ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Բնապահպանություն

Վարչության գործառույթներ
Բնապահպանություն

2016 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

Մարտ. մեկնարկել են գարնանային միջոցառումները

 

2017թ. մարտից Երևանի բոլոր վարչական շրջաններում մեկնարկել է ծառերի էտը։ Միաժամանակ մաքրվում են կանաչ տարածքները և փխրեցվում ծառերի բնաբաժակները։

 

 

Հունվար, փետրվար

 

2017թ. հունվար և փետրվար ամիսներին Երևանի 12 վարչական շրջանների կանաչապատման ընկերությունները ներգրավված են եղել այգիների, պուրակների, փողոցների ձնամաքրման աշխատանքներին։
Արդեն մեկնարկել են գարնան նախապատրաստական աշխատանքները։

 

 

Միջազգային համագործակցություն

 

Երևան քաղաքի ավագանու 11.02.2014թ. հ. 119-Ա որոշմամբ Երևան քաղաքը 2014 թվականից հանդիսանում է «ICLEI-Տեղական իշխանությունները հանուն կայունության» միջազգային բնապահպանական ասոցիացիայի անդամ։

 

 

 Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի բնապահպանության վարչություն

Լուսանկարներ