ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Առևտուր և ծառայություն

Վարչության գործառույթներ

2020 թվականի ընթացքում աշխատակազմի առևտրի և սպասարկումների վարչության կողմից կատարած աշխատանքների վերաբերյալ

 

• 2020 թվականի ընթացքում Երևան քաղաքի վարչական շրջաններում տեղական տուրքերի գանձումներն ստուգելու նպատակով 15000 օբյեկտներում իրականացվել է հսկողություն, ինչի արդյունքում առևտրի և սպասարկումների ոլորտում տեղական տուրքերի հավաքագրումը կազմել 1.284.153.500 ՀՀ դրամ, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հավաքագրված գումարի համեմատ պակաս է 207.897.900 դրամով կամ 13.93%-ով, ինչը կախված է 2020 թվականի ընթացքում տնտեսական գործունեության նկատմամբ կիրառված ժամանակավոր սահմանափակումների հետ։
• Առևտրի և սպասարկումների ոլորտում իրականացված հսկողության արդյունքում հայտնաբերվել և կազմվել է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ 411 արձանագրություն:
• Շարունակվել է պայքարը բացօթյա ապօրինի առևտրի արգելման և կանոնակարգման ուղղությամբ։ Աշխատակազմի հասարակական կարգի պահպանության ծառայության, վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերի համապատասխան ստորաբաժանումների և ՀՀ ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության աշխատակիցների հետ համատեղ բացօթյա ապօրինի առևտրի կանխարգելման ուղղությամբ ձեռնարկվել են լայնածավալ միջոցառումներ, կազմվել է 623 վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն։
• Առևտրի և սպասարկումների վարչության աշխատակիցների կողմից իրականացրած շրջայցերի ընթացքում հայտնաբերվել է շուրջ 80 անձի կողմից հարկային օրենսդրության, սննդի անվտանգության, բնապահպանության և առողջապական ոլորտների, կորոնավիրուսային հիվանդության (covid-19) տարածման կանխարգելման անվտանգության կանոնների պահանջների խախտմամբ գործունեություն իրականացնելու դեպք, ինչի վերաբերյալ հաղորդումներ են ուղարկվել համապատասխան պետական լիազոր մարմիններ:
• Ձեռնարկվել են համապատասխան միջոցներ Երևան քաղաքի ընդհանուր օգտագործման տարածքներում` մայթերում, կանաչապատման համար նախատեսված տարածքներում, ճանապարհների բանուկ մասերին կից հատվածներում հողի վարձակալության ժամկետը լրացած կամ առանց իրավահաստատող փաստաթղթերի առկայության տեղադրված կրպակների և տաղավարների ապամոնտաժման ուղղությամբ, ինչի արդյունքում ապամոնտաժվել է 12 տաղավար, կանխվել է կանաչապատ տարածքների զավթման 3 փորձ։
• Առևտրի և ծառայությունների ոլորտի օրենսդրական դաշտի կատարելագործման նպատակով մշակել և շրջանառության մեջ է դրվել օրենսդրական 4 փաթեթ, որում ներառված է 10 նախագիծ։ Նշված նախագծերի ընդունումը հնարավորություն կտա էապես բարելավելու, կարգավորելու ոլորտը, նպաստել գործարար միջավայրի զարգացմանը, գրեթե զրոյացնել կոռուպցիոն ռիսկերը, թվայնացնել և պարզեցնել թույլտվությունների ստացման գործընթացները, ինչպես նաև առավել արդյունավետ պայքարել իրավախախտումների դեմ։
• Վարչությունը ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության հետ համատեղ յուրաքանչյուր շաբաթ, կիրակի և ամանորյա նախատոնական օրերին Հրազդան մարզադաշտի հարակից տարածքում կազմակերպել է գյուղատնտեսական արտադրանքի տոնավաճառ։
• Մշակվել, ավագանու քննարկման է ներկայացվել 3 նախագիծ, ընդունվել է ավագանու 3 նորմատիվ-իրավական ակտ՝ որոշում:
• Երևան քաղաքում սուրճ պատրաստող ավտոմատ սարքավորումների տեղադրման վերաբերյալ մշակվել և իրականացվել է միատեսակ ու միասնական միկրո և մակրո քաղաքականություն: Այս գործընթացի շրջանակում գույքագրվել են Երևան քաղաքի վարչական շրջաններում տեղադրված սուրճ պատրաստող ավտոմատ սարքավորումները, որոնցից շուրջ 40-ը՝ տեղափոխվել կամ ապամոնտաժվել է։
• 20 տնտեսվարող սուբյեկտների տրվել է քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) ծիսակատարության ծառայություններ և (կամ) մատուցելու թույլտվություն և իրականացվել է դրանց գործունեության նկատմամբ հսկողություն։
• Հանրային սննդի ժամանակավոր-սեզոնային ծառայություն կազմակերպելու վերաբերյալ կնքվել է 311 քաղաքացիաիրավական պայմանագիր և գանձվել 77.792.500 դրամ գումար, որը նախորդ տարվա հավաքագրած գումարի համեմատ ավել է 28.137.785 դրամով կամ 56.66%-ով։

 


2021 թվականի ընթացքում նախատեսվող աշխատանքների վերաբերյալ

 

2021 թվականի ընթացքում շարունակվում է պայքարը բացօթյա ապօրինի առևտրի արգելման և կանոնակարգման ուղղությամբ։
Ձեռնարկվում են համապատասխան միջոցներ Երևան քաղաքի ընդհանուր օգտագործման տարածքներում` մայթերում, կանաչապատման համար նախատեսված տարածքներում, ճանապարհների բանուկ մասերին կից հատվածներում հողի վարձակալության ժամկետը լրացած կամ առանց իրավահաստատող փաստաթղթերի առկայության տեղադրված կրպակների և տաղավարների ապամոնտաժման ուղղությամբ։
Առևտրի և ծառայությունների ոլորտի օրենսդրական դաշտի կատարելագործման նպատակով նախատեսվում է մշակել համապատասխան նորմատիվ-իրավական ակտերի նախագծեր։
Իրականացվում է քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) ծիսակատարության ծառայություններ և (կամ) մատուցելու, շրջիկ առևտուր իրականացնելու և հանրային սննդի ժամանակավոր-սեզոնային ծառայության թույլտվությունների տրամադրում և դրանց գործունեության նկատմամբ անհրաժեշտ հսկողություն։
Շարունակվում է առևտրի օբյեկտներում պիտանիության ժամկետն անցած ապրանքների վաճառքի դեպքերը հայտնաբերելու, արգելելու և կանխարգելելու ուղղությամբ անհրաժեշտ միջոցառումների իրականացումը։
Իրականացվում է տեղական տուրքերի մուտքերի նկատմամբ անհրաժեշտ հսկողություն և Երևանի բյուջեի համապատասխան մուտքերի ապահովում:
Նախատեսվում է նաև ոլորտում օրենքով տրված լիազորությունների շրջանակներում իրականացնել համակարգված և արդյունավետ հսկողություն:

 

 

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի

առևտրի և ծառայությունների վարչություն

Լուսանկարներ