ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Արտաքին ձևավորում և գովազդ

Վարչության գործառույթներ

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի արտաքին ձևավորման և գովազդի վարչությունը ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ Երևան քաղաքի ավագանու որոշումներով, Երևանի քաղաքապետի որոշումներով ու կարգադրություններով։


Արտաքին ձևավորման և գովազդի վարչության ամփոփ գործունեությունը 2021թ.


• Վարչական շրջաններում առկա գովազդների գույքագրման և չափագրման աշխատանքներ:
• Հանդիպումներ են տեղի ունեցել գովազդային գործակալությունների ներկայացուցիչների հետ. քննարկվել են գովազդային վահանակների արդիականացման խնդիրները:
• Համայնքային հանձնաժողովի կողմից սոցիալական բնույթի են ճանաչվել մի շարք գովազդներ:
• Ապամոնտաժվել են ապօրինի տեղադրված 350 գովազդային վահանակներ, մի շարք գովազդային վահանակներ էլ համապատասխանեցվել են օրենսդրությանը:
• Վարչական շրջաններում մասնակի վերանորոգվել են 700 նստարան և 700 աղբաման և ամբողջական վերականգնվել` 50 նստարան և 100 աղբաման:
• Իրականացվել են ամսական կտրվածքով 529 դրոշների և դրոշակահենքերի փոփոխման և վերանորոգման աշխատանքներ:
• Կատարվել են տարբեր տոների և միջոցառումների թեմատիկ ձևավորման, ինչպես նաև դրոշակազարդման աշխատանքներ:
Հաշվետու տարվա ընթացքում իրականացվել են հետևյալ երկրների նախագահների և պետական այցերի արարողակարգի համաձայն դրոշակազարդման աշխատանքներ`
•Վրաստան
•ԵԱՏՄ

Լուսանկարներ