ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Շինարարություն և բարեկարգում

Վարչության գործառույթներ

Փողոցների բարեկարգում


Ավարտվել են 2016թ. ծրագրերով իրականացվող մայրաքաղաքի փողոցների ասֆալտբետոնյա ծածկի վերանորոգման, փոսային նորոգման և ճաքալցման աշխատանքները։
Ավարտվել են նաև հողային պաստառով (գրունտային) ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքները, կատարվել է Տիգրան Պետրոսյան փողոցից Դավթաշենի 2-րդ թաղամաս տանող ճանապարհի բարեկարգումն ու լայնացումը:
Ավարտվել են հենապատերի ընթացիկ նորոգման, եզրաքարերի վերանորոգման, մայթերի սալիկապատման, թեքահարթակների կառուցման, այդ թվում նաև կույրերի համար նախատեսված հատուկ անհարթություններով դեղին գույնի նախազգուշացնող բետոնե սալիկների տեղադրման և մետաղական ցանկապատերի ուղղման, ներկման աշխատանքները։
2016թ. աշխատանքային ծրագրերով մայրաքաղաքում.
- կառուցվել են 275 թեքահարթակներ և 73 տեղ տեղադրվել են նախազգուշացնող սալիկներ՝ կույրերի տեղաշարժը դյուրին դարձնելու համար,
- վերանորոգվել են 10 հենապատեր,
- վերանորոգվել են 222 գծմ բետոնե, 742 գծմ բազալտե՝ հնի օգտագործմամբ և 1090 գծմ նոր բազալտե եզրաքարեր,
- վերանորոգվել են 4124 քմ մայթերի սալիկներ, որից 1423 քմ՝ բետոնե սալիկների վերանորոգում հնի օգտագործմամբ, 2656 քմ՝ նոր բետոնե և 45 քմ բազալտե սալիկների տեղադրում,
- ուղղվել և ներկվել են 3740 քմ մետաղական ցանկապատեր:
- վերանորոգվել է Գարեգին Նժդեհի փողոցի հարակից հատվածում Ողջաբերդ գետի վրայի կամուրջը:

2016թ. ծրագրով Երևանի քաղաքապետարանի հաշվեկշռում գտնվող 33 ջրային կառույցների շահագործման և պահպանման ծառայությունները շարունակվում են մինչև տարեվերջ։ Գործող շատրվանները և ջրավազանները կոնսերվացվել են: Շահագործվում և սպասարկվում է «Կարապի լիճ» սահադաշտը:
Մինչև տարեվերջ կշարունակվեն նաև Երևան քաղաքի 37 կամուրջների և վերգետնյա հետիոտնային անցումների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունները։


Շենքերի բարեկարգում

 

Մայրաքաղաքի պատշաճ արտաքին տեսքն ապահովելու նպատակով Աջափնյակ, Արաբկիր, Էրեբունի, Կենտրոն, Մալաթիա-Սեբաստիա, Նոր Նորք, Նորք-Մարաշ, Նուբարաշեն, Շենգավիթ և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջաններում քաղաքապետարանի 2016թ. ծրագրով հիմնանորոգվել են բազմաբնակարան շենքերի 138 պատշգամբներ:

Ավարտվել են Նոր Արեշի 35-րդ փողոցի հ.127/1 հասցեում 4-րդ կարգի վթարային հանրակացարանային շենքի, ինչպես նաև 6x15մ չափսի աստիճանավանդակի և վերելակային հատվածի քանդման աշխատանքները:
Հետազոտման աշխատանքներ են կատարվել մայրաքաղաքի վնասվածություն ունեցող շենքերում: Կատարվել են 42 վթարային շենքերի տեխնիկական վիճակի կրկնակի հետազոտման և եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ:


Հանգստի գոտիների ստեղծում և բակային տարածքների բարեկարգում

 

Երևան քաղաքի կանաչ գոտու պահպանման և ավելացման նպատակով իրականացվում են մայրաքաղաքի զբոսայգիների բարեկարգման և նոր հանգստի գոտիների ստեղծման աշխատանքներ։ 2016թ. ծրագրով վերակառուցվել և բարեկարգվել է Նուբարաշեն վարչական շրջանի Կենտրոնական զբոսայգին:
Մայրաքաղաքի 9 վարչական շրջանների բակային տարածքներում կառուցվել են մինի-ֆուտբոլի դաշտեր.
- Աջափնյակում՝ Շիրազի հ.38 շենքի բակում,
- Արաբկիրում՝ Ադոնցի հ.13 շենքի դիմաց,
- Դավթաշենում՝ 4-րդ թաղ. հ.հ.38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 շենքերի բակում,
- Էրեբունում՝ Ավանեսովի հ.2 շենքի հարևանությամբ,
- Կենտրոնում՝ Դեմիրճյան 29 շենքի բակում,
- Մալաթիա-Սեբաստիայում՝ Անդրանիկի հ.34 շենքի բակում,
- Նոր Նորքում՝ Մոլդովական 6/1 և 6/2 շենքերի հարակից տարածքում,
- Շենգավիթում՝ Ե. Թադևոսյան 11 շենքի բակում:
- Քանաքեռ-Զեյթունում՝ Լեփսիուսի հ.41 շենքի բակում:


-
Կրթական, արտադպրոցական, առողջապահական օբյեկտների հիմնանորոգում

 

Երևանի քաղաքապետարանի 2016թ. ծրագրով ավարտվել են թվով 21 մանկապարտեզների նորոգման աշխատանքները:
Ավարտվել են մայրաքաղաքի թվով 7 մարզադպրոցների հիմնանորոգման աշխատանքները. Ավանի, Մալաթիա-Սեբաստիայի մարզադպրոցներում, Դավթաշենի՝ Հանդբոլի և մասնագիտացված այլ մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոցում, Նոր Նորքի՝ Ռուդոլֆ Կարապետյանի անվան մարզադպրոցում, Արաբկիրի համալիր մարզադպրոցում, Ա.Գրիգորյանի անվան սուսերամարտի և Րաֆֆու դպրոցում գործող մարզադպրոցներում:
Ավարտվել են նաև 4 երաժշտական դպրոցների՝ Ա.Սպենդիարյանի անվան հ.1, Ա.Ցիցիկյանի անվան, Ս.Բարխուդարյանի անվան հ.2, Ս.Ջրբաշյանի անվան հ.8 երաժշտական դպրոցների, 4 ստեղծագործական կենտրոնների՝ Աջափնյակի մանկապատանեկան տեխնիկական, «Զարթոնք» մանկական գեղարվեստական դաստիարակության, Շենգավիթի Տեխնիկների և Ա.Ղուլյանի անվան ստեղծագործական կենտրոնների հիմնանորոգման աշխատանքները: Կառուցվել են 2 նոր շախմատի դպրոցներ՝ Նորք-Մարաշ և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջաններում:
Կատարվել են Երևանի հ.88 հիմնական դպրոցի հիմնանորոգման, դպրոցի 3-րդ և 4-րդ մասնաշենքերի տանիքների և բուֆետի վերանորոգման աշխատանքները:
Ավարտվել են նաև թվով 12 պոլիկլինիկաների ջեռուցման համակարգերի կառուցման և լուսամուտների փոխարինման աշխատանքները:
Քանաքեռ-Զեյթունի ծննդատան վերանորոգման աշխատանքները, հաշվի առնելով որոշ բարեկարգման աշխատանքների իրականացման համար անբարենպաստ եղանակային պայմանները, կշարունակվեն 2017թ.-ին:

 

Թանգարանների հիմնանորոգում և հուշարձանների պահպանում և պատվանդանների վերանորոգում

 

Երևանի քաղաքապետարանի կողմից իրականացվում են ՀՀ կառավարության 20.04.2002թ. հ.438 որոշման համաձայն Երևանի սեփականություն հանդիսացող 401 հուշարձանների պահպանումը, սպասարկումն ու պատվանդանների նորոգման աշխատանքները։
Ընթացիկ տարում կատարվել են Գ.Նժդեհի հուշարձանի պատվանդանի կառուցման և տարածքի բարեկարգման աշխատանքները:

 

Լուսանկարներ