ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Բնապահպանություն

Վարչության գործառույթներ
Բնապահպանություն

2016 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

Հունվար, փետրվար

 

2017թ. հունվար և փետրվար ամիսներին Երևանի 12 վարչական շրջանների կանաչապատման ընկերությունները ներգրավված են եղել այգիների, պուրակների, փողոցների ձնամաքրման աշխատանքներին։
Արդեն մեկնարկել են գարնան նախապատրաստական աշխատանքները։

 

 

Միջազգային համագործակցություն

 

Երևան քաղաքի ավագանու 11.02.2014թ. հ. 119-Ա որոշմամբ Երևան քաղաքը 2014 թվականից հանդիսանում է «ICLEI-Տեղական իշխանությունները հանուն կայունության» միջազգային բնապահպանական ասոցիացիայի անդամ։

 

 

 Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի բնապահպանության վարչություն

Լուսանկարներ