ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Բնապահպանություն

Վարչության գործառույթներ
Բնապահպանություն

2016 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

Հունիս. տնկվել է 1,5 մլն ծաղկասածիլ

 

Այս տարի ներկրված և Երևանի քաղաքային ջերմատանն աճեցվող շուրջ 1 մլն 200 հազար և վարչական շրջանների ուժերով աճեցված ևս 300 հազ. ծաղկասածիլներն արդեն իսկ տեղադրվել են սիզամարգերում:
Մայրաքաղաքի վարչական շրջանների կանաչ տարածքների խնամքի ու բարեկարգման ծրագրով շարունակվել են ծառերի կրապատման, բուժման աշխատանքները, որոնց նպատակը ծառերը վնասատու միջատներից զերծ պահելն ու դրանց գեղեցիկ տեսք տալն է:
Ընթացքում են լայնածավալ խոտհնձի, ծաղկանոցներում հողը փորելու, փխրեցման, պարարտացման և սնուցման միջոցառումները:
Հանրապետության, Ֆրանսիայի հրապարակներում, Մ. Մանուշյանի անվ., Խաչքարերի պուրակներում տեղադրվել են 55 նորաոճ ծաղկային կամպոզիցիաներ:

 

 

2017 մայիս. կծաղկապատվի 8 հեկտար

 

Այս տարի ներկրված և Երևանի քաղաքային ջերմատանն աճեցվող 1 մլն 200 հազար ծաղկասածիլներն արդեն իսկ տեղափոխվում են սիզամարգեր: Դրանցից զատ վարչական շրջաններն իրենց ջերմոցներում և բաց հողատարածքներում աճեցնում են ծաղիկներ, և շուրջ 1 մլն ծաղկասածիլ էլ վարչական շրջանների ջերմոցներն են տրամադրում: Դեռևս նախորդ տարվանից շուրջ 250 հազար խորդենի տեսակի ծաղիկ տեղափոխել էին ձմեռանոց, որոնք ևս արդեն զարդարում են մայրաքաղաքի կանաչ գոտիները:
Այս տարի ընդհանուր առմամբ կծաղկապատվի 8 հա, մինչդեռ 2012թ. այդ տարածքն ընդամենը 5,8 հա էր:
Մայրաքաղաքի վարչական շրջանների կանաչ տարածքների խնամքի ու բարեկարգման ծրագրով շարունակվել է ծառերի գարնանային կրապատումը։

 

 

Ապրիլ

 

Դեռևս անցած տարի նոյեմբերին տնկված շուրջ 750 000 հատ վարդակակաչների սոխուկները դիմացան աննախադեպ ցրտերին և այժմ զարդարում են Երևանի ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքները։ Ծաղկանոցների պատշաճ տեսքը պահպանելու նպատակով մշտապես մաքրվում, քաղհանվում են դրանք, փխրեցվում է հողը, սնուցվում են բույսերը։
Մայրաքաղաքում ծառերի էտը և ձևավորումը շարունակվել է մինչև ապրիլի 15-ը. ընդհանուր առմամբ ձևավորվել են 14000 ծառ, որոնք միաժամանակ կրապատվում են, մաքրվում են բնաբաժակները, պարարտացվում է հողը և այլն։
Մայրաքաղաքում ապրիլի 15-ին կայացած համաքաղաքային ծառատունկով մեկնարկել են ծառատնկման լայնածավալ աշխատանքները։ Համաքաղաքային և գարնանային հետագա ծառատունկերի ընթացքում ընդհանուր առմամբ այգիները կհամալրեն շուրջ 17000 ծառ, 2000 թուփ և 20000 վարդի թուփ: Նոր ծառերն ու թփերը համապատասխանում են Երևանի բնակլիմայական պայմաններին և օժտված են բարձր կպչողականությամբ:
Երևանի քաղաքապետի հանձնարարությամբ, որպես ծրագրային առաջնահերթություն, առանձնակի կարևորված է մայրաքաղաքի ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքների վերականգնումն ու ընդլայնումը, ինչպես նաև` յուրաքանչյուր տարի մոտ 20 կմ-ով ոռոգման ցանցի ավելացումը։
Այս անգամ ծառատունկն իրականացվել է Կարմիր բլուրի, Փարոսի անտառապուրակի, Ծիծեռնակաբերդի, Եռաբլրի, Հաղթանակ զբոսայգու, Թաթուլ Կրպեյանի անվան զբոսայգու, Նոր Նորքի Հայորդաց տան և Շամպայն գինիների գործարանին հարող անտառապուրակների, Արգավանդի խճուղու հարակից տարածքներում, որոնք ներառված են մայրաքաղաքի բուֆերային կանաչ գոտիների վերականգնման ու ընդլայնման 2016-2020թթ. ծրագրում։

 

Մարտ. մեկնարկել են գարնանային միջոցառումները

 

2017թ. մարտից Երևանի բոլոր վարչական շրջաններում մեկնարկել է ծառերի էտը։ Միաժամանակ մաքրվում են կանաչ տարածքները և փխրեցվում ծառերի բնաբաժակները։

 

 

Հունվար, փետրվար

 

2017թ. հունվար և փետրվար ամիսներին Երևանի 12 վարչական շրջանների կանաչապատման ընկերությունները ներգրավված են եղել այգիների, պուրակների, փողոցների ձնամաքրման աշխատանքներին։
Արդեն մեկնարկել են գարնան նախապատրաստական աշխատանքները։

 

Միջազգային համագործակցություն

 

Երևան քաղաքի ավագանու 11.02.2014թ. հ. 119-Ա որոշմամբ Երևան քաղաքը 2014 թվականից հանդիսանում է «ICLEI-Տեղական իշխանությունները հանուն կայունության» միջազգային բնապահպանական ասոցիացիայի անդամ։

 

 

 Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի բնապահպանության վարչություն

Լուսանկարներ