ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Առևտուր և ծառայություն

Վարչության գործառույթներ

2022 թվականի ընթացքում նախատեսվող աշխատանքների վերաբերյալ

 

2022 թվականի ընթացքում շարունակվում է պայքարը բացօթյա ապօրինի առևտրի արգելման և կանոնակարգման ուղղությամբ։
Ձեռնարկվում են համապատասխան միջոցներ Երևան քաղաքի ընդհանուր օգտագործման տարածքներում` մայթերում, կանաչապատման համար նախատեսված տարածքներում, ճանապարհների բանուկ մասերին կից հատվածներում հողի վարձակալության ժամկետը լրացած կամ առանց իրավահաստատող փաստաթղթերի առկայության տեղադրված կրպակների և տաղավարների, ավտոմատ սարքավորումների, առևտրի և ծառայությունների մատուցման օբյեկտների, ատրակցիոն խաղերի, ժամանցի այլ պարագաների ապամոնտաժման, տեղափոխման ուղղությամբ։
Առևտրի և ծառայությունների ոլորտի օրենսդրական դաշտի կատարելագործման նպատակով նախատեսվում է մշակել համապատասխան նորմատիվ-իրավական ակտերի նախագծեր։
Իրականացվում են քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) ծիսակատարության ծառայություններ և (կամ) մատուցելու, շրջիկ առևտուր և սահմանափակման ենթակա ծառայության գործունեություններ իրականացնելու, ինչպես նաև հանրային սննդի ժամանակավոր-սեզոնային ծառայության թույլտվությունների տրամադրում և դրանց գործունեության նկատմամբ անհրաժեշտ հսկողություն։
Շարունակվում է առևտրի օբյեկտներում պիտանիության ժամկետն անցած ապրանքների վաճառքի դեպքերը հայտանբերելու, արգելելու և կանխարգելելու ուղղությամբ անհրաժեշտ միջոցառումների իրականացումը։
Իրականացվում է տեղական տուրքերի մուտքերի նկատմամբ անհրաժեշտ հսկողություն և Երևանի բյուջեի համապատասխան մուտքերի ապահովում:
Նախատեսվում է նաև ոլորտում օրենքով տրված լիազորությունների շրջանակներում իրականացնել համակարգված և արդյունավետ հսկողություն:

 

2021 թվականի ընթացքում աշխատակազմի առևտրի և ծառայությունների վարչության կողմից կատարած աշխատանքների վերաբերյալ

 

• 2021 թվականի ընթացքում Երևան քաղաքի վարչական շրջաններում տեղական տուրքերի գանձումներն ստուգելու նպատակով 22.000 օբյեկտներում իրականացվել է հսկողություն, ինչի արդյունքում առևտրի և ծառայությունների ոլորտում տեղական տուրքերի գանձումը 2021 թվականին կազմել է 1.371.309.600 ՀՀ դրամ, որը նախորդ տարվա համեմատ ավել է 319.577.600 դրամով կամ 23.3%-ով:
• Վարչության կողմից առևտրի և ծառայությունների ոլորտում իրականացված հսկողության արդյունքում հայտնաբերվել և կազմվել է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ 1506 արձանագրություն:
• Շարունակվել է պայքարը բացօթյա ապօրինի առևտրի արգելման և կանոնակարգման ուղղությամբ։ Երևանի վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերի համապատասխան ստորաբաժանումների և ՀՀ ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության աշխատակիցների հետ համատեղ բացօթյա ապօրինի առևտրի կանխարգելման ուղղությամբ ձեռնարկվել են լայնածավալ միջոցառումներ, կազմվել է 1078 վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն։
• Առևտրի օբյեկտներում իրականացված հսկողության ընթացքում հայտնաբերվել է պիտանիության ժամկետն անցած ապրանքների իրացման 13 դեպք, ինչի առթիվ կազմվել են համապատասխան վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ արձանագրություններ։
• Առևտրի և ծառայությունների վարչության աշխատակիցների կողմից իրականացրած շրջայցերի ընթացքում հայտնաբերվել է շուրջ 50 անձի կողմից հարկային օրենսդրության պահանջների խախտմամբ գործունեություն իրականացնելու դեպք, ինչի վերաբերյալ հաղորդումներ են ուղարկվել ՀՀ ՊԵԿ:
• Ձեռնարկվել են համապատասխան միջոցներ Երևան քաղաքի ընդհանուր օգտագործման տարածքներում` մայթերում, կանաչապատման համար նախատեսված տարածքներում, ճանապարհների բանուկ մասերին կից հատվածներում հողի վարձակալության ժամկետը լրացած կամ առանց իրավահաստատող փաստաթղթերի առկայության տեղադրված կրպակների և տաղավարների ապամոնտաժման ուղղությամբ, ինչի արդյունքում ապամոնտաժվել է 4 տաղավար։
• Առևտրի և ծառայությունների ոլորտի օրենսդրական դաշտի կատարելագործման նպատակով մշակված օրենսդրական փաթեթից 3-ը ՀՀ ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է, ինչի արդյունքում ոլորտի վարչական իրավախախտումների դեմ պայքարի արդյունավետությունը կմեծանա, կմշակվեն տեղական տուրքերի թույլտվությունների տրման կարգերը և հանրային սննդի ժամանակավոր-սեզոնային ծառայության գործունեություն, որը ըստ ընդունված օրենքների սահմանվել է 2 սեզոնով՝ ամառային և ձմեռային, ինչպես նաև հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական, հեղուկացված նավթային գազերի տուրքերն առանձնացվել են և տնտեսվարողների կողմից պետք է վճարվեն յուրաքանչյուրի համար առանձին։
• Մշակվել, ավագանու քննարկման է ներկայացվել 3 նախագիծ, ընդունվել է ավագանու 3 նորմատիվ-իրավական ակտ՝ որոշում:
• Վարչությունը ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության հետ համատեղ յուրաքանչյուր շաբաթ, կիրակի և ամանորյա նախատոնական օրերին Հրազդան մարզադաշտի հարակից տարածքում կազմակերպել է գյուղատնտեսական արտադրանքի տոնավաճառ։
• Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առևտրի և ծառայությունների վարչության առաջարկությամբ աշխատակազմի եկամուտների վարչության կողմից մշակվել և ավագանու քննարկմանն է ներկայացվել տեղական տուրքերի և վճարների գանձումն ապահովելու և թույլտվություններ տրամադրելու՝ Երևանի քաղաքապետի լիազորությունները վարչական շրջանների ղեկավարներին վերապահելու մասին որոշման նախագիծը, որն ավագանու կողմից ընդունվել է։
• Վարչության և վարչական շրջանների համապատասխան ստորաբաժնումների անվանումները չեն համապատասխանել օրենքներով և նորմատիվ-իրավական այլ ակտերով վերջիններիս վերապահված գործառույթներին, ուստի վարչության կողմից առաջարկվել է փոփոխություններ իրականացնել Երևան քաղաքի ավագանու համապատասխան որոշման մեջ և «Առևտրի և սպասարկումների» բառերը փոխարինել «Առևտրի և ծառայությունների» բառերով, որը և իրականացվել է։
• 23 տնտեսվարող սուբյեկտների տրվել է քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) ծիսակատարության ծառայություններ և (կամ) մատուցելու թույլտվություն և իրականացվել է դրանց գործունեության նկատմամբ հսկողություն։
• Հանրային սննդի ժամանակավոր-սեզոնային ծառայություն կազմակերպելու վերաբերյալ կնքվել է 358 քաղաքացիաիրավական պայմանագիր և գանձվել 91.919.700 դրամ գումար, որը նախորդ տարվա հավաքագրած գումարի համեմատ ավել է 14.127.200 դրամով կամ 15.3%-ով։
• Հսկողություն է իրականացվել սահամանափակման ենթակա օբյեկտների գործունեության նկատմամբ, ինչի արդյունքում առանց Երևանի քաղաքապետի թույլտվության աշխատանքի համար կազմվել է 18 վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն։
• 13 տնտեսվարողի տրվել է Երևան քաղաքում շրջիկ առևտուր իրականացնելու թույլտվություն։
• Առանց թույլտվության շրջիկ առևտուր իրականացնելու համար 29 անձի նկատմամբ կազմվել է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ արձանագրություն և 72 իրավախախտ շրջիկ առևտրի կետ և տրանսպորտային միջոց տեղափոխվել են հատուկ տարածք։

 

 

 

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի

առևտրի և ծառայությունների վարչություն

Լուսանկարներ