ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Արտաքին ձևավորում և գովազդ

Վարչության գործառույթներ

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի արտաքին ձևավորման և գովազդի վարչությունը ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ Երևան քաղաքի ավագանու որոշումներով, Երևանի քաղաքապետի որոշումներով ու կարգադրություններով։

 

Արտաքին ձևավորման և գովազդի վարչության ամփոփ գործունեությունը 2019թ.

 

• Վարչական շրջաններում առկա գովազդների գույքագրման և չափագրման աշխատանքներ:
• Հանդիպումներ են տեղի ունեցել գովազդային գործակալությունների ներկայացուցիչների հետ. քննարկվել են գովազդային վահանակների արդիականացման խնդիրներ:
• Համայնքային հանձնաժողովի կողմից սոցիալական բնույթի են ճանաչվել մի շարք գովազդներ:
• Ապամոնտաժվել են ապօրինի տեղադրված գովազդային վահանակներ, մի շարք գովազդային վահանակներ էլ համապատասխանեցվել է օրենսդրությանը:
• Ուսումնասիրվել են Երևանի վերանորոգված և գունազարդված կամարանցումները, առանձնացվել են վնասված կամարանցումների հասցեները և որոշվել է վնասի չափը:
• Իրականացվել է անվճար հայտարարությունների տախտակների գույքագրում և վերանորոգում: Վարչական բոլոր շրջաններում վերանորոգվել և տեղադրվել են նստարաններ և աղբամաններ:
• Իրականացվել են հիմնային պատվանդանների դրոշների փոխման, մաքրման և սպասարկման աշխատանքներ:
• Կատարվել են տարբեր տոների և միջոցառումների թեմատիկ ձևավորման, ինչպես նաև դրոշակազարդման աշխատանքներ:
Հաշվետու տարվա ընթացքում իրականացվել են հետևյալ երկրների նախագահների և պետական այցերի արարողակարգի համաձայն դրոշակազարդման աշխատանքներ.
• Վրաստան
• Սինգապուր
• ԵԱՏՄ
• ՀԱՊԿ
• Հունաստան:

 

Լուսանկարներ