուցման աշխատանքները:
2018թ. ծրագրերով շահագործվում են 35 ջրային կառույցներ և շատրվաններ:
Պահպանման ծառայություններ են մատուցվում և շահագործվում են Երևանի քաղաքապետարանի հաշվեկշռում ընդգրկված 37 կամուրջները, ուղեանցերը, տրանսպորտային հանգույցները, վերգետնյա անցումները և կամրջային կառույցները։

 

Շենքերի բարեկարգում

 

Երևանի քաղաքապետարանի 2018թ. ծրագրով նախատեսված բազմաբնակարան շենքերի շքապատշգամբների վերանորոգման աշխատանքներ կիրականացվեն Աջափնյակ, Արաբկիր, Ավան, Մալաթիա-Սեբաստիա, Նոր Նորք, Շենգավիթ և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների 67 շենքերում, կվերանորոգվեն 147 պատշգամբներ:
Ավարտվել են Ֆուչիկի հ.23 3-րդ աստիճանի վնասվածության բազմաբնակարան շենքերի վերականգնման-ամրացման աշխատանքները (2-րդ փուլ), Գ.Նժդեհի հ.56ա շենքում վերականգնման-ամրացման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են:


Հանգստի գոտիների ստեղծում

 

Մայրաքաղաքի կանաչ գոտու պահպանման և ավելացման նպատակով կիրականացվեն հանգստի գոտիների ստեղծման, ինչպես նաև գործող զբոսայգիների, պուրակների վերակառուցման և բարեկարգման աշխատանքները։
Ավարտվել են Էրեբունի-Երևանի 2750-ամյակի այգու բարեկարգման և Էրեբունի-Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակի այգու հիմնելու աշխատանքները:
Վերակառուցման և բարեկարգման աշխատանքներ կիրականացվեն նաև Կոմիտասի անվան զբոսայգում:

 

 Կրթական, արտադպրոցական, առողջապահական օբյեկտների հիմնանորոգում

 

2018թ.-ին Երևանի քաղաքապետարանի ծրագրով վերանորոգման աշխատանքներ կիրականացվեն 21 մանկապարտեզներում և 1-ը կվերանորոգվի Նոր Նորք վարչական շրջանի ծրագրով:
Այժմ վերանորոգման աշխատանքներ են ընթանում 14 մանկապարտեզներում, ևս 8 մանկապարտեզների վերանորոգման և բակերի բարեկարգման աշխատանքները մրցութային փուլում են:
Տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ են սկսվել 3 պոլիկլինիկաներում, մնացած 7-ում կատարվում են նախապատրաստական աշխատանքներ:

 

Բակային տարածքների բարեկարգում

 

Երևան քաղաքի բակային տարածքներում առկա են 132 ֆուտբոլի դաշտեր: Երևանի քաղաքապետարանի 2018թ. ծրագրով կշարունակվեն վարչական շրջանների տարածքներում մինի ֆուտբոլի դաշտերերի կառուցման աշխատանքները, նախատեսվում է կառուցել ևս 6 դաշտ, որից 2-ում՝ Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Տիչինայի 2-րդ նրբանցքի հ.121 դպրոցի բակում և Էրեբունի վարչական շրձանի Խաղաղ Դոնի հ.27 շենքի բակում, դաշտերի կառուցման աշխատանքներն ընթանում են, և 1-ում՝ Դավթաշեն վարչական շրջանի 3-րդ թաղամասի հ.7 հանրակացարանի և հ.6/2 շենքի բակում մինի-ֆուտբոլի դաշտի կառուցման աշխատանքների պայմանագիրը կնքման փուլում է:
Պատվիրված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը ստանալուց հետո գնման հայտեր կներկայացվեն ևս 3 մինի-ֆուտբոլի դաշտերի կառուցման աշխատանքների համար՝ Ավան, Նոր Նորք և Շենգավիթ վարչական շրջաններում:


Հուշարձանների վերանորոգում և պահպանում

 

Երևանի քաղաքապետարանի 2018թ. ծրագրով կիրականացվեն Երևան քաղաքի հուշարձանների պատվանդանների վերանորոգման աշխատանքները:
Ավարտին են հասցվում պետական և հասարակական գործիչ Արամ Մանուկյանի հուշարձանի պատվանդանի կառուցման և տարածքի բարեկարգման աշխատանքները Արամի փողոցում:

Լուսանկարներ