ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Առևտուր և սպասարկում

Վարչության գործառույթներ

Կոռուպցիայի դեմ պայքարի կազմակերպումը՝ որպես
կարևորագույն գործառույթ

 

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առևտրի և սպասարկումների վարչության կողմից միջոցներ են ձեռնարկվել ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարության միջոցառումների ծրագրերով տեղական ինքնակառավարման մարմիններին առևտրի և սպասարկման ոլորտին վերապահված միջոցառումների իրականացման նպատակով:
Վարչության կողմից մշակվել է առևտրի և սպասարկման ոլորտում հակակոռուպցիոն ռազմավարության ուղղությունների, խնդիրների, վերահսկողության մեխանիզմների և մոդելների ներդրման և իրականացման գործողությունների ծրագիր: Ընտրվել են այն ոլորտները, որոնցում առկա էին կորուպցիոն ռիսկեր: Որպես թիրախային համարվել է նաև Երևանի վարչական շրջանների ղեկավարների կողմից թույլտվություններ տրամադրելու և դրանց հիման վրա տեղական տուրքերի գանձումների օրինականության գործընթացը:
Երևանի տարածքում առևտրի և սպասարկման օբյեկտների գործունեության թույլտվությունների տրամադրման և դրանց դիմաց տեղական տուրքերի և վճարների գանձման գործընթացում կորուպցիոն ռիսկերը նվազագույնի հասցնելու նպատակով առևտրի և սպասարկումների վարչությունում ոգելից խմիչքների և ծխախոտի վաճառքի ու իրացման, հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի և տեխնիկական հեղուկների վաճառքի, թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի առուվաճառքի, բացօթյա առևտրի և բացօթյա հանրային սննդի կազմակերպման, վարչական շրջանների տարածքներում առևտրի, հանրային սննդի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտներին, բաղնիքներին (սաունաներին), խաղատներին ժամը 24.00–ից հետո աշխատելու թույլտվությaն և դրանց հիման վրա տեղական տուրքերի գանձումների վերաբերյալ ստեղծվել է առանձին էլեկտրոնային շտեմարան, որը նպաստում է այդ գործում հսկողության արդյունավետության մեծացմանը: Հսկողության ուժեղացման և աշխատանքների կատարելագործման շնորհիվ 2012-2017թթ. ընթացքում բոլոր տարիներին գերակատարվել են առևտրի և սպասարկման ոլորտի գծով Երևան համայնքի բյուջե տեղական տուրքերի մուտքերի պլանները:

Տեղական տուրքերի մուտքեր
(մլն դրամ)

պլան փաստացի %

2012 577.7 678.3 117.4
2013 730.2 780.9 106.9
2014 774.8 820.9 105.9
2015 774.6 791.6 102.2
2016 781.1 820.4 105
2017 902.3 1025.7 113.7
Ներկայումս աշխատանքներ են տարվում առևտրի և սպասարկման ոլորտում էլեկտրոնային եղանակով թույլտվություններ տրամադրելու համար:
Անհրաժեշտ աշխատանքներ են իրականացվել թափառող կենդանիների վնասազերծման ծառայությունների ձեռք բերման նպատակով հայտարարված մրցույթի անցկացման և կատարված աշխատանքների թափանցիկության ապահովման նպատակով: Գնման գործընթացն իրականացվում է էլեկտրոնային եղանակով, կատարված աշխատանքների հաշիվ-ապրանքագրերը հրապարակվում են Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնական համացանցային (www.yerevan.am) կայքում:
Թափառող կենդանիների հիմնախնդրի լուծման նպատակով հսկողության ուժեղացման, այդ գործում միջազգային առաջավոր փորձի ներդրման, աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման շնորհիվ Երևանում վերջին տարիների ընթացքում կտրուկ նվազել է թափառող կենդանիների թիվը, որին համապատասխան նվազել է նաև համանքի բյուջեից տրամադրվող գումարի չափը:

 

Վարչական պատասխանատվության խիստ միջոցներ՝ բացօթյա ապօրինի առևտրի դեմ պայքարում


Բացօթյա ապօրինի առևտուրը բազմաթիվ բացասական հետևանքների է հանգեցնում: Առաջին հերթին վտանգում է սպառողների առողջությունը: Առողջապահության նախարարության կողմից արձանագրվել են բնակչության շրջանում թունավորման բազմաթիվ դեպքեր, որոնք առաջացել են փողոցներից գյուղմթերք գնելու և սպառելու հետևանքով:
Բացօթյա ապօրինի առևտուրը առաջացնում է նաև փողոցներում հակասանիտարական վիճակ, խոչընդոտում հետիոտնի և տրանսպորտի երթևեկը: Առևտրի գործունեությունից առաջացած աղմուկի հետևանքով խանգարվում է մարդկանց հանգիստն ու անդորրը: Առևտուր իրականացնելու համար անհրաժեշտ զանազան պարագաների տեղադրման հետևանքով աղճատվում է քաղաքի տեսքը՝ ստեղծելով գեղագիտական տեսանկյունից ոչ հաճելի պատկեր:
Երևանի քաղաքապետի հանձնարարությամբ ս.թ. փետրվարի 3-ին քաղաքապետի տեղակալ Դավիթ Օհանյանը մայրաքաղաքում բացօթյա ապօրինի առևտրի դեմ պայքարի ռազմավարության և առաջիկա անելիքների վերաբերյալ ընդլայնված աշխատանքային խորհրդակցություն է անցկացրել առևտրի ոլորտի պատասխանատուների և վարչական շրջանների ղեկավարների տեղակալների հետ: Խորհրդակցությանը մասնակցել են նաև Ոստիկանության Երևանի վարչության պետի տեղակալ Վալերի Օսիպյանը, ՊՊԾ գնդի հրամանատար Արթուր Խուդինյանը, վարչության բաժինների պետերի ծառայության գծով տեղակալները: Քաղաքապետի տեղակալը նշել է, որ նախորդ տարիների համեմատ բացօթյա ապօրինի առևտրի դեմ միջոցառումների արդյունքները ակնառու են, բայց դեռ գոհացուցիչ չեն և դեռևս զգալի անելիք կա:
Խորհրդակցության ընթացքում Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առևտրի և սպասարկումների վարչության պետ Արման Եդոյանը ներկայացրել է ոլորտում աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման իր դիտարկումները: Անդրադառնալով խնդրին` ՀՀ ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պետի տեղակալ Վալերի Օսիպյանը նշել է, որ ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժանումները ևս պատրաստ են քաղաքային իշխանությունների և ոլորտի պատասխանատուների հետ ավելի վճռական պայքար ծավալել բացօթյա ապօրինի առևտրի կանխարգելման նպատակով: Այս համատեքստում նշվել է, որ փետրվարի 3-ից օրվա տարբեր ժամերին ոստիկաններն ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչները փողոցներում, մարդաշատ վայրերում ու բակերում համատեղ կարգախմբերով ամենօրյա շրջայցեր են իրականացնում: Դավիթ Օհանյանն էլ, մեկ անգամ ևս կարևորելով բացօթյա ապօրինի առևտրի կանխարգելման հետևողական քայլերի իրականացումը, հատկանշել է «Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքի դրույթները ողջ խստությամբ կիրառելու անհրաժեշտությունը:

 

Առևտրի և սպասարկման ոլորտի 2017թ. ծրագրով կատարվել են հետևյալ աշխատանքները

 

Բացօթյա առևտրի կանոնակարգում


Առևտրի ոլորտի օրենսդրական պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողությունն ավելի արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով կազմակերպվել են ամենօրյա շրջայցեր, որոնց արդյունքում բացօթյա ապօրինի առևտրի արգելման ու կանխարգելման աշխատանքներ են իրականացվել Երևան քաղաքի բոլոր վարչական շրջաններում, ինչպես նաև բազմաբնակարան շենքերի բակերում և շքամուտքերում։ Ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ փողոցներում և պողոտաներում հիմնականում իրականացվում է միայն «Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքով բացօթյա առևտրի համար թույլատրվող ապրանքների վաճառք, սահմանվել է մշտական հսկողություն բացօթյա ապօրինի առևտրի վերսկսելը բացառելու նպատակով: Կանոնակարգվել է նաև օրենքով թույլատրվող ապրանքների բացօթյա առևտուրը։
Քաղաքի կենտրոնական փողոցներում և հրապարակներում վարչության, ինչպես նաև վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերի առևտրի, սպասարկումների բաժինների կողմից սահմանվել է հերթապահություն, այդ թվում աշխատանքային օրերին երեկոյան ժամը 18.00-ից մինչև 24.00-ն, իսկ շաբաթ, կիրակի և տոնական օրերին ժամը 12.00-ից մինչև 24.00-ն: Օրինազանցների նկատմամբ կազմվել են վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ արձանագրություններ: 2017թ. ընթացքում բացօթյա ապօրինի առևտուր իրականացնելու համար ոլորտում կազմվել են վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 501 արձանագրություններ:
Բնակչությանը թարմ գյուղմթերքով ապահովելու նպատակով գործում են 27 գյուղատնտեսական արտադրանքի և գյուղմթերքի փոքրածավալ շուկաներ: Մասնավոր ներդրումների հաշվին գյուղմթերքի փոքրածավալ 2 շուկաներ են կառուցվել Շենգավիթ, մեկ շուկա՝ Դավթաշեն վարչական շրջաններում: Կան առաջարկություններ ևս մեկական շուկա կառուցելու Էրեբունի և Շենգավիթ վարչական շրջաններում:
Երևանի քաղաքապետարանի և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության համագործակցության շնորհիվ մայրաքաղաքում գյուղմթերքների առևտուրը կանոնակարգելու, բացօթյա ապօրինի առևտուրը վերացնելու, արտադրող-սպառող անմիջական կապն ապահովելու, ազգաբնակչությանը թարմ ու որակյալ մթերքներով մատչելի գներով ապահովելու նպատակով 2017թ. հունիսի 10-ից Արաբկիր վարչական շրջանում, Կասյան փողոցի սկզբնամասում և Կենտրոն վարչական շրջանի «Մալիբու» սրճարանի հարևանությամբ 2017թ. հուլիսի 29-ից սկսած հաջողությամբ գործունեություն են ծավալել գյուղատնտեսական մթերքների տոնավաճառները, որտեղ առևտուր են իրականացնում բացառապես գյուղմթերք արտադրողները:
Սգո ծիսակատարություններին վերաբերող ապրանքների վաճառքի՝ օրենքով սահմանված պահանջներն ապահովելու նկատակով (բացօթյա առևտրի արգելում, ցուցափեղկերի վարագուրապատում կամ մգացում) հսկողություն է իրականացվել նշված գործունեությամբ զբաղվող բոլոր 274 օբյեկտների նկատմամբ: Հսկողություն իրականացնելու ժամանակ օբյեկտներում հայտնաբերված թերությունները անմիջապես վերացվել են:
2017թ. ընթացքում ապամոնտաժվել է առևտրի և սպասարկման 45 ապօրինի և չգործող կրպակ:

 

Հսկողություն վարչական իրավախախտումների նկատմամբ


2017թ. ընթացքում վարչության կողմից հետևողական աշխատանքներ են տարվել ՀՀ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 43.1-րդ, 113-րդ,152-րդ, 156-րդ, 158-րդ, 162-րդ և 169.16-րդ հոդվածներով նախատեսված իրավախախտումները հայտնաբերելու, արձանագրություններ կազմելու նպատակով։ Վարչական շրջաններում առևտրի, հանրային սննդի և կենցաղային ծառայությունների ոլորտում խախտումների համար կազմված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ արձանագրությունների ընդհանուր թիվը կազմել է 1044, որից ՀՀ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 43.1-րդ հոդվածով՝ 379, 113-րդ հոդվածով 10, 152-րդ հոդվածով՝ 3, 156-րդ հոդվածով՝ 16, 158-րդ հոդվածով՝ 11, 162-րդ հոդվածով՝ 501, 169.16-րդ հոդվածով՝ 124 արձանագրություններ։
Վարչությունն ուսումնասիրել է նաև Երևանի վարչական շրջանների ղեկավարների կողմից տրված ոգելից խմիչքների և ծխախոտի վաճառքի ու իրացման, հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի և տեխնիկական հեղուկների վաճառքի, թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի առուվաճառքի, բացօթյա առևտրի կազմակերպման, վարչական շրջանների տարածքներում առևտրի, հանրային սննդի, շահումով խաղեր և վիճակախաղեր կազմակերպող օբյեկտներին, բաղնիքներին (սաունաներին), խաղատներին ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվությունների, տեղական տուրքերի վճարումների առկայությունը և դրանց բացակայության դեպքում միջոցներ են ձեռնարկվել թույլտվություններ ձեռք բերելու և համապատասխան տեղական տուրքերը վճարելու ուղղությամբ։ Առևտրի և սպասարկման ոլորտի օբյեկտների նկատմամբ հսկողությունն ուժեղացնելու և աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով վարչությունում ստեղծված էլեկտրոնային շտեմարանում պարբերաբար ճշտվում են տվյալները: Ստեղծվել է նաև առևտրի և սպասարկման ոլորտում իրականացված հսկողության արդյունքների վերաբերյալ էլեկտրոնային շտեմարան:
2017թ. առևտրի և սպասարկման ոլորտի գծով նախատեսված 902.3 մլն. դրամի դիմաց համայնքի բյուջե է մուտք եղել 1025.7 մլն դրամ կամ տարեկան պլանը կատարվել է 113.7 %-ով, ավել է մուտք եղել 123.4 մլն դրամ գումար:
Անհրաժեշտ աշխատանքներ են տարվել առևտրի և հանրային սննդի օբյեկտներում պիտանիության ժամկետն անցած ապրանքների վաճառքի դեպքերը հայտնաբերելու, արգելելու և կանխարգելելու ուղղությամբ: Հսկողություն իրականացված օբյեկտներում պիտանիության ժամկետն անցած ապրանքների վաճառք իրականացնելու համար կազմվել է 7 արձանագրություն:
Ուսումնասիրություններ են կատարվել Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության բոլոր հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում դպրոցական բուֆետների վիճակի և մատակարարվող սննդի որակի ապահովման ուղղությամբ և միջոցներ են ձեռնարկվել դպրոցական բուֆետների վերանորոգման, դրանք անհրաժեշտ սարքավորումներով, գույքով և այլ պարագաներով համալրելու, մատակարարվող սննդի որակը բարելավելու գործում:
Հաշվի առնելով խնդրիի կարևորությունը՝ հետևողական աշխատանքներ իրականացվել նաև ժամը 24.00-ից հետո գործունեություն ծավալող օբյեկտների նկատմամբ հսկողության ուժեղացման և գիշերային ապօրինի գործունեություն բացառելու նպատակով:
Պարբերաբար իրականացված հսկողության շնորհիվ Երևանում առանց թույլտվության քաղաքացիական հոգեհանգստի իրականացման սրահների գործունեություն չի ծավալվել, ինչպես նաև դրանց ներկայացվող սահմանափակումների, պահանջների և պայմանների ապահովման խախտումներ չեն արձանագրվել:
2017թ. ընթացքում տրամադրվել է քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) ծիսակատարության ծառայությունների իրականացնելու և (կամ) մատուցելու 16 թույլտվություն:


Օրենսդրական դաշտի ապահովում և կատարելագործում


Վարչության կողմից աշխատանքներ են տարվել առևտրի և սպասարկման ոլորտի օրենսդրության կատարելագործման ուղղությամբ: Առաջարկներ են ներկայացվել ակումբային ծառայությունների և շրջիկ առևտրի մասին «Առևտրի և ծառայությունների մասին», Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքներում, «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ, ինչպես նաև «Թույլտվությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ:
Անհրաժեշտ հսկողություն է իրականացվել նաև թափառող կենդանիների վնասազերծման աշխատանքների նկատմամբ։ 2017թ. ընթացքում «Յունիգրսֆ-Իքս» ՍՊԸ-ի կողմից ստերիլիզացվել է՝ 3818, քնեցվել 250, վնասազերծվել՝ 10201 թափառող կենդանի: 2017թ. թափառող կենդանիների վնասազերծման ծառայություններ մատուցելու համար համայնքի բյուջեից հատկացվել է՝ 114624.2 դրամ գումար, փաստացի ծախսը կազմել է՝ 114622,1 մլն դրամ:
Աշխատանքներ են տարվել նաև Երևանի ավագանու 2011 թվականի հոկտեմբերի 24-ի՝ «Երևան քաղաքում ընտանի կենդանիներ պահելու և հաշվառելու կանոնները հաստատելու մասին» N 312-Ն որոշման պահանջները կատարելու համար: Ընտանի կենդանիներ պահելու կանոնները խախտելու առիթով կազմվել է՝ 10 արձանագրություն:
Վարչությունը առաջարկներ է ներկայացրել «Կենդանիների մասին», և «Կենդանիների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի մշակման և ընդունման անհրաժեշտության վերաբերյալ:
2018թ. թափառող կենդանիների վնասազերծման ծառայություններ ձեռք բերելու նպատակով 2017թ. դեկտեմբերին կայացել է Երևանի քաղաքապետարանի պատվերով հայտարարված մրցույթը, հաղթող է ճանաչվել «Յունիգրաֆ-Իքս» ՍՊԸ-ն:
2017թ. Երևանի քաղաքապետարանի և «Յունիգրաֆ–Իքս» ՍՊԸ–ի «Թեժ գծերի» հեռախոսահամարներով, ինչպես նաև գրավոր և բանավոր դիմումների ձևով բնակչությունից և տարբեր կազմակերպություններից թափառող կենդանիների կողմից մարդկանց անհանգստություններ պատճառելու վերաբերյալ ստացված բոլոր ահազանգերին և դիմում–բողոքներին արագ արձագանք է տրվել:
Առևտրի և սպասարկումների վարչության կողմից աշխատանքների թափանցիկությունն ու ոլորտի վերաբերյալ բնակչության իրազեկությունն ապահովելու նպատակով հարցազրույցներ են տրվել տարբեր զանգվածային լրատվամիջոցներին:

 

 

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի
առևտրի և սպասարկումների վարչություն

Լուսանկարներ