ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Շինարարություն և բարեկարգում

Վարչության գործառույթներ

Փողոցների բարեկարգում

 

Մայրաքաղաքում ընթանում է ծրագրային` փողոցների, մայթերի և բակային տարածքների ասֆալտբետոնե ծածկի վերանորոգումը:
Ընթացքում են մայթերի սալիկապատման, եզրաքարերի վերանորոգման, հենապատերի ընթացիկ նորոգման, մետաղական ցանկապատերի ուղղման, ներկման և թեքահարթակների կառուցման աշխատանքները։
2017թ. ծրագրերով շահագործվում և սպասարկվում է 35 ջրային կառույց։
Շահագործվում և սպասարկվում են նաև Երևանի քաղաքապետարանի հաշվեկշռում ընդգրկված 37 կամուրջ, ուղեանց, տրանսպորտային հանգույց, վերգետնյա անցում և կամրջային կառույց։


Շենքերի բարեկարգում


2017թ. ծրագրով շարունակվում են բազմաբնակարան շենքերի շքապատշգամբների վերանորոգման աշխատանքները: Համաձայն կնքված պայմանագրերի՝ վերանորոգվում են Աջափնյակ, Արաբկիր, Ավան, Էրեբունի, Կենտրոն, Մալաթիա-Սեբաստիա, Նոր Նորք, Շենգավիթ և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների 66 շենքերի շուրջ 150 պատշգամբ:
Ավարտվել են Տիգրան Մեծի պողոտայի հ.47՝ 4-րդ կարգի վթարային շենքի քանդման աշխատանքները:


Հանգստի գոտիների ստեղծում


Մայրաքաղաքի կանաչ գոտու պահպանման և ավելացման նպատակով իրականացվում են հանգստի գոտիների ստեղծման, ինչպես նաև գործող զբոսայգիների, պուրակների վերակառուցման և բարեկարգման աշխատանքներ։
Ավարտվել են «Կարապի լիճ» զբոսայգու տարածքի բարեկարգումը:


Կրթական, արտադպրոցական, առողջապահական օբյեկտների հիմնանորոգում


2017թ. ծրագրով հիմնանորոգվում է 26 մանկապարտեզ:
Ընթացքում է Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի մարզադպրոցին կից մարզասրահի հիմնանորոգումը:
Փոխարինվում են 7 համաբուժարնների լուսամուտները:
Ընթացքում է Շենգավիթի պատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի հիմնանորոգումը, նախապատրաստական աշխատանքներ են իրականացվում Աջափնյակի Ա.Գաբրիելյանի անվան երաժշտական դպրոցում:

 

Բակային տարածքների բարեկարգում

 

Երևանի բակային տարածքներում առկա է 126 ֆուտբոլի դաշտ: Երևանի քաղաքապետարանի 2017թ. ծրագրով Աջափնյակ, Դավթաշեն, Նորք-Մարաշ, Նոր Նորք և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների բակերում կառուցվում է ֆուտբոլի ևս 5 փոքր դաշտեր: Գնման հայտ է ներկայացվել նաև Շենգավիթ վարչական շրջանի Հ.Հովհաննիսյան փողոցի «Կարմիր Բլուր» հնավայրի հարակից այգու տարածքում այդպիսի դաշտ կառուցելու համար:

Լուսանկարներ