ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Առևտուր և սպասարկում

Վարչության գործառույթներ

2019թ. ընթացքում առևտրի ոլորտում իրականացված աշխատանքների արդյունքները

 

2019թ. ընթացքում Երևանի վարչական շրջաններում տեղական տուրքերի գանձումն ստուգելու նպատակով 25000 օբյեկտում իրականացվել է հսկողություն, ինչի շնորհիվ ոլորտում տեղական տուրքերի հավաքագրումը 25.12.2019թ. դրությամբ կազմել 1.492.051.400 ՀՀ դրամ, որը նախորդ տարվա ցուցանիշի համեմատ ավելի է 370.682.900 դրամով կամ 33%-ով։
Առևտրի և սպասարկումների ոլորտում իրականացված հսկողությամբ հայտնաբերվել է իրավախախտման 2322 դեպք:
Բացօթյա ապօրինի առևտուր իրականացնելու դեպքերով կազմվել է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ 1250 արձանագրություն։
Առևտրի և հանրային սննդի օբյեկտների պաշտոնատար անձանց կողմից օրենքով սահմանված պահանջները խախտելու համար կազմվել է 135 արձանագրություն, որից պիտանիության ժամկետն անցած ապրանքներ իրացնելու դեպքերով՝ 85:
Առևտրի և սպասարկումների վարչության աշխատակիցների կողմից իրականացրած շրջայցերի ընթացքում հայտնաբերվել է շուրջ 70 անձի կողմից հարկային օրենսդրության պահանջների խախտմամբ գործունեություն իրականացնելու դեպք, ինչի վերաբերյալ հաղորդումներ են ուղարկվել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե, որտեղ հարուցվել են վարչական վարույթներ:
2019թ. ընթացքում վարչության նախաձեռնությամբ ապամոնտաժվել են Երևանի ընդհանուր օգտագործման տարածքներում` մայթերին, կանաչապատման համար նախատեսված տարածքներում, ճանապարհների բանուկ մասերին կից հատվածներում առանց իրավահաստատող փաստաթղթերի առկայության տեղադրված 36 տաղավար ու կրպակ։
Առևտրի և սպասարկումների ոլորտում օրենսդրական կարգավորումներ կատարելու նպատակով Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առևտրի և սպասարկումների վարչության կողմից մշակվել է 7 նորմատիվ-իրավական ակտ, ինչպես նաև «Երևան համայնքի վարչական տարածքում գտնվող սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտների տեղակայմանը (հեռավորությանը) ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին» և «Երևան համայնքի վարչական տարածքում առևտրի և ծառայությունների բնագավառում գործունեություն իրականացնող օբյեկտներում, ըստ դրանց գտնվելու վայրերի, առևտրի և ծառայությունների բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձանց կողմից լռությունը կամ գիշերային անդորրն ապահովելու ժամերը սահմանելու մասին» Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագծերը։

 


2020թ. ընթացքում նախատեսվող աշխատանքների վերաբերյալ

 

2020թ. ընթացքում շարունակվելու է պայքարը բացօթյա ապօրինի առևտուրն արգելելու և կանոնակարգելու նպատակով։
Ձեռնարկվելու են համապատասխան միջոցներ Երևանի ընդհանուր օգտագործման տարածքներում` մայթերին, կանաչապատման համար նախատեսված տարածքներում, ճանապարհների բանուկ մասերին կից հատվածներում հողի վարձակալության ժամկետը լրացած կամ առանց իրավահաստատող փաստաթղթերի առկայության տեղադրված կրպակների և տաղավարների ապամոնտաժման ուղղությամբ։
Առևտրի և ծառայությունների ոլորտի օրենսդրության կատարելագործման նպատակով նախատեսվում է մշակել համապատասխան նորմատիվ-իրավական ակտերի նախագծեր, ինչպես նաև առևտրի, հանրային սննդի և կենցաղային ծառայությունների ոլորտում գործունեության կանոնների և դրանց կիրառման լրացուցիչ պայմանների մշակում:
Իրականացվելու է քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) ծիսակատարության ծառայություններ և (կամ) մատուցելու թույլտվությունների տրամադրում և դրանց գործունեության նկատմամբ անհրաժեշտ հսկողություն։
Շարունակվելու են առևտրի օբյեկտներում պիտանիության ժամկետն անցած ապրանքների վաճառքի դեպքերը հայտնաբերելու, արգելելու և կանխարգելելու նպատակով անհրաժեշտ միջոցառումները։
Իրականացվելու է տեղական տուրքերի մուտքերի նկատմամբ անհրաժեշտ հսկողություն և Երևանի բյուջեի համապատասխան մուտքերի ապահովում:
Հետիոտնի երթևեկը խոչընդոտելը բացառելու նպատակով նախատեսվում է շարունակել բացօթյա սրճարանների գործունեության կանոնակարգումը:
Նախատեսվում է նաև ոլորտում օրենքով թույլատրված լիազորությունների շրջանակներում իրականացնել համակարգված և արդյունավետ հսկողություն:

Լուսանկարներ