ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Բնակելի կառուցապատման օբյեկտների օրինակելի նախագծերի կատալոգ

 

ՆԱԽԱԳԻԾ 1

բնակելի տուն Ա-1

 

ՆԱԽԱԳԻԾ 2

 բնակելի տուն Ա-2

ՆԱԽԱԳԻԾ 3

բնակելի տուն Ա-3

ՆԱԽԱԳԻԾ 4

բնակելի տուն Ա-4ձ

ՆԱԽԱԳԻԾ 5

բնակելի տուն Ա-5ձ

ՆԱԽԱԳԻԾ 6

բնակելի տուն Ա-6ձ

ՆԱԽԱԳԻԾ 7

բնակելի տուն Բ-2

ՆԱԽԱԳԻԾ 8

բնակելի տուն Բ-3ձ

ՆԱԽԱԳԻԾ 9

բնակելի տուն Բ-4ձ

ՆԱԽԱԳԻԾ 10

բնակելի տուն Բ-5ձ

ՆԱԽԱԳԻԾ 11

բնակելի տուն Բ-6ձ

ՆԱԽԱԳԻԾ 12

բնակելի տուն Բ-6

ՆԱԽԱԳԻԾ 13

բնակելի տուն Բ-6

 

ՆԱԽԱԳԻԾ 14

բնակելի տուն 1-1-Ա

ՆԱԽԱԳԻԾ 15

բնակելի տուն 1-1-Բ

ՆԱԽԱԳԻԾ 16

բնակելի տուն 2-3-Ա

ՆԱԽԱԳԻԾ 17

բնակելի տուն 2-3-Բ

ՆԱԽԱԳԻԾ 18

բնակելի տուն 1-1-Գ

 

ՆԱԽԱԳԻԾ 19

բնակելի տուն 1-1-Դ

ՆԱԽԱԳԻԾ 20

բնակելի տուն 1-2-Բ

ՆԱԽԱԳԻԾ 21

բնակելի տուն 1-2-Գ

ՆԱԽԱԳԻԾ 22

բնակելի տուն 2-5

ՆԱԽԱԳԻԾ 23

բնակելի տուն 2-4-Ա

ՆԱԽԱԳԻԾ 24

բնակելի տուն 2-4-Բ

ՆԱԽԱԳԻԾ 25

բնակելի տուն 1-2-Ա

ՆԱԽԱԳԻԾ 26

բնակելի տուն 1-2-Գ

ՆԱԽԱԳԻԾ 27

բնակելի տուն 2-6-Ա

ՆԱԽԱԳԻԾ 28

բնակելի տուն 2-6-Բ

ՆԱԽԱԳԻԾ 29

բնակելի տուն 2-6

ՆԱԽԱԳԻԾ 30

բնակելի տուն Գ-1

ՆԱԽԱԳԻԾ 31

բնակելի տուն Գ-2

ՆԱԽԱԳԻԾ 32

բնակելի տուն Դ-5

ՆԱԽԱԳԻԾ 33

բնակելի տուն Դ-6ձ

ՆԱԽԱԳԻԾ 34

բնակելի տուն 2-5

ՆԱԽԱԳԻԾ 35

բնակելի տուն 2-5

ՆԱԽԱԳԻԾ 36

բնակելի տուն 1-3

ՆԱԽԱԳԻԾ 37

բնակելի տուն 2-8ձ

ՆԱԽԱԳԻԾ 38

բնակելի տուն 1-3ձ

ՆԱԽԱԳԻԾ 39

բնակելի տուն 1-3ձ

ՆԱԽԱԳԻԾ 40

բնակելի տուն 2-6

ՆԱԽԱԳԻԾ 41

բնակելի տուն 2-5

ՆԱԽԱԳԻԾ 42

տնտեսական շինություն 1

ՆԱԽԱԳԻԾ 43

տնտեսական շինություն 1-1

ՆԱԽԱԳԻԾ 44

տնտեսական շինություն 2