ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Շինարարություն և բարեկարգում

Վարչության գործառույթներ

Փողոցների բարեկարգում

 

Մայրաքաղաքում ավարտվել են ձնհալից վնասված ասֆալտբետոնե ծածկի ժամանակավոր փոսալցման աշխատանքները, ինչպես նաև ծրագրային՝ փողոցների ասֆալտբետոնե ծածկի վերանորոգման գործընթացը:
Սկսվել են մայթերի սալիկապատման, եզրաքարերի վերանորոգման, հենապատերի ընթացիկ նորոգման, մետաղական ցանկապատերի ուղղման, ներկման և թեքահարթակների կառուցման աշխատանքները։
2017թ. ծրագրերով կշահագործվի և կսպասարկվի 35 ջրային կառույց։
Շահագործվում և սպասարկվում են Երևանի քաղաքապետարանի հաշվեկշռում ընդգրկված 37 կամուրջներ, ուղեանց, տրանսպորտային հանգույց, վերգետնյա անցում և կամրջային կառույց։

 

Շենքերի բարեկարգում

 

2017թ. ծրագրով շարունակվում է բազմաբնակարան շենքերի շքապատշգամբների վերանորոգումը: Համաձայն կնքված պայմանագրերի՝ վերանորոգվելու է 68 շենքերի 150 պատշգամբ. աշխատանքներն սկսվել են Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանում:
Նախատեսված է քանդել Տիգրան Մեծի պողոտայի հ.47՝ 4-րդ կարգի վթարային շենքը:

 

Հանգստի գոտիների ստեղծում

 

Մայրաքաղաքի կանաչ գոտու պահպանման և ավելացման նպատակով իրականացվում են հանգստի գոտիների ստեղծման, ինչպես նաև գործող զբոսայգիների, պուրակների վերակառուցման և բարեկարգման աշխատանքներ։
Սկսվել է «Կարապի լիճ» զբոսայգու տարածքի բարեկարգումը:

 


Կրթական, արտադպրոցական, առողջապահական օբյեկտների հիմնանորոգում

 

Կնքվել են 24 մանկապարտեզների հիմնանորոգման պայմանագրերը, որից 16-ում աշխատանքներն արդեն սկսվել են:
Կհիմնանորոգվի Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի մարզադպրոցին կից մարզասրահը:
Սկսվել են նաև լուսամուտների փոխարինումը 7 համաբուժարաններում:

 


Բակային տարածքների բարեկարգում

 

Երևանի բակային տարածքներում առկա են 126 ֆուտբոլի դաշտեր: Երևանի քաղաքապետարանի 2017թ. ծրագրով կկառուցվեն ևս 5 ֆուտբոլի փոքր դաշտեր՝ Աջափնյակ, Դավթաշեն, Նորք-Մարաշ, Նոր Նորք և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջաններում: Նորք-Մարաշում աշխատանքները սկսվել են։

Լուսանկարներ